Kalča se narodila 9. 9. 1969 ve 21.50 v Pardubicích

Máte horoskop plný devítek a jste sedmička. Dohromady to z vás, podle numerologie, dělá bytost zaměřenou sice na ideály a sny, ale tyto by se víc než vás měly týkat celého světa. Tak nějak jste zaměřena na celek víc než na jednotlivce. Stavíte společný zájem nad individuální. To je dobře, v zásadě jste člověk, který by se dobře uplatnil v organizacích, které mají na starosti obecný prospěch. Sedmička má navíc dar intuice a odhadu a je to bezedná studnice nápadů, invence a novátorských ideí. Váš pohled je schopen se směrovat ze všech úhlů, což z vás činí bytost schopnou objektivity, ale často se špatně rozhodujete pro jednu věc, právě pro to, že váš pohled je tak všestranný.

Jste Panna. Panna je analytik a má většinou báječné praktické nadání. Jakkoli působí Panna chladně, její vnitřní život bývá značně bohatý v souvislosti s asc. a obsazením domů. Panna nenechává nic náhodě a vždy potřebuje nějaký záchytný bod, kterým si určí směr. Její schopnost prohlédnout danou situaci ještě dřív, než nastala, je pověstná. Pokud se Panna příliš netočí po hmotě, bývá velice platným členem jakéhokoli kolektivu. Její soukromý život je přísně střežen a může působit jako „studený čumák“. Není to ale pravda. Pouze pokládá projevy emocí za vlastní slabost. Za zdmi domova bývá zcela jiná. Panna nebývá mazel. Miluje vroucně, ale uvnitř. Veškeré prožitky jsou většinou na rovině vnitřní. O to jsou mnohdy intenzivnější!

Asc. Máte v Blížencích – vystupujete kontaktně a je vás vidět i slyšet. Pokud něco vyprávíte, umíte tomu dát přesně tu formu, kterou to má mít. Jestliže se mají posluchači rozesmutnět, bude to ve u vašeho stolu vypadat jako v krematoriu a pokud je historka veselá, zbourají místnost. Je to veliké umění a lidé s asc. v Blížencích se často živí komunikací. Poberete neuvěřitelné množství informací, které si halabala uložíte, ale zato je dobře najdete.

Dsc. Máte ve Střelci. To znamená, že stojíte o společnost lidí s nábojem a jiskrou. Ceníte si schopnosti rychlého jednání a úsudku. Pomalá želva Vás dohání k šílenství. Umím si představit jak, vedle člověka, který pomalu a rozvláčně hovoří, nevydržíte, dopovíte věc sama a s díky opustíte prostor s pocitem, že ještě chvilku a vylítla byste z kůže.

(Tohle je pěkné  - vlastně je Vaše ženská stránka oběma nohama ve Lvu) to znamená, že toužíte být pozitivně hodnocen. Nezbytně potřebujete alespoň trochu romantiky k prožitku. Potřeba milovat a být milována u Vás vytváří slunnou mysl a přívětivé způsoby. Jste citlivý na lichotky. Presentujete společenskou a osobní hrdost. Budete nadšeným milovníkem umění, máte smysl pro barevnost i nadání pro malířství a sochařství. Jste dobrosrdečná, ochotná, veselá a milá. (Měsíc a Venuše ve Lvu).

Vaše myšlení se orientuje především na mezilidské vztahy. Hledáte kontakty s lidmi, kteří mají dobrou úroveň myšlení, dobré chování a dobrou pověst. Jste citlivá na pachy, osobní zjev a vlastnosti jiných lidí. Vaše nadání spočívá ve schopnosti přesvědčit jiné o výhodách určitých idejí nebo sociálních programů.( Merkur a Jupiter ve Váhách)

Dokážete být zapáleným bojovníkem za věc, kterou se rozhodnete obhajovat. Dokážete mít vyhraněné vlastenecké postoje. Chtěla byste mít důležité slovo v otázkách práva, filosofie, a vyššího vzdělání. Jste čestná a máte smysl pro slušnost ve sportu a soutěžích. (Mars ve Střelci)

Máte intelektuální zájmy a v každém člověku dokážete nalézt fascinující potenciál. Máte rovněž dobrou  schopnost se vyjadřovat slovem i písmem. Zřejmě se zajímáte o hry, které mají intelektuální charakter, jako jsou šachy, karetní hry apod. Vlastníte velkou chuť do života a silnou vůli po tvůrčím sebevyjádření. Hledáte společenský život a zábavu. Jste  ctižádostivá, máte zálibu pro hudbu, divadlo, a jiné umělecké činnosti a někdy také pro sport. Lze u Vás objevit sklony k dramatičnosti. Vaše mysl je slunečná a přitahujete hodně přátel. Profesně můžete mít spojení s peněžnictvím, výchovou, uměním a zábavními středisky. (Slunce, Jupiter a Merkur v 5. Domě)

Jste nezávislá a Vaši případní nepřátelé jsou agresivní. Máte dobré předpoklady něčeho v životě dosáhnout. Dokážete se snadno a lehce vyjadřovat. Líbí se Vám  v literatuře a poezii. Máte sklon intelektuálně analyzovat vlastní i cizí milostné vztahy a společenské kontakty. S novým partnerem se často seznamujete prostřednictvím intelektuální činnosti. (Mars v 7. Domě a Venuše ve 3. Domě)

Tento aspekt Vám propůjčuje půvab a obratnost v řečovém vyjadřování. Mohla byste mít zvláštní literární nadání, "básnické střevo". Váš hlas bude mít příjemné zabarvení a je vhodný pro zpěv. Toto postavení má hodně komponistů instrumentální a vokální hudby. (Merkur sextil Venuše)

Uvedený aspekt naznačuje trochu zmatek v duši. Někdy tento aspekt znamená potřebu opájet se city. Můžete prožít v životě jedno velmi nelehké a zatěžující období, na které budete vzpomínat celý život a mohlo by Vás hodně naučit. Máte ale ve svém okolí někoho, kdo Vám ze všech nesnází pomůže, díky Vaší příjemné bytosti.. (Měsíc kvadrát Neptun)

Ke svým přátelům se chováte velkoryse a je pro Vás potěšení, když se s nimi podělíte o svou radost. Někdy však můžete být při výběru svých přátel málo prozíravá, moc důvěřivá, a potom můžete zažít i zklamání. Své schopnosti nejlépe uplatníte v povoláních, které mají charakter poskytování služeb v nejobecnějším smyslu slova. Oceníte harmonickou týmovou práci, která je hlavní příčinou Vašeho finančního úspěchu. Jako podnikatel jste spravedlivá a se zaměstnanci jednáte jako se sobě rovnými. (Ryby na hrotu 11. Domu)

Tento aspekt (Merkur v konjunkci s Jupiterem) rozšiřuje smysly a rozum a vyvolává zájem o filosofii, právo a vyšší vzdělání. Důvěřujete svým duševním schopnostem a dokážete v případě potřeby obratně přesvědčit jiné lidi o nějaké záležitosti.

Svému vyvolenému partnerovi budete věrná. Budete mít štěstí v lásce a máte možnost spojení se zámožným partnerem, který má dobré společenské postavení. Romance přicházejí jako blesk z čistého nebe a stejně náhle mizí.

Rodiče, zejména matka, mají na Vás velký vliv. Nade vše oceňujete rodinnou harmonii. Na srdci Vám evidentně  leží vztah mezi manželstvím a atmosférou domova. Nešetříte proto náklady, abyste doma a v rodině vytvořila hezkou atmosféru. Existují vřelá pouta ke členům rodiny. Domov a rodina jsou pro Vás vyjádřením Vaší životní energie.

Ze zdravotního hlediska jste citlivý na okolí. Ať už v podobě drobných úrazů, nebo třeba alergie. Nerada užíváte léky. Měla byste se vyhýbat drogám, alkoholu a uměle zhotovovaným lékům.

Jste přírodní typ člověka, a proto Vám příroda a přírodní způsob léčení udělá asi největší službu. Rovněž vaše nervy dostanou nejlepší obkládek například na louce nebo v lese. Pijte čaje, pokud se jimi už neoblažujete J.

 

Reklama