Jupí se narodila 21. 3. 1960 v 10.00 v Pardubicích

 

(To jsem ještě neviděla, jestli je Vaše hodina přesná, tak jste první člověk, který má tolik aspektů na hrotech a Vaše osobnost se generálně dělí na dvě části. Říká se tomu karmické dělení bytosti, a není to náhodou. Žijete jakoby dvojí karmu. Prozatím jsem to znala jsem z knih).

 

Numerologicky jste čtyřka. Mimochodem čtyřka je také prof. Klaus. Jsou to lidé pevní a neuvěřitelně houževnatí. Všechno má v jejich životě nějaký smysl a formu. Nic nedělají jen tak z legrace, protože na sebe berou spoustu odpovědnosti. Jejich myšlení je přísně analytické a málokdy se dopouštějí chyb. Často je okolí nestíhá, a proto se vedle nich cítí nedostatečně. Čtyřky hned tak něco nezlomí, jsou schopny zastávat vysoké posty. Jako kantoři jsou brilantní, ale musí trochu slevit, protože jinak je mají studenti za suchary.

 

Asc. máte na přímce Blíženec-Rak – Dává Vám to schopnost okamžitě vycítit, jaká nálada panuje ve společnosti, a jste ve vteřině schopna se přizpůsobit. Navíc jste schopna pojmout i důvod nálady, která panuje. Konstruktivně problém neřešíte, ale jste vrba, která doslova přitahuje ty, kteří si potřebují postěžovat nebo vylít srdce. Můžete se vyskytovat kdekoli, a všude budete patřit. V té chvíli neřešíte, jestli se tam cítíte dobře. Berete jako povinnost tam být a vyslechnout. Jste mimořádně vnímavá a všestranně „použitelná“.

 

Dsc. Máte na přímce Střelec-Kozoroh – Přitahovat Vás budou dvě polohy lidí. Jednak vyžadujete kvalitu, přesnost, pevný charakter a praktický a přístup, a jednak budete vyžadovat, aby se partner choval čestně a hlavně rychle reagoval. Bude Vás přímo vytáčet lenost a liknavý přístup. Hodněkrát dořeknete něco za druhého jen proto, že nekonečně dlouho žižlá slova, než je vyřkne. Vy už dávno víte, co chtěl sdělit, a tak budete nervózně poskakovat, a nakonec to řeknete za něho. :)

 

Život berete vážně a citově. Pracujete usilovně a ctižádostivě s cílem dosáhnout dobré postavení a finanční zajištění. Jste plachá a nejistá ve věci vlastního sebehodnocení. Býváte citlivá vůči skutečnému nebo domnělému odstrkování. Osobním uplatněním a ctižádostivou touhou po úspěchu chcete dosáhnout potvrzení své osoby. (Měsíc v Kozorohu)

 

Máte živou fantazii a schopnost fotograficky vzpomínky. K závěrům nedospíváte logickým uvažováním a rovněž intuicí. S mimořádnou sensibilitou a obrazotvorností mohou být spojeny básnické a výtvarné vlohy. Výkyvy citů mohou u Vás vyvolávat nestálost v myšlení, rozhodování a v mezilidských vztazích. Projevujete hodně sympatie a účastenství. Máte zvláštní schopnost chápat pocity lidí. Jestliže nezískáte důkaz lásky a náklonnosti, cítíte se osamělá a zklamaná. Jste vnímavá vůči neštěstí nebo utrpení jiných lidí. V důsledku velké sensibility se obáváte odmítnutí, citového poranění nebo ublížení. Proto váháte, máte-li projevit své city, nebo je raději skrývat. Z tohoto důvodu může promeškat leckterou příležitost prožít romantický vztah. (Merkur a Venuše v Rybách)

 

Je možné u Vás pozorovat i reformátorské tendence, které dokážete realizovat. V životě jdete svou cestou a o konvenční názory se nezajímáte, pokud jsou neslučitelné s Vaším logickým myšlením a praktickou činností. Tradice respektujete, jen když si zasluhují Vaši úctu. Nepracuje se Vám dobře pod autoritativním vedením. Chcete problémy řešit svým způsobem a učit se z vlastních chyb. (Mars ve Vodnáři)

V případě neúspěchu můžete trpět častými depresemi. Tento aspekt Vás vybavuje praktickým realismem a zdravým lidským rozumem. Myšlenky a nápady dokážete prakticky využít, s finančním prospěchem. Máte dobře vyvinutý smysl pro obchodní činnost. Máte také vzácnou schopnost jednoduše, snadno a srozumitelně zprostředkovat své myšlenky. Jste nadaný řečník. A dobře se vyjadřujete také písmem. (Měsíc konjunkce Saturn a Měsíc sextil Merkur)

Chraňte se před nemoudrým optimismem a neuváženými snahami o seberozvoj.  Dávejte si pozor na konflikt mezi Vaší osobností a způsobem, jak se navenek prezentujete. Nerada se totiž ukazujete taková, jakou ve skutečnosti jste. Je to určitý paradox, který vyplývá z Vašeho náročného horoskopu. Snažíte se tak dokonale ovládat, že potlačené emoce si pak najdou cestu ven v tu nejnevhodnější dobu. Také to může být příčinou potíží se žaludkem a žlučníkem.(Slunce kvadrát Jupiter a asc.)

Máte důkladné analytické myšlení a pozornost, zacházející do nejmenších detailů. Jste perfekcionista, který dbá na to, aby vše bylo důkladně plánováno. Ráda pracujete v kolektivu, ale samostatně. Odtud pramení Vaše pravděpodobná účast ve spolcích, svazech a při společných akcích. Rád jste ve spojení s lidmi, kteří jsou neobyčejní, originální a mají dobré nápady (Panna na hrotu 5. domu a Vodnář na hrotu 10. domu)

Ke svým přátelům se chováte velkoryse a je pro Vás potěšením, když se s nimi podělíte o svou radost. Někdy však můžete být při výběru svých přátel málo opatrná a potom můžete zažít zklamání. Dík své šikovnosti a dobrému čichu přijdete k penězům. Instinktivně víte a poznáte, co jiným chybí. Tato konstelace vyjadřuje vnitřní sílu ve formě tvůrčího myšlení. Své myšlenky a záměry uskutečňujete energicky. Bohatství duševních nápadů se může projevit v umělecké činnosti. (Ryby na hrotu 11. domu, Rak na hrotu 2. a Lev na hrotu 3. domu)

Jen tehdy, můžete-li své myšlenky praktickým způsobem účinně uplatnit, naskýtá se Vám možnost začít nový život. Zastáváte progresivní, neobvyklé a volnomyšlenkářské názory na náboženství, filosofii a vyšší vzdělání. Spojujete se často  s lidmi, kteří jsou činní v této oblasti. Máte velký zájem o cizí kultury a země. (Štír na hrotu 6. domu, Kozoroh na hrotu 8. domu a Vodnář na hrotu 9. domu)

Působí na Vás poměry, které se nedají jen tak bez ničeho změnit. Vaše vůle podporuje Vaše emoce. Při navazování partnerských vztahů postupujete opatrně a zdrženlivě. Při vystupování na veřejnosti můžete působit často plaše. Nemáte příliš ráda velké srocení lidí, takže jako účastnici manifestace Vás asi nepotkáme. Prvomájové průvody zřejmě nebyly Vás obor. J (Býk na hrotu 12. domu, Rak na hrotu 1. domu a Kozoroh na hrotu 7. domu.)

Můžete prožívat velmi neobvyklé romance a seznamovat se svými milostnými partnery za neobvyklých okolností, které se zdají být nějak doprovázeny předtuchami. Ve svém partnerovi v manželství často hledáte postavu otce. Manželský partner může být jednou nejen zámožný, ale i vážený. Můžete uzavřít sňatek i podruhé. Do manželství vstupujete opatrně a s obavou o budoucnost. Chcete si být jista, že to není chyba. (Uran ve Lvu)

Změny v zaměstnání Vás asi budou provázet celoživotně. Máte společenské a umělecké ambice.

Vaše zdraví je přímo závislé na stavu Vaší duše. Pozor na žlučník a žaludek.

Aspekt Neptun v 5. domě Vás varuje před zlými lidmi a špatně odhadnutým, špatným člověkem. (možná se to týká dětství).

Reklama