Jipa – malý synek Kubík se narodil 30. 7. 2006 ve 12.10h v Praze

Logicky má Kubík některé aspekty velmi podobné jako Martina. Dokonce i asc. Ovšem jinak je to zcela jiná bytost, protože jeho horoskop je o několik stupňů posunutý. V zásadě jde o Lvíčka, který bude úspěšný. Hlavně proto, že dokáže spojit sílu osobnosti, pevný postoj s fair play přístupem. Bude nesmírně milý.

Numerologicky je Jakub také devítka. To už tak běžné není, protože kdyby se narodil ve stejný den třeba o rok dříve či později, nebyl by devítka. Devítka je dost vysoké duchovní číslo. Hodně věcí se devítkám nemusí vysvětlovat, chápou je přirozeně a mají hodně zkušeností. Názor si tvoří zásadně sami a může být dosti originální. Je jim jedno, co si o tom, co si myslí, myslí jiní. Mají ovšem často tendenci jiným svůj názor vnutit jako dogma.

Je to lev. Mezi Lvy jsou stejně propastné rozdíly jako mezi králi. Buď je to moudrý vládce a král a je všeobecně milován, nebo je to jen nadutý králíček, který si nevidí na špičku nosu a trůn používá jako masážní prostředek pro své ego. Váš Lvíček by mohl být dobrý vládce, protože jeho podstata se kloní spíše k duchovním poznáním nežli k hmotě. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se. Své nepřátele dokáží upřímně politovat a po té, co si vychutnají vítězství, chovají se k nim dokonce velkoryse, což umocní jejich pocit výhry.

Asc. má ve Váhách – Znamená to zdrženlivost při navazování známostí a nedůvěru k novým lidem i věcem. Jakkoli se ale hned každému nevrhá kolem krku, nepůsobí nepříjemně nebo komisně. Mohl by být jen lehce stydlivý před cizími lidmi. Jeho vystupování bude decentní, galantní a neskutečně příjemné pro ženy. Své chování bude podrobovat přísné kontrole. Bude chtít být dokonalý.

 

Dsc. má ve Skopci – budou ho přitahovat energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých nalezne jakousi podobnost se sebou. Rád bude ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus, i když ozdobou společnosti bude chtít být on sám. Také jí bude. Vytáčet ho bude liknavé chování a nedostatek odvahy, hrubost, neomalené vystupování a nedostatek taktu. Bude lepidlem na ženy, které se v jeho společnosti budou cítit příjemně.

 

Neexistence harmonických vztahů ho často dokáže vyvést z duševní rovnováhy. Nepříznivě to působí na jeho zdraví. Jeho osobní vzezření a gestikulace se bude vyznačovat šarmem a elegancí. Bude zdvořilý, přátelský a příjemný ke každému, za což se dočká chvály. Tato vlastnost v sobě ale skrývá nebezpečí, že se nechá snadno ovlivnit. Protože je velmi citlivý, mohl by občas trpět sebevztahovačností. (Měsíc ve Váhách a Merkur i Venuše  v Raku)

 

Může být jednou dobrým řemeslníkem nebo mechanikem, protože vyniká zručností a má touhu přijít na kloub technickým věcem. Patrně už teď rozebírá hračky na součástky a pak se je snaží dát zpátky dohromady. Tohle bude v zásadě dělat celý život. Bude perfekcionista. Jeho obchodní činnosti by mohly jednou mít něco společného s pohřby, s pozemským majetkem, darováním sbírek, daněmi a pojišťovnictvím. Sklony k tomu sbírat a shromažďovat tajně informace o soukromých záležitostech jiných lidí by z něho mohly udělat například reportéra, nebo policistu. (Mars v Panně a Jupiter ve Štíru)

 

Je silně sebevědomý a je předurčen něco dokázat. Má dobré organizátorské schopnosti. Hledá syntézu a jede přes emocionální prožitek, který jde v jeho případě až na dno. Jeho nálady a emocionální reakce budou silně ovlivňovány nevědomím a dřívějšími zkušenostmi. Všechno, co se k němu dostává, shromažďuje a nasává do sebe jako houba. Jednou bude těmito zážitky formovat svůj postoj, život a měřítko k druhým. Je to hlavně informace pro vás. Nic neodpustí a všechno odmění. (Slunce v 10. Domě a Měsíc v 11. Domě)

Kuba má velmi dobré aspekty získat vysoké vzdělání i akademické. Bude se nažit proniknout a porozumět základním idejím, které ovládají společenské myšlení, zákonodárství a filosofii. Má kreativní inspirace. Ve vztahu k lásce bude mít velmi vysoké ideály. (Merkur a Venuše v 9. Domě)

Bude mít vždy sklon zaměřovat se na slunné stránky života. Je čestný, důvěryhodný, přátelský a ochotný. Z těchto důvodů  také bude populární a oblíbený. V životě bude mít štěstí. Vždy mu na pomoc přijde prozřetelnost, někdy v posledním okamžiku. Má vyhraněné morální zásady a přesvědčení. Je samostatný, nezávislý, ambiciózní, vyžaduje respekt. Je odpovědný, úspěchu dosahuje vytrvalostí. Na prvním místě, zejména od dvacátého devátého roku věku stojí u něho úsilí vybudovat si postavení. (Mars v 11. Domě, Jupiter v 1. Domě a Saturn v 10. Domě)

Brouček neumí čekat a bude s tím mít potíž celý život. Chce příliš mnoho a příliš rychle. Musí pilně cvičit a trénovat svoji trpělivost a teprve za pomoci zkušeností vytvořit pevnou základnu, s jejíž pomocí dosáhne seberealizace. Bude to stát hodně času a námahy, ale na druhé straně to může přinést trvalý úspěch. (Slunce kvadrát Jupiter)

Založení osobnosti jeho je optimistické, družné a šťastné. Aspekt příznivě ovlivňuje úspěchy v hudbě a jiných uměleckých oborech. Hlas má líbivý a jednou i přitažlivý a erotický. Je to takové sluníčko, které má vzácný dar šířit ve svém okolí radost. Je velmi jemnocitný. Tento aspekt mu dává veselou, bujnou povahu, skrývající četná překvapení. Má sklon stále vidět slunnou stránku života. Uvedený aspekt rovněž ovlivňuje spontánnost, která je důležitá zejména ve výtvarném umění. Také ve finančních záležitostech ho může potkat náhlé štěstí. Ve všem, co podniká, se projevuje jeho osobní styl. Vyzařuje spokojenost, kterou jiní marně hledají. (Venuše trigon Jupiter a Uran) Happy baby. J

K opačnému pohlaví, bude velmi pozorný a rozhodně mu dámy nebudou jedno. V milostných záležitostech bude mimořádně citlivý. Vysoká sensibilita způsobuje citovou zranitelnost. Tu však bude skrývat za důstojné chování a jednání. Připravte se na překvapivé a neobyčejné milostné aféry. Romance přicházejí jako blesk z čistého nebe a stejně náhle mizí. Bude hledat podněty v dobrodružstvích a zábavě a sotva může mít konvenční sexuální morálku. Mohl by mít vzrušující milostné a manželské vztahy a neobyčejná přátelství. Má sexappeal a nemá žádné potíže s navazováním milostných vztahů. Manželství bude ale dobré, bude všeobecně oblíbený a bude požívat veřejné úcty a uznání. Dá se očekávat silná emocionální vazba na rodinu a domov. Jakub má potřebu pečovat o celý svět, a proto si domů často bere lidi, kterým se bude snažit pomoci. No nazdar – vidím to jako azylový dům. J Svým dětem bude ale jednou dobrým rodičem. S rodinou partnera i s vlastní rodinou ho budou spojovat pevná pouta lásky a přátelství.

Velmi dobrý vztah lze očekávat zvláště k matce. Duchovní pouto k rodičům ho neopustí po celý život.

Je možné, že bude s těmito aspekty mít nějaké nevšední zaměstnání. Práce a služby poskytované lidem v jeho okolí od něho vyžadují nesobeckou obětavost.

Konstelace (Slunce sextil Měsíc) posiluje zdraví a vitalitu. Jeho zdraví a kondice je přímo úměrná jeho duševnímu stavu a stavu mysli.

Roste Vám čestný, spravedlivý, nad míru citlivý a originální Don Juan, který bude pomáhat celému světu. Váš byt bude zřejmě jednou útulek zatoulaných zvířat i lidí J. Slečny budete zřejmě odhrnovat hráběmi z rohožky.

Musí být už teď k pomilování.

Reklama