Jaja1  - se narodila 25.8.1973 v 6:30 v Šumperku

 

Numerologicky jste osmička. Osmička je číslem karmy.  Hodně záleží na tom, co osmičku motivuje a kam směřuje, každopádně tam dojde, ale nikoli bez obtíží. Osmičky jsou tady aby si něco odžily, něčemu se naučily a cosi pochopily. Je to velice silné číslo a silný člověk. Všechno posuzuje z hlediska kvality. I lidi. Její měřítko hodnot je přímým odrazem hloubky její duše. Pokud se dá osmička a duchovní cestu, bude brzy dál, nežli druzí. Pokud jde cestou hmoty, zbohatne, ovšem tady záleží na tom, jak k bohatství došla. Je to karmické číslo, tudíž jí nic neprojde. Osmičkám se činy vrací velice rychle.

 

Jste Panna – Panna je praktická, zemitá a racionální. Je to tip člověka, pro něhož je pořádek životně důležitý. Nemám ale na mysli pořádek v bytě, i když bych se divila, kdyby i tady nemělo všechno své místo. Spíše potřebujete mít v hlavě jasno. Panna nesnáší chaos a nikterak si nepotrpí na překvapení. Všechno potřebuje předem naplánovat, aby se nedopustila omylu. Někdy je Pannám vyčítán citový chlad. To je ale nesmysl. Panna umí milovat. Jen má poněkud problém to projevit. Z úst Panny zní „miluji tě“ , jako z úst vegetariána „ hovězí steak|“. Její hluboké a mnohdy hodně intenzivní emoce se odehrávají v jejím nitru.

 

Asc. máte také v Panně. Váš asc., Vám tedy umocňuje Vaší bytost. Musí to být docela síla. Vy než se proanalyzujete k nějakému závěru, tak musíte mít hlavu jako dýni. Potřebujete všechno rozpitvat na prvočinitele a učinit z toho jasný závěr, který přijmete za konečný. Občas s tím můžete okolí dovádět k šílenství. (nic si z toho nedělejte, tenhle aspekt mám taky, jenže jsem Lev s asc v Panně. Něco akčně udělám a pak to týden pitvámJ). Víte, co děláte. Na okolí působíte rozumně a seriozně. Hodně lidí se k vám jistě obrací pro radu. Pokud něco naplánujete Vy, nezapomenete na žádný detail. Budete mí fotografickou paměť na detaily a situace. Obličeje si pamatujete celý život.

 

Dsc. máte v Rybách. To je roztomilé, protože Váš partner, může být naprosto diametrálně odlišný člověk, nežli Vy. Přitahuje vás něha, citovost, empatie a porozumění. Budete mít zvláštní slabost pro nepraktické jedince, kterým budete neúnavně pomáhat. Zajímá Vás mimosmyslové vnímání, charita i různé druhy náboženství, které ráda studujete. Znáte knihu „ Život po životě“ ? Já myslím, že ano. 

 

 

Jste citlivá na názory a reakce lidí svého okolí. Pokud jste uražena, stahujete do ústraní. Máte dobrou schopnost soustředit se na jednu věc. Budete  uznávána jako autorita ve vybraných oblastech svých zájmů a aktivit. Máte snahu záležitosti vyřizovat velkoryse. Mínění si vytváříte jen velmi pomalu a měníte ho neochotně. Zpravidla bývá správné. (Mesíc v Raku A Merkur ve Lvu)

 

Rozumíte citům jiných lidí. Vážíte si přátelství. K ostatním lidem mimo okruh svých přátel se chováte ohleduplně. Máte cit pro spravedlnost a férovost v milostných a společenských vztazích. Rozčiluje Vás neobratnost a nehezké chování. Z tohoto důvodu máte přísná měřítka pro hodnocení sociálního chování. Máte dar estetického vnímání. Můžete mít umělecké nebo hudební nadání a dobrý hudební sluch. Spory a hádky jsou Vám nepříjemné a jste nekonflitní. Potřebujete vřelou náklonnost. Kladete důraz na to, aby muži, s nimiž se ukazujete na veřejnosti projevovali společenský bonton a byli galantní. Převažují u Vás praktické zájmy, takže energii  vynakládáte na užitečné činnosti, které přinášejí hmatatelné výsledky. Jednáte pomalu, vytrvale a cílevědomě. Jste-li  donucena k boji,  budete  a chytrý protivník, prot Vaši schopnost analyzovat věci dopředu. Víte, jak se protistrana zachová a jste připravena dopředu. Máte řemeslnou zručnost, s nástroji dokážete zacházet s velkou pečlivostí a precizností. Budete žárlivá. (Venuše ve Váhách a Mars v Býku)

 

Neplatí pro Vás žádné rozdíly třídní, rasové anebo náboženské. Obhajujete sociální a morální hodnoty, které jsou v každém ohledu universální, nestranické a demokratické. Jste tolerantní a chápete, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Pokládáte toleranci, respekt a spolupráci za nezbytný předpoklad úspěšného společenského řádu. (Jupiter ve Vodnáři ).

 

Vnímáte základní jednotu života globálně. Odpočíváte  ráda sama, kdy si srovnáváte myšlenky. Nevadí vám samota, ale osaměle byste žít nemohla. Služba bližnímu Vám může přinést uznání a naplnění smyslu života. Vaše intuice je brilantní. Často docházíte informacím, u nichž nejste schopna určit zdroj. Je to proto, že jdou mimo vaše vědomé smysly. Dokážete pojmout více, než druzí a jste schopna přesně cítit utrpení druhého i s emocemi. To může být někdy náročné na psychiku. Budete mít barevné bohaté sny. Váš vnitřní svět je často druhým nesdělitelný. (Slunce ve 12.domě) (tento aspekt má většina lidí kteří mají schopnost vidět za hranice zraku.)

 

Jste přemýšlivá, intuitivní, jemná, vnímavá a máte schopnost nazírání Dokážete uchovat tajemství. Jen ojediněle se vzdáváte svých niterných myšlenek a pocitů. V větší společnosti působíte plaše a ostýchavě, což Vás činí nenásilným společníkem a milou osobou. Ráda pozorujete a hodnotíte. V dětství jste mohla mít problémy s učením, protože jste na věci nazírala jinak.. (Měsíc v 11. domě a Merkur ve 12. domě)

 Hledáte harmonii. Jste čestná a máte ráda ocenění. Má osobní půvab, vlídné a přívětivé formy vystupování. Dík své nenásilně družné povaze máte velký okruh známých. Máte nadání pro výtvarné umění, hudbu a poezii. Jste schopna se dost obětovat. Finanční ztráty můžete utrpět v důsledku požáru, krádeže nebo prostřednictvím lehkomyslného partnera. S touto konstelací jsou spojeny silné touhy a intenzivní pocity. Disponujete množstvím energie a železnou vůlí. (Venuše v 1. domě a Mars v 8. domě)

Měla byste si dávat pozor předně na cestách, kde Vám hrozí komplikace i ztráty. Jestli to bude jen ukradený kufr na letišti, nebo ztráta peněženky, či špatně volená cestovka, tak je to pohodě. (Neptun ve 3. domě)

Pokud se trápíte, nebo jste nespokojená, utíkáte se do světa fantazie. Pro tento aspekt jsou typické časté změny místa pobytu.. Na okolní svět pohlížíte vždy novýma očima. Máte velkou touhu a potřebu vzdát se všeho minulého a starého a vykročit nově. Učíte svou duši.(Slunce kvadrát Neptun a Měsíc kvadrát Uran)

Tento aspekt představuje odvahu, sílu vůle, rozhodnost a kvality osobnosti. Nebojíte se žádné námahy. Praktická zkušenost a návyk konstruktivně využívat svoji sílu Vám umožňují rozlousknout i tvrdé oříšky. Své teoretické znalosti dokážete také prakticky využít. Založení osobnosti máte optimistické, družné a šťastné. Aspekt také příznivě ovlivňuje úspěchy v hudbě a jiných uměleckých oborech. Máte hodně pochopení pro lidi, kteří nejsou obdařeni přízní osudu. (Slunce trigon Mars a Venuše trigon Jupiter)

Každou jednotlivost registrujete a přesně analyzujete. Co děláte, je zpravidla bez chyby. Kvalita má přednost před kvantitou. Umíte hezky formulovat myšlenky.(Panna v 1. domě a Štír ve 3. domě)

V partnerském vztahu budete klást důraz na takové hodnoty, jako lidské porozumění a bohatší citový svět. (Ryby v 7. domě)

Vaše filosofie se opírá o vše krásné a praktické. Trváte na tom, aby se s finančními prostředky spravedlivě nakládalo.  Máte politické ambice a jste schopna na sebe převzít odpovědnost. V práci jste tvořivá a originální a se svými spolupracovníky často jednáte jako s přáteli. Vyhovovalo by Vám povolání, v němž můžete používat hlavu a ruce k tomu, abyste přeměňoval originální myšlenky v činy. Mohla byste mít více zaměstnání (Býk v 9. domě)

Myslím, že jste fyzicky hezká žena a budete mít zajímavý hlas, což Vás činí přitažlivou.  

Reklama