Irena1 se narodila 17.10.1973 ve  13,00h v Plzni

Numerologicky jste jedenáctka.  Jedenáctek moc není a také to není z pohledu numerologie jen tak lecjaké numero.  Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů.  Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Váha. Váha je dobrák, který je ale často nespokojený. Jde o to, že její citlivé vnímání je choulostivé na každou drobnost, která na ni okamžitě působí rušivě a dokáže jí zkazit celkový dojem. Váha potřebuje pocit harmonie a spravedlnost. Nemá ráda, když mluví několik lidí najednou a nerada řeší více věcí. Jste žena, takže to dokážete, ale nedělá Vám to dobře. Váha plánuje a nerada své plány mění. Žena Váha má vybraný vkus a nemá ráda extravagantní věci, ani šperky. Nejraději mívá stříbro a namodralé kameny. Váha potřebuje klid, harmonii, zázemí, krásnou hudbu a pěkné prostředí, které si zařizuje nejraději podle svého, aby ladilo jejímu citlivému nosíku.

Asc. Máte v Kozorohu. Ve společnosti budete působit seriozně a klidně. Vaše praktické vidění může být pomocí pro ty, kteří toho praktična moc nepobrali. V Zásadě asi nebudete žádný kašpárek, bavící společnost, ale pokud chcete rozesmát rozhodně to umíte. Klidně při tom Vy sama zachováte kamennou tvář. Frigo to dělal také J

Dsc. Máte v Raku. Snad pro Váš praktický pohled na svět a pragmatické nazírání, Vás přitahují citlivé povahy, schopné empatického soucítění a romantické duše. Mohla byste mít partnera, který se zabývá uměním, nebo jinou formou citového vyjadřovaní. Dobře byste se doplňovali. Rozmazlené mamánky, ale nemusíte i když není vyloučeno, že právě ty přitahujete. Nejste ráda berličkou, ale pro mnoho lidí právě takto fungujete.

(Máte velmi pěkně položený horoskop a jen dva sporné aspekty. Zato pořádněJ)

Ostrost vnímání Vám umožňuje kriticky zkoumat lidské pohnutky. Věci dokážete výstižně postihnout, bez jakékoli shovívavosti. Hovoříte rázně a neberete si žádné servítky. Nemůžete-li říci přesně to co cítíte, raději mlčíte. Nechybí Vám rozhodnost, cílevědomost a máte velké bohatství nápadů. Jste schopna zvládnout i takový odpor, který se zdá být nepřekonatelný. (Měsíc v Raku a Merkur ve Štíru)

Své osobní chování se snažíte usměrňovat podle, pokud možno objektivních společenských principů a norem, které vycházení z etiky a filosofie. Usilujete o otevřené a upřímné postoje vůči těm, které máte ráda. Milujete umění, šperky, skvělé barvy a styly.  Budou Vás zřejmě přitahovat klasické formy krásy jako jsou řecká architektura nebo symfonická hudba. Jednáte pomalu, máte však velkou vytrvalost. Jste řemeslně zručná a s nástroji patrně dokážete zacházet s velkou pečlivostí a precizností. (Venuše ve Střelci a Mars v Býku)

Neplatí pro Vás žádné rozdíly třídní, rasové anebo náboženské. Jste velmi tolerantní a chápete, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Pokládáte toleranci a respekt za nezbytný předpoklad soužití.

Jeden nebezpečný moment - Mohla byste mít někdy pocit, jako byste nedostačovala po ženské, nebo mateřské stránce. Přespříliš revidujete sebe jako ženu, nebo matku. Může to pramenit z dětství. Na to si dejte pozor, bude to jen Vaše přílišná sebekritika v této oblasti.(Jupiter ve Vodnáři a Saturn v Raku)

Máte do určité míry přísné morální zásady, které orientují Váš život. Své znalosti dokážete užívat ku prospěchu věci. Jste adaptabilní a tolerantní. Z důvodu profesní ctižádosti usilujete o dosažení vyššího vzdělání, abyste se připravila na čestnou a lukrativní kariéru. Svoji životní dráhu neponecháváte náhodě. (Slunce v 9.domě a Merkur v 10. Domě)

Máte ráda společnost, ideály a bratrství. Přátel máte hodně mezi ženami. V mezních situacích dokážete rychle uvažovat. Někdy můžete mít tendenci přijímat ukvapené závěry. V rozhovoru můžete někdy být  přímá až humorně sarkastická.. Mohla byste mít tendence odvážného až riskantního řidiče. (Venuše v 11. Domě Mars ve 3. Domě)

Vaše technické nadání pramení ze schopnosti pečlivě a precizně pracovat. Svoji energii vynakládáte praktickým a efektivním způsobem. Saturn omezuje impulsivnost Marsu, zatímco Mars překonává úzkost typickou pro Saturn a přináší odvahu. Uvedené postavení často formuje sparťanský životní postoj. Lidé s touto konstelací někdy budí dojem chladných a nepřístupných osob. (Mars sextil Saturn)

Druhý sporný moment - Tento aspekt se nachází v horoskopech lidí, kteří se stali přívrženci různých fanatických proudů. Extremismus a plýtvání se projevují v oblastech, které určují znamení a domy v nichž stojí a vládnou planety Mars a Jupiter. Ve Vašem případě, je to první dům, tedy osobnost a čtvrtý dům, tedy domov. Mohla byste rozbít něco, co je Vaším zázemím, pro neschopnost přijmout realitu, která nezapadá do Vámi určené, či vysněné formy. Nebudete-li v tomto ohledu opatrná, může to znamenat totální zánik a nutnost stavět něco, co už stálo. I několikrát. Časem byste pak možná měla potřebu pro to najít nějakou formu ospravedlnění, které by mohlo být přikrášlené, abyste se lépe viděla Vy sama. Podotýkám - je to jen aspekt, nemusíte ho žít, ale je to zdvižený prst. (Mars kvadrát Jupiter)

Vaše životní filosofie řídí a inspiruje Vaše myšlení. Potíže mohou vyplývat z plánů, které se za daných okolností nedaří realizovat. Mohly by se objevit neshody mezi sourozenci (máte-li), které nemusí ovšem pramenit z Vaší viny. Jste intelektuálně tvořivá a můžete druhým ukazovat nové možnosti vyjádření. (Střelec ve 12. domě a Skopec ve 3. domě.)

Nacházíte také zřejmě potěšení v intelektuálních studiích a oceňujete inteligentní společníky, k nimž může mít velmi osobní, až rodinný vztah.. (Býk ve 4. Domě a Blíženci v 5. Domě)

Pozor si dávejte na častá nachlazení, revma, chronické zdravotní problémy a slabší vitalitu, často jako výsledek starostí a přepracování. Jinak se těšíte poměrně dobrému zdraví.

Ráda cestujete a máte zájem o záležitosti související s dalekými zeměmi, jejich kulturami a tradicemi. Rovněž Vaše povolání by mohlo mít něco společného s cestováním do zahraničí. Nelze vyloučit ani sňatek s cizím státním příslušníkem, který před tím byl jen přítelem.

V milostném vztahu máte ráda dramatický prvek, proto by Vám bylo dobře s člověkem, který má například neobvyklé povolání, či poslání, které byste obdivovala a současně byste se o něho trochu bála.

(Omlouvám se,dnes mi to trvalo…)

Reklama