Idiska se narodila 20. 8.1985 v Karviné ve 4.55 hod.

Numerologicky jste šestka. Je to číslo Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy je šestka také náležitě marnivá. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost.

Jste Lvice. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje se s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se.

Asc. máte rovněž ve Lvu (no Tě péro J, s Vámi musí být akční život J) Budete působit hrdým, elegantním dojmem a máte přirozenou autoritu. Při chůzi se nehrbíte. Mnohdy si lidé budou zcela automaticky brát Váš názor za svůj, což často nepřiznají. Nesnesete klam, přetvářku a nefér jednání. Působíte jako baterka a kamkoli přijdete, jste vidět, i kdybyste nechtěla. Váš projev je nenásilný, ale výrazný. Jste jistě dobrý vypravěč a banální historka bude z Vašich úst znít jako megastory. Též budete mít dobrý přednes. Byla byste dobrá herečka a mocnářka.

 

Dsc. máte ve Vodnáři. Budou Vás přitahovat lidé, kteří „nedusí“. Zřejmě se budete cítit dobře vedle pokrokových, svobodomyslných typů, kteří mají něco společného s novinkami i odvážnými projekty. Obdivujete odvážné, nápadité a originální osobnosti. Mohla byste mít klidně vztah s člověkem, který se nechce, nebo nemůže ženit… To by vám ovšem časem vadilo.

 

Váš horoskop je plný perfektních aspektů a doslova pastvou pro oči astrologa, ale určitě to není žádná legrace pro Vás. Zvládnout takový živel, jakým jste, musí být mňamka i pro živel sám. Pobavila jsem se.

Máte sebedůvěru ve své duševní schopnosti, která Vám poskytuje zdravý optimismus a přístup k řešení problémů. Máte snahu záležitosti vyřizovat velkoryse, poněkud všeobecně a neberete přitom na zřetel detaily. Maličkostmi se nezabýváte. Ať se děje, co se děje, potřebujete být vepředu. Konkuruje-li někdo Vašim činnostem, má smůlu. Ve svých názorech a postojích jste pevná a neoblomná. To někdy vyvolává odpor lidí, kteří jsou jiného mínění. Jste ovládána silnými vášnivými touhami žádostivostí. Vyzařujete sílu a mužnost. Cítíte se být přitahována k lidem opačného pohlaví, kteří mohou Vaši životní odvahu a sílu sdílet. Málokdo Vám ale stačí v tempu. Dokážete tak žhnout, že za vámi zcela mimoděk zůstává spálená země. (Merkur a Mars ve Lvu)

Neplatí pro Vás žádné rozdíly třídní, rasové anebo náboženské. Obhajujete sociální a morální hodnoty, které jsou v každém ohledu univerzální, nestranické a demokratické. Jste velmi tolerantní a chápete, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Pokládáte toleranci, respekt a spolupráci za nezbytný předpoklad úspěšného společenského řádu.  „Přej a bude ti přáno“, „žít a nechat žít“ (Jupiter ve Vodnáři)

Máte ducha podnikavosti. Jste vůdčí osobností, která se nedá odvrátit od vytyčeného cíle míněním nebo přáním jiných lidí. Disponujete velkou energií a regeneračními schopnostmi, které Vám pomáhají překonávat neduhy. Toužíte po úspěchu a jste ochotna dlouho a tvrdě pracovat, abyste dosáhla uznání svého okolí. Jednotvárná rutina Vás rychle unaví. Jste v neustálém pohybu. (Slunce v 1. Domě a Měsíc ve 3. Domě)

Dokážete uchovat tajemství. Rozhodnutí přijímáte spíše citově než na základě logických úvah. Jen ojediněle se vzdáváte svých niterných myšlenek a pocitů. Máte citlivou mysl a je přátelský k lidem, kteří mají starosti nebo nouzi. Vlastní city jsou snadno zranitelné, ač to zakrýváte úsměvem. Potřebujete ocenění, jste schopna prudkých vášnivých citů. Hrozí Vám ale také nebezpečí pomluv, očerňování a zrady. Kdybyste žila v jiné době, tutově by Vás zatkli z politických důvodů. (Merkur, Venuše a Mars ve 12. Domě)

Tato konstelace může vést člověka v jeho úsilí pomáhat nemocným lidem. Můžete se nějakým způsobem angažovat v medicíně. K podřízeným, nadřízeným a spolupracovníkům udržujete harmonické vztahy. (Jupiter v 6. Domě)

Uvedený aspekt slibuje dobrou paměť a duševní nadání. Cit a rozum jsou vzájemně harmonicky sladěny. Proto se snažíte své záměry a plány přeměňovat ve skutky. Myšlenky a nápady dokážete prakticky využít, s finančním prospěchem...Dokážete vnímat myšlenky a pocity jiných lidí, a proto se umíte chovat taktně. Vzácná schopnost jednoduše, snadno a srozumitelně zprostředkovat své myšlenky a názory, Vám umožňuje porozumět si s lidmi. Jste nadaný řečník. Reagujete rychle a okamžitě. Vaše fantazie je jedinečná. Vaše matka může být výjimečnou a neobyčejnou osobností. Tento neuvěřitelně posazený aspekt planet rovněž podporuje spolupráci s jinými lidmi a se širokou veřejností. (Měsíc sextil Merkur, Uran, Mars a asc.)

V důsledku vlivu tohoto aspektu budete v životě nucena zakusit některé nepříjemné lekce. Dostala jste od života prostě i pár facek. Vědomě si pěstujte optimismus a veselou mysl. (Slunce kvadrát Saturn)

Máte zvláštní intelektuální nadání, které je spojené s intuitivními schopnostmi. Jste humanitárně zaměřena. Máte předpoklady pro bádání a výzkum v nových oblastech myšlení. Můžete být obdařena schopnostmi bleskové intuice. V určitých speciálních oblastech lidského poznání můžete mít geniální nadání. K věcem, které Vás nezajímají, jste však zcela slepá. Máte silně rozvinutý smysl pro tradice. Dokážete si dělat své vlastní názory bez ohledu na obecné představy. Své myšlenky dokážete vyjadřovat originálně a dramaticky. Máte fenomenální paměť. Jste otevřená, prostosrdečná a překypujete energií. K tomu, abyste uspokojila svoji profesní ctižádost, dokážete používat nejoriginálnější metody. Potřebujete nezávislost a svobodu. Toužíte po dobrodružství a nelitujete námahy, abyste mohla prožít něco neobvyklého. (Merkur a Mars trigon Uran)

Někdy v dobrém úmyslu slibujete více než můžete splnit a tato vlastnost Vás snadno může přivést do nesnází. Používáte velká slova. Když se dostanete do "křížové palby", necháte se snadno zmást, protože pod vlivem stresu Vám paměť vypovídá službu. (Merkur opozice Jupiter)

Zrozenec se zdá být odolný a necitlivý vůči kritice, ale ve skutečnosti je podivuhodně náladový a zranitelný ve svých citech. Nikdy nedá najevo, jak hluboce ho zraňuje odmítnutí.

Peněžní příjmy Vám slouží především k zajištění vysoké životní úrovně, což odpovídá obrazu Vaší lví podstaty. Nejste skrblík, jste ochotna pomoci a peníze jsou pro Vás pouze prostředkem. Vaším nejvroucnějším přáním je být bohatá, protože Vám to dá svobodu, nezávislost a možnost pomáhat druhým. (Rak ve 12. Domě)

Milostné romance k Vám přicházejí jako blesk z čistého nebe a stejně náhle mizí. Milostný partner může být excentrický, vynalézavý nebo jinak zvláštní. Milostné vztahy a sexuální život jsou často spojeny se zvláštními okolnostmi.

S velkou obětavostí se budete starat o rodinu a domov. Domov si zařizujete s vkusem a útulně. Máte velký smysl pro domácnost a cítíte se šťastná, když můžete pro své milované vytvořit doma krásné prostředí. Jste velmi ženská. Doma a v rodině musíte na sebe převzít hodně odpovědnosti. Snažíte se poměry a situaci v rodině a v domácnosti neustále zlepšovat. Jde-li o rodinu a domov, jste v případě potřeby ochotna i bojovat.

Máte chuť hodně, pokud možno i luxusně, cestovat.

Máte hodně co do činění se sourozenci a sousedy. Je přátelská a spravedlivá.

Zdravotně si dejte pozor na krevní potíže a váhu. U lidí s tímto aspektem jsou často pozorovatelné stavy vyčerpání, zlomeniny kostí, špatné zuby. Jinak jste ale odolná osoba.

Přeji Vám hodně štěstí a tomu, kdo s Vámi je, i pevné nervy. Na druhou stranu, přes všechno, co dokážete vystřihnout, má on doma neuvěřitelně zajímavou bytost, která bude každý den jiná a která ho nenechá ani sekundu se nudit.

 

 

Reklama