Femme.fatale se narodila 12. 11. 1985 ve 21.45 v Olomouci

(Váš nick odpovídá Vašemu znamení, Vašemu životnímu číslu a dokonce i Vašemu horoskopu) J

 

Numerologicky jste jednička. Je to číslo Slunce. Jedničky jsou hrdé, odvážné a aktivní. Povětšinou bývají v životě úspěšné, protože slučují energii, originalitu a vůdcovský talent. Jednička umí výtečně organizovat práci druhým a je téměř k neutahání. Má dobrou kondici a soutěživého ducha. Chybou bývá neochota se podřídit a neuznávání autorit.

 

Jste Štír. Představte si hluboký les, kde člověk neví, jestli na něho vyběhne medvěd, nebo spočine na nádherné louce, kde mu bude nejkrásněji, jak se kdy jen cítil. Obojí v tom lese najdete, jen nevíte, co a kdy. To jsou Štíři. Jejich vládcem je Pluto. Pluto je osmý dům. Dům smrti, pudů a všeho, co je lidské. Leží zde na dně duše ty nejkrásnější lidské vlastnosti vedle těch největších neřestí. Štíra nemůžeme poznat, protože nám to nedovolí. A to, co nám milostivě nabídne, je přesně to, co chce, abychom věděli. Je nezničitelný, protože jako jediný je schopen sílit z toho, co prožije špatného. Je to Fénix. Vládcem osmého domu, tedy podsvětí, je Hádes. Kdo ví něco o Hádovi, ví trochu i o Štírech. Štír je nejzajímavější znamení zodiaku a mohli bychom o něm napsat stohy papíru... a stejně by to zdaleka nebylo všechno…

 

Asc. máte ve Lvu. Projevujete se královsky a hrdě. Občas se musíte krotit, protože prostě opravdu nelze vládnout celému světu. V některý státech mají bohužel vlastní prezidenty. Ale není pochyb o tom, že by to pro Vás byla hračka. Budete zásobárna energie a na druhé působíte, že jste k neutahání. Budete veselá kopa a mluvíte hlasitě. Pokud něco vyprávíte, určitě to stojí za to. Chcete-li, aby se druzí smáli, je to hračka. Opačně také. Váš projev bude roztomile teatrální a vtipy zní zřejmě nejlíp od Vás.

 

Dsc. máte ve Vodnáři. Budou Vás přitahovat lidé, kteří „nedusí“. Zřejmě se budete cítit dobře vedle pokrokových, svobodomyslných typů, kteří mají něco společného s novinkami i odvážnými projekty. Obdivujete odvážné, nápadité a originální osobnosti. Ráda byste partnera, který Vám dá volnost, ukáže Vám půl světa a nezapomene, jak jste úžasná J.

 

(Já se zblázním – Jednička, Štír, asc. ve Lvu a do toho Venuše a Měsíc rovněž ve Štíru a pro jistotu i Pluto ve Štíru a to celé ve 4. a 5. domě! Chtěla bych vidět chlapa, kterého tohle nepoloží!)

 

Vaše podstata má sklon k výrazným dramatickým kontrastům. Vy jste opravdu "femme fatale". Můžete ovládat druhé pohlaví tak, jak se Vám právě zachce. Pozitivní je, že to víte a jste inteligentní (viz. postavení Merkura ), takže to není o bezostyšném využívání druhých, ale spíše roztomilé formě dosahování cílů. Konečně proč nevyužít ženské zbraně, máme-li je.

Ani v případech, jste-li silně uražena nebo Vám někdo ublíží, neztrácíte osobní hrdost a důstojnost. Budete žárlivá, i když chcete vyvolat dojem, že nikoli. Pro všechny své aktivity máte silnou motivaci. (Venuše a Měsíc ve Štíru)

 

Máte vhled do sociálních motivací a jimi podmíněných událostí. Ve způsobu vyjadřování budete přímá, ráda říkáte, co si myslíte. Požadujete svobodu myšlení. Nejraději zastáváte místo ve veřejných institucích, které poskytují vzdělání, nebo ve státní správě, a máte vrozený intelekt. (učitelka, státní zaměstnanec, úřady).( Merkur ve Střelci)

 

Nepostrádáte společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Aktivně byste bojovala proti bezpráví a útlaku. Je to proto, že podvědomě víte, že takové jednání je odrazem morální slabosti, která se v určitém okamžiku může obrátit i proti Vám. Jste zastáncem dodržování a respektování pravidel sociálního chování a jednání. Dle Vašeho názoru každá hra musí probíhat podle stanovených pravidel. Obhajujete sociální a morální hodnoty, které jsou v každém ohledu universální, nestranické a demokratické. Jste tolerantní a chápete, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Můžete zastávat poměrně dost revoluční koncepce a neproveditelné a nerealistické ideje, i kdyby byly prima (Mars ve Váhách a Jupiter ve Vodnáři)

První polovina Vašeho života představuje tvrdý boj o vzestup. Postupně přibývá blahobytu a finančních jistot. Jste intuitivní, nezapomínáte na sebe a vnitřně toužíte po míru a bezpečí. Ve druhé polovině života byste mohla dosáhnout postavení a finanční nezávislosti. Umíte se rovněž dobře bavit. (Slunce, Měsíc a Venuše ve 4. domě)

Tato konstelace Uranu znamená inspiraci a umělecké nadání. Můžete se i zajímat o elektronické formy umění. Máte bytostnou touhu po lásce a uznání, které se snažíte nalézt v romantických vztazích a v tvůrčím sebevyjádření. Máte nadání hudební, umělecké a především herecké. Máte dobrý "čich" na  obchody, ale měla byste být opatrná na lidi. (Neptun a Uran v 5. domě)

Velkou roli ve Vašem životě bude hrát náboženství, přičemž Vaše víra může mít i mystické rysy. (Vodnář v 8. domě a Ryby v 9. domě)

Jakkoli se zdáte být odolná a necitlivá vůči kritice, ve skutečnosti jste podivuhodně náladová a zranitelná ve svých citech. Nikdy nedáváte najevo, jak hluboce Vás zraňuje odmítnutí, nebo křivda. (Střelec v 5. domě a Rak ve 12. domě)

Ve vyšším věku byste mohla být samotářská.

Pozor si dávejte při cestování. To bude nesnadné a namáhavé. Na cestách se mohou vyskytnout nehody způsobené spěchem, neklidem, či cizí nedbalostí.

To, co Vám může otravovat život, jsou rozepře se sousedy a příbuznými.

Zdravotně pozor na játra a hlídejte si krevní obraz. Jinak nic hrozného….

Reklama