Femme se narodila 18. 10. 1955 v 7.00 v Praze

(Doufejme, že ta hodina,  kterou jste si nebyla jistá,  je dobře. Pokud jste se ale nenarodila před sedmou, ale až po, můžeme být klidné až do devíti a asc. máte opravdu ve Štíru.)

Numerologicky jste trojka. Trojky jsou živé, aktivní, podnikavé a komunikativní. Trojky bývají úspěšné tam, kde je potřeba jednat s lidmi, protože umí dobře vysvětlit, oč se jim jedná. Říká se, že se trojce nedá nic odmítnout. Postrádají ovšem trochu empatii. Všechno posuzují se svého pohledu – tedy mně se to líbí, takže i druhým. Těžko se smiřují s odmítnutím, ale neúspěch je odradí jen na chvíli. Brzy přijdou na jinou cestu, kterou se snaží dojít do cíle. Trojky rády cestují do dalekých zemí, aby se něčemu naučily. Jsou to hotoví sběrači zkušeností.

Jste Váha. Váha je dobrák, který je ale často nespokojený. Jde o to, že její citlivé vnímání je choulostivé na každou drobnost, která na ni okamžitě působí rušivě a dokáže jí zkazit celkový dojem. Váha potřebuje pocit harmonie a spravedlnost. Nemá ráda, když mluví několik lidí najednou a nerada řeší více věcí. Jste žena, takže to dokážete, ale nedělá Vám to dobře. Váha plánuje a nerada své plány mění. Žena Váha má vybraný vkus a nemá ráda extravagantní věci, ani šperky. Nejraději mívá stříbro a namodralé kameny. Váha potřebuje klid, harmonii, zázemí, krásnou hudbu a pěkné prostředí, které si zařizuje nejraději podle svého, aby ladilo jejímu citlivému nosíku.

(Máte poměrně dost planet ve 12. domě a máte tam i vlastní bytost. Je to dům Ryb. To z vás už na první pohled dělá velmi citlivého člověka, schopného hlubokých vnitřních procesů, ale také to působí problém mezi lidmi. Musíte mít kolem sebe takové lidi, kteří jsou schopni vaši podstatu pochopit a vaše umění empatii a citlivý, netradiční pohled na svět vstřebat. Na hodně pokrytců budete působit jako podivín. Nejste podivín, to jen oni nejsou tam, kde dokážete být vy.)

Asc. Máte ve Štíru – Na okolí působíte klidně a zkoumavě. Často stojíte v pozadí a hodnotíte věci v sobě. Vyvoláváte dojem, že se Vám nedá lhát. Máte hodně pochopení pro druhé a schopnost strategického myšlení. Jste schopna vidět pod povrch věcí i lidí, a to se nemusí každému líbit. Nejste bojovník činem, ovšem je-li to nutné, dokázala byste i ranit. Máte zvláštní náklonnost k dětem a rozeznáte velmi rychle jejich potřeby.

Dsc.máte v Býku – Potřebujete mít k sobě praktického, pevného člověka a vůbec by Vám nevadilo, kdyby toho zase až tak moc nenamluvil. „Neříkej vždy, co víš, ale snaž se vědět, co říkáš“, to je myslím úsloví, které u lidí hledáte jako vlastnost. Partner by měl být někdo, na koho se můžete plně spolehnout. Nechcete být berličkou. Hledáte pilíř.

Osobní záležitosti si berete příliš vážně k srdci. Vaše myšlení a zájem se orientuje především na mezilidské vztahy. Zajímáte se intenzivně o myšlení a vzorce chování jiných lidí. Máte vyhraněný smysl pro spravedlnost, což vede k tomu, že ve svých sděleních jste upřímná. Dříve než se rozhodnete, prozkoumáte věc ze všech stránek. Dělají Vám dobře kontakty s lidmi, kteří mají dobrou úroveň myšlení, dobré chování a dobrou pověst. Jste citlivá na pachy, osobní zjev a vlastnosti jiných lidí. Nevhodný oděv nebo hrubé způsoby vyjadřování pokládáte za společenský poklesek. Ráda přemýšlíte a řešíte různé úlohy a kvízy. (Měsíc ve Štíru a Merkur ve Váhách)

Máte silnou potřebu společně s někým podnikat a spolupracovat. Nepostrádáte společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Jste zastánkyní dodržování a respektování pravidel sociálního chování a jednání,  lidských práv a spravedlnosti. Podle Vás musí všechno probíhat podle pravidel. Budete-li  na to mít prostředky, budete se pravděpodobně podílet na aktivitách, které Vám přinesou uplatnění a vyšší postavení.  Mohlo by se jednat o veřejně prospěšné projekty i dobročinné akce a podobně. Máte kvality vedoucího pracovníka, důstojnost  a  schopnosti. Dokážete lidem ve svém okolí vlévat optimismus a důvěru. Vyzařujete sluneční teplo, pravou náklonnost, přízeň a ochotu. Ač můžete mít sklon vidět některé věci příliš černě a mnohdy vyhledáte samotu, protože cítíte smutek, v podstatě jste optimistický člověk.(Mars ve Váhách a Jupiter ve Lvu)

Můžete trpět pocitem, že někdy nedokážete druhým sdělit to, co máte na srdci. Strach, že budete nepochopena. Vnímáte základní jednoty života a máte velmi hlubokou duši. Stahuje se ráda do sebe, protože podvědomě víte, že je zde ještě mnoho věcí potřebujete vědět. Veškeré Vaše vhledy a nové myšlenky vycházejí z Vás samé. Jste intuitivní, jemná a vnímavá. Rozhodnutí přijímáte spíše citově než na základě logických úvah. Myslím, že milujete zvláštní odloučenost krásných míst a jste mnohem jemnocitnější, než si lidé myslí. Vaší velmi silnou stránkou je vrozený smysl pro spravedlnost a fair play chování.  S takto obsazeným 12. domem byste byla dobrým psychologem nebo filozofem a rozhodně to nemáte snadné. (Slunce, Merkur a Neptun ve 12. domě, rovněž Váhy, tedy bytost ve 12. domě)

Váš život požívá zvláštní ochrany. Vše co děláte, je dobré nejen pro Vás, ale i pro ostatní. Jste dobročinná a pomáháte těm, kteří pomoc potřebují. Máte vynikající intelektuální schopnosti. Před bohatstvím dáváte myšlenkově přednost duchovním a střídmým životním podmínkám. (Slunce sextil Jupiter)

Dejte pozor na sklon být nerozumným způsobem velkorysá a podporu lidí, kteří Vám jen umí šikovně vyprávět své dojemné historky. Přitom můžete přijít o hodně peněz. Mohla jste se často zabývat myšlenkou, že kdybyste se narodila jako kluk, bylo to lepší. To je ale podle mého spíše otázkou dětství. (Měsíc kvadrát Jupiter)

Pokud je to nutné, dokážete rychle a rozhodně jednat. Máte silnou vůli a odvahu. Dokážete usilovně pracovat a úkoly řešíte svým způsobem, po svém. S tímto aspektem bývá spojeno technické nadání a schopnosti a zájem o elektroniku a přírodní vědy. (Mars sextil Uran)

V srdečních záležitostech jste podivuhodně sentimentální. Obětavě se staráte o milované lidi, ale jste často zklamána. Milujete ústraní a volný čas. Dík svému bohatství nápadů se uplatňujete všude tam, kde je třeba zvládnout zdánlivě neřešitelný úkol. Zdá se mi, že jednáte vždy z vlastního popudu. Ráda jiným pomůžete dostat se z bryndy, ale očekáváte, že budou mít dostatek sil, aby pak sami dál pokračovali. (Ryby v 5. domě a Skopec v 6. domě)

Reklama