Fashion Martina se narodila 30. 7. 1961 v 10.40h v Čáslavi

(Doufám, že Vaší hypercitlivé duši udělám dnešním horoskopem k narozeninám radost. Jste zvláštní typ Lvice, která jede přes pocity a osobní prožitek, který musí stát za to. Jste sběratelka pocitů a krásných chvil. Krásný bohém, který vědomě neublíží.)

Numerologicky jste devítka. Devítka je už dost vysoké duchovní číslo. Hodně věcí se Vám nemusí vysvětlovat, chápete je přirozeně a zpětně máte hodně zkušeností. Prošla jste mnoho entit, proto hodně pojmete jen jako připomenutí bez toho, aby Vás to překvapilo. Máte hodně zasutých vzpomínek, které vyplavou jako zkušenost, byť v tomto životě neprožitá. Často Vás zřejmě zlobí mnohdy pomalejší přístup druhých a řekněme cesta stylem „pokus-omyl.

Jste Lvice. Ať je to jak chce, lev je především vládce. Mezi Lvy jsou stejně propastné rozdíly jako mezi králi. Buď je to moudrý vládce a král a je všeobecně milován, nebo je to jen nadutý králíček, který si nevidí na špičku nosu a trůn používá jako masážní prostředek pro své ego. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje se s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku. Lvi se nemstí. Pokud člověka nesežerou bezprostředně, později vychladnou a nevrací se.

Asc. máte ve Váhách – Znamená to zdrženlivost při navazování známostí a nedůvěru k novým lidem i věcem. Jakkoli se ale hned každému nevrháte kolem krku, nepůsobíte nepříjemně nebo komisně. Jen zůstáváte stranou a zkoumáte daný objekt, dokud je na něm jen jediné zákoutí, kde ještě nemáte jasno. Teprve pak jste ochotna jej k sobě pustit. Vaše vystupování je decentní a kontrolujete přísně své chování.

 

Dsc. máte ve Skopci – budou Vás přitahovat energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých naleznete jakousi podobnost se sebou. Ráda budete ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus. Vytáčet vás bude liknavé chování a nedostatek odvahy.

 

Jste hypercitlivá povaha, která absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. Tato mimořádná ovlivnitelnost dojmy v rovině nevědomí v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti.  Vaše živá fantazie se určitě objevila už v dětství a mohla se projevit v uměleckém nadání. Hudba. Poezie. Vaše celkové myšlení je ovlivňováno hluboce zakořeněnými city. Máte dobrou paměť, protože myšlenky jsou doprovázeny silnými city, které je vrývají do paměti. Velká část  Vašich duševních procesů se odehrává na úrovni nevědomí. Jste mimořádně citlivá na postoje a mínění svého okolí. (Měsíc v Rybách a Merkur v Raku)

Milujete změnu, ať se jedná o milostné vztahy nebo společenské kontakty. Hlad po neustále nových prožitcích a potřeba poznávat nové lidi vedou k tomu, že nenavazujete ráda pevné a trvalé vztahy. Protože jste sama vtipná a výmluvná, cítíte se být přitahována k lidem, kteří mají pohyblivé myšlení a bystrý intelekt. Potřebujete dostatek volnosti pohybu. Vaše umělecké sklony se mohou projevit v literární podobě. Jste obratná a šikovná v každém druhu práce. Potrpíte si na dobře organizované pracovním prostředí. Mohla byste se klidně angažovat  ve službách humanitárních cílů. (Venuše v Blížencích, Mars v Panně a Jupiter ve Vodnáři)

Máte ctižádost přijmout odpovědné, významné a vedoucí postavení. Máte silné morální vědomí a pohrdáte vším, co by mohlo poškodit Vaší, nebo něčí důstojnost a morální vážnost. Své znalosti dokážete užívat ku prospěchu věci. Dobrá adaptabilita Vám napomáhá ke kariéře. Svoji životní dráhu neponechává náhodě. (Slunce a Merkur v 10. Domě)

Můžete mít zvláštní náklonnost k lidem jiného rasového původu a cizincům. Ve vztahu k lásce máte vysoké ideály. Máte zřejmě množství nahodilých kontaktů a mnoho přátel mezi muži. Máte ráda energické přátele, kteří Vás účinně podporují v práci i obchodních a profesních ambicích. Jste mechanicky zručná a můžete se věnovat zlepšovatelské činnosti. (Hlavně ať nedopadnete jako Cimrman s patentovým úřadem J J). Zásadně se držíte faktů a pravdy. Máte humanitní postoje a cítíte se solidární se všemi lidmi. Máte velmi vyvinutou intuitivní schopnost vnímat universální zákony a principy. Domnívám se, že udržujete i neobvyklá přátelství, která jsou pro Vás psychicky a duchovně velmi podnětná. (Venuše v 9. Domě a Mars i Uran v 11. Domě)

Často za sebe necháváte hovořit svůj cit. Činíte tak příjemným a brilantním způsobem, a proto budete oblíbená. Uvedený aspekt má ale také své zápory. Často sebou nosí sebeklam. Můžete mít v životě snahu utíkat se do světa fantazie, a vyhýbat se tak individuální odpovědnosti. Měla byste se vyhýbat nejistým a nemoudrým finančním spekulacím. (Venuše sextil Uran, Slunce kvadrát Neptun)

Máte silně rozvinutý smysl pro spravedlnost, disciplínu a přísnost. Vaše největší ctnost spočívá v nadání pochopit stanoviska druhých lidí. Nejste ráda sama, cítíte se pak ztracená, jste-li odkázána sama na sebe. Kladete velký důraz na disciplínu v domácnosti, její dobrou organizovanost a pořádek v ní. Žádný pořádek není pro Vás dosti dobrý. Domov je do určité míry Váš svět a v tomto směru vynakládáte velké úsilí. (Váhy v 1. Domě a Kozoroh ve 4. Domě)

Vaše milostné záležitosti budou četné a horoucí. Romantické zážitky jsou silně ovlivňovány fantazií a emocionálními potřebami. Existuje možnost, že někdo z rodiny má, nebo měl tendenci vměšovat se do Vašich milostných záležitostí. V citových záležitostech vyžadujete hodně osobní svobody a odmítáte respektovat konvenční pravidla. V milostných záležitostech máte většinou štěstí. Aspekt (Slunce kvadrát Neptun) znamená zvláštní emocionální žádostivost, která může zahrnovat vše, počínaje platonickou láskou až k absolutnímu podlehnutí, kdy není nic tabu. Máte ráda vzrušující a zvláštní milostné partnery.

S manželským partnerem nebo přítelem jste se mohla seznámit na univerzitě nebo na zahraničních cestách. V lásce budete každopádně trošku bohém. Ale zato krásný, citlivý a tajemný. Potřeba nových podnětů způsobuje, že se nespokojujete s jedním vztahem. Váš smysl pro rovnoprávnost Vás ovšem činí tolerantní k podobným způsobům chování a idejím u jiných lidí.

Jste dle aspektů Venuše a Jupitera velmi plodná. Máte navíc Měsíc v Rybách, a tak byste mohla mít klidně hodně dětí. Vaše děti budou kombinací originality a duševní disciplíny, jejich tělesná konstituce není však tak silná, jako jejich vůle.

Přeji Vám všechno nejlepší!!!  Hlavně zdraví a pocit osobního štěstí, který je u každého podmíněný něčím jiným. Ve Vašem případě to bude hlavně uspokojení na poli citovém a emocionálním. Jste zajímavá žena.

Váš horoskop mě doslova rozdrtil! J

Reklama