Evikus se narodila 28.11.1980 v Mladé Boleslavi v 00.10

 

Jste Střelec.

Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

 

Asc. máte v Panně - Budete racionálně hodnotit věci a všímat si detailů. Též můžete pozorovat, jak jste schopna do nekonečna zpětně analyzovat nějakou věc, nebo situaci a babrat se v drobnostech. Protože jednáte impulsivně jako Střelec, ale pak na vás působí Panna, můžete být občas legrační sama sobě, když se například akčně bavíte během večírku a když si lehnete do postele zpětně si přehráváte znovu celý průběh. Pak se nimráte ve vlastním chování a zpětně ho hodnotíte.

 

Dcs máte v Rybách – přitahuje Vás romantika a citliví lidé. Oceňujete soucit a schopnost cítit to, co jiní. Přitahovat by Vás měli lidé, kteří pracují s lidskou psychikou, nebo se zabývají léčením či nějakým charitativním oborem.

 

Nezbytně potřebujete alespoň trochu romantiky a láskyplné náklonnosti. Potřebujete milovat a být milována. Jste citlivá na lichotky. Máte ráda společnost, zábavu, umění i sport. Domov si zařídíte s uměleckým vkusem. Své pocity někdy dramatizujete Vaše vyprávění bude poutavé. (Měsíc ve Lvu)

Dokážete vystihnout jádro věci a bez jakékoli shovívavosti o ní hovořit. Nemůžete-li říci přesně to co cítíte, většinou raději mlčíte. Nechybí Vám rozhodnost, cílevědomost a máte velké bohatství nápadů. Jste schopna zvládnout i odpor, který se zdá být nepřekonatelný.(Merkur ve Štíru)

 

Máte předpoklady zastávat odpovědné místo. Potřebujete ovšem mít praktický důvod pro všechno co děláte. Korektně plnit úkoly pokládáte za věc své cti. Berete ohled na přání a potřeby jiných lidí. Jste populární a oblíbená. (Merkur v Kozorohu a Jupiter ve Váhách)

 

Máte hezký vztah ke šperkům a ozdobám. Řekla bych, že se nebojíte se výrazně oblékat. Máte dobré společenské kontakty, které vedou k úspěšným obchodním jednáním, vlivnému postavení a později i bohatství. Snažíte se zkrášlovat domov. Mnoho prací děláte sama. Máte aktivní zájem o životní prostředí a ekologické problémy.(zřejmě třídíte odpad : -)). Budete se aktivně snažit si zabezpečit také hezké stáří. Víte, že život může člověka měnit.(Venuše ve 2. domě a Mars ve 4.domě).

  

Váš život požívá zvláštní ochrany. Zřídkakdy se Vám přihodí nějaká vážná nehoda. Jste klikařka s vyšší ochrannou. Vždy Vám na pomoc přijde prozřetelnost, někdy v posledním okamžiku. Jste věrný, velkorysý přítel a vynikáte silnou energií, kterou také ráda využíváte. Dík svému optimismu a sebedůvěře neztrácíte svůj cíl a většinou v životě dosáhnete toho, co chcete. Pomáháte těm, kteří pomoc potřebují. Jste velice inteligentní a bystrá. (Slunce sextil Jupiter -  Jupiter a Saturn v 1. domě).


Jste živá a veselá a bude se vám líbit umění. Mohla byste i aktivně něco tvořit. Například malovat či pracovat s keramikou. Obchodní aktivity s uměleckými předměty, by Vám šly. Pozor na bezmyšlenkovité rozdávání svoji náklonnosti i majetku.( Venuše sextil Mars)

Tento aspekt je velice sporný. Každopádně se pokaždé projeví na nějakou stranu. Člověk s touto kvadraturou má moc manipulovat lidskou myslí a lidským vědomím. Je rozený vůdce. Tento aspekt se nachází v horoskopech fanatiků, kteří oslavují válku a násilí, (Pol-pot, Goebbels, Mussolini) stejně jako v horoskopech mírotvůrců, významných objevitelů a buditelů (K.H. Borovský, Kepler, Marie Curie-Sklodowská.) Je zde velká potřeba stát se přívržencem sociálních a myšlenkových proudů a bít se o nějakou ideu, nebo názor. Takový člověk musí být velmi opatrný, kam se přiklání. (Mars kvadrát Jupiter)

 Své touhy a přání můžete naplňovat pomocí partnera. Jste opatrná a neriskujete.(Kozoroh v 5. domě).

V zásadě je Váš horoskop moc zajímavý. Máte ohromnou sílu. (pořád mám pocit, jako bych tenhle horoskop už někde viděla). Vaše aspekty jsou aspekty různých vojevůdců, revolucionářů i výrazných osobností, které se objevují v dějinách lidstva. V dobrém i ve špatném. Záleží jen na tom, kam se kloní duše a jak člověk svůj potenciál využije.

Pozor si dejte na horečnatá onemocnění.

Reklama