Enya se narodila 18. 9. 1984 ve 14.05h v Pardubicích

Numerologicky jste čtyřka. Čtyřka je také prof. Klaus. Jsou to lidé pevní a neuvěřitelně houževnatí. Všechno má v jejich životě nějaký smysl a formu. Nic nedělají jen tak z legrace, protože na sebe berou spoustu odpovědnosti. Jejich myšlení je přísně analytické a málokdy se dopouštějí chyb. Často je okolí nestíhá, a proto se vedle nich cítí nedostatečně. Čtyřky hned tak něco nezlomí, jsou schopny zastávat vysoké posty. Jako kantoři jsou brilantní, ale musí trochu slevit, protože jinak je mají studenti za suchary.

Jste Panna. Panna je analytik a má většinou báječné praktické nadání. Jakkoli působí Panna chladně, její vnitřní život bývá značně bohatý v souvislosti s asc. a obsazením domů. Panna nenechává nic náhodě a vždy potřebuje nějaký záchytný bod, kterým si určí směr. Její schopnost prohlédnout danou situaci ještě dřív, než nastala, je pověstná. Pokud se Panna příliš netočí po hmotě, bývá velice platným členem jakéhokoli kolektivu. Její soukromý život je přísně střežen a může působit jako „studený čumák“. Není to ale pravda. Pouze pokládá projevy emocí za vlastní slabost. Za zdmi domova bývá zcela jiná. Panna nebývá mazel. Miluje vroucně, ale uvnitř.

Asc. máte ve Střelci. Budete se projevovat aktivně a společensky. Umíte se prosadit a těžko Vás přehlédnout. Na ostatní působíte vesele a Váš humor má drobné hroty. Máte ráda rovný boj, ale nevyhledáváte jej. Umíte nepříjemně ranit i verbálně. Všechny akce dopředu analyzujete, abyste věděla, jak to či ono bude fungovat. Jste znalec lidských povah a reakcí.

 

Dsc. máte v Blížencích. Budou Vás přitahovat zcestovalí a podnikaví lidé, kteří jsou živí a aktivní. Potřebujete vedle sebe člověka, který Vás bude umět pobavit a bude akční i komunikativní. Potřebujete partnera, který bude družný a kontaktní. Rozčilovat vás bude nedochvilnost a nespolehlivé jednání.

 

Máte spoustu nápadů, rychle chápe a dokážete se nadchnout. Nadšení Vás ale často brzy opustí. Své pocity podrobujete důkladné racionální analýze. Disponujete analytickým rozumem s výraznými schopnostmi k praktickému myšlení. Zakládáte si na správné gramatické formulaci, korektním pravopisu a interpunkci. Vaše pozornost platí těm myšlenkám, které se dají realizovat. V životě se orientujete především na práci a tvůrčí činnost. (Měsíc v Blížencích a Merkur v Panně.)

 

Můžete mít vyhraněné vlastenecké postoje. Jste čestná. Máte smysl pro slušnost ve sportu a soutěžích. Na druhé straně si herní pravidla ráda vykládáte po svém. Můžete získat postavení spojené s hospodářskou a politickou odpovědností. Zde dokážete projevit moudrost, opatrnost a zralý úsudek. (Mars ve Střelci a Jupiter v Kozorohu)

 
Můžete mít  do určité míry přísné morální zásady, které orientují celý Váš život. Rovněž máte vhled do věcí. Ve finančních záležitostech čeká vrtkavé štěstí. S finančními záležitostmi budete mít starostí nad hlavu. Máte potřebu i schopnost zkoumat tajemství a odhalovat motivace, které určují chování lidí.. Usilujete o dobré a přátelské vztahy s představeným a vlivnými osobnostmi. Ve styku s opačným pohlavím zaznamenáte mnoho úspěchů. (Slunce v 9. Domě, Merkur v 8. Domě a Venuše v 10. Domě)

Nechcete být pouhým divákem, ale chcete zasahovat do děje. Vyžadujete absolutní svobodu jednání. Vyznačujete se optimistickou a družnou osobností. Máte dokonce sklon zaměřovat se jen na slunné stránky života. Jste  důvěryhodná, přátelská a ochotná. Je u Vás příznačné citlivé, intuitivní vnímání vlastní osoby a vlastností okolního světa. Často můžete navazovat zvláštní vztahy, které mají původ v minulosti. (Mars, Jupiter a Neptun v 1. Domě)

Máte smysl pro spravedlnost, který Vám umožňuje poznat vzájemnou lidskou závislost. Ráda uzavírá přátelství se staršími a vážnými lidmi. Máte vysoce intuitivní, humanistické a metafyzické zájmy. Bojíte se katastrof, což může být zasunutá vzpomínka. Patrně jste už nějakou globální pohromu v některém ze svých životů prožila, a to zanechalo silný otisk. Získala jste tím ovšem rovněž schopnost tyto věci předvídat. (Saturn v 11. Domě a Uran ve 12. Domě.)

Pokud jste na dně, pomůže Vám útěk do světa fantazie a snů, kde načerpáte nové síly. Nemyslím, že v životě bude tak zle, abyste se odtud nedokázala vrátit zpět do reálu. Lidé, kteří toto dokáží, jsou ve výhodě. Umí totiž absolutně vypnout. (Slunce kvadrát Neptun.)

Duševně jste schopna jít velmi daleko. Cizí názory si nikdy nenecháte vnutit. Máte bleskový úsudek. Občas míváte takové nápady, že jejich realizace je absolutně nemožná. To Vás ale baví. Je to jistý druh relaxace. Kdybyste chtěla, dala by se tato invence použít v literární podobě. (Merkur kvadrát Uran)

S tímto aspektem je spojena mimořádná ovlivnitelnost dojmy, pocity a prožitkem. Naprosto bezděčně jako houba nasáváte emocionální nálady svého okolí. Dejte pozor na alkohol a návykové látky. Stalo by se Vám to osudným. Tento aspekt nese nebezpečí, že nějaký člověk pokusí Vás ošidit, přičemž si bude pohrávat s Vašimi city. (Měsíc opozice Neptun)

Máte-li respektovat nějaký světový názor, musí být pro Vás do nejmenšího detailu logický a použitelný. Protože máte v profesních věcech smysl pro etiku, požíváte dobrou pověst. (Panna v 9. Domě a Váhy v 10. Domě)

Nejste právě spořílek, což je u Panny zvláštní. Vaše výdaje bývají vysoké. Občas sice míváte záchvat spořivosti, ten však netrvá dlouho. Peníze u Vás, co do jejich energie, nehrají žádnou roli. Potřebujete je pouze k tomu, abyste sebe i druhé obklopila hezkými věcmi.

V lásce jste romantik a plná touhy. Smyslnost sama o sobě by Vám nestačila. Tento aspekt (Slunce kvadrát Neptun) znamená zvláštní emocionální proud, který může zahrnovat vše, počínaje platonickou láskou až k závislosti na partnerovi. Na to pozor. Vaše láska a náklonnost je silná a prožitá každým kouskem těla i duše.

Budete mít zřejmě mnoho příležitostí pro uzavření sňatku. Jste přitažlivá. Ve svém partnerovi v manželství byste mohla hledat postavu otce. Můžete mít v životě více než jedno manželství nebo partnerství.

Nerada hovoříte a přemýšlíte o zlých věcech a jste velmi citlivá v otázkách smrti. Těmto tématům se vyhýbáte stylem “raději na to ani nechci myslet“.

Pozor na emoce a nervové potíže v důsledku silné schopnosti empatie a sdílení. Trpíte s každým, a tak se nedivte, že jste občas nerváček. Dělá to z Vás ovšem člověka, který vědomě neublíží, protože okamžitě ví, jak bylo jemu. Přeji Vám hodně štěstí.

 

Reklama