Dcera čtenářky GiSt se narodila 6. 7. 1978 v Miami na Floridě v 1.14 hod (s hledáním zeměpisné šířky a délky Miami jsem se pobavila J)

Numerologicky je Vaše dcerka jedenáctka. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Dcerka je Rak. Pozná se podle výrazně ženských vlastností, tedy i těch, které mnohdy pokládáme za negaci. Vyniká intuicí a úžasným psím pohledem. Její doménou je cit a zájem o prožitky druhých.
Výrazně ji zajímají osudy ostatních lidí, speciálně žen. Mívá potíž vůbec pochopit některé mužské vlastnosti a pohnutky. Raci při hrubém zacházení velice trpí. Jejich slabá psýcha je náchylná k nervovým chorobám. Není bojovnicí ani slovem, ani činem. Ví, jak to bolí. Když někdo někomu ubližuje, umí si představit, co cítí, a tak má málokdy potřebu řešit věci bojem. Naopak bude spíše ustupovat a pak se líbezně litovat. Pro muže bude přitažlivou.

Asc má rovněž v Raku. To podtrhuje její Račí vlastnosti. Na okolí působí něžně, zranitelně a žensky. Ve společnosti vyvolává dojem křehkosti. A to bez ohledu na to, jak se cítí. Bude mít vybrané způsoby a citlivý přístup k lidem, ale i k sobě. Odmítá hrubost a násilí. Její způsob dosahování cílů bude rafinovaný a ženský.

 

Dsc. má v Kozorohu. Budou ji přitahovat seriózní, pevní a praktičtí lidé, kteří si ví rady a mají postavení. Ráda by měla partnera, od kterého se bude učit a který ji zabezpečí. Bude vyžadovat oporu a mužnost ve smyslu kavalírského, ale skromného jednání. Chce pevný charakter a vnitřní sílu.

 

Má schopnost soustředit se na jednu věc. Snaží se záležitosti vyřizovat velkoryse, poněkud všeobecně a nebere přitom na zřetel detaily. Věci, které nejsou bezprostředně v ohnisku jejího zájmu, snadno přehlíží. Miluje život a někdy se chová teatrálně. Prezentuje společenskou a osobní hrdost. Má schopnost dramaticky vyjadřovat své city. Je nadšenou milovnicí umění, má smysl pro barevnost, jakož i nadání pro malířství a sochařství. Je dobrosrdečná, ochotná a milá. (Merkur a Venuše ve Lvu)

Miluje dobré jídlo. Její obchody by mohly souviset s pozemky, byty, zahradnictvím… Pečlivě plánuje a organizuje své podnikání a systematicky ho provádí. Nic nepodnikne, nemá-li k tomu dobré důvody. Chce být  exaktní. Potrpí si na dobře organizovaném pracovním prostředí. (Jupiter v Raku a Mars v Panně)

Někdy dovoluje, aby její osobní identita byla ovlivňována jinými lidmi. Ve svém způsobu sebevyjádření a reakcích na okolní svět je proměnlivá. Má slabost pro dobré jídlo, a tak by si měla hlídat váhu. Má intelektuální postoj k životu a neujde jí nic z toho, co se odehrává v okolí. Její jednání a způsoby vyjadřování spočívají na logickém a rozumovém uvažování. Má nadprůměrnou inteligenci a intenzivní potřebu jiným lidem něco sdělovat. Příznačná je duševní iniciativa a síla vůle. Tuto konstelaci mají často dobří spisovatelé, lékaři, vědci a učenci. Je čestná, důvěryhodná, přátelská a ochotná. Z těchto důvodů je také populární a oblíbená. V životě bude mít štěstí. Vždy jí na pomoc přijde prozřetelnost, někdy v posledním okamžiku. Má vyhraněné morální zásady a přesvědčení. (Měsíc, Jupiter  a Merkur v 1. Domě)

Vnímá základní jednotu života. Služba bližnímu by jí mohla přinést uznání a naplnění smyslu života. Pozor na neurotické tendence. (Slunce ve 12. Domě)

Tento aspekt říká, že dcera dokáže uskutečňovat své cíle pomocí vlastního vlivu. Její příjemná, zajímavá, velkorysá a optimistická osobnost jí přinese štěstí. Protože je Jupiter vládcem devátého domu, resp. znamení Střelce, a ovládá filosofii, náboženství a jakoukoliv kodifikaci skupinového myšlení, je zrozenec s touto konjunkcí schopen získat moc a vliv pomocí projektů, které později veřejné mínění příznivě přijme, nebo pomocí realizace všeobecně uznávaných představ. Tento aspekt jí rovněž propůjčuje soucit a velkorysost. Z toho pramení zájem o sociální dobročinnost. U svých spoluobčanů, zejména žen, budí velkou důvěru a zajišťuje si jejich spolupráci a podporu. (Slunce a Měsíc konjunkce Jupiter)

JE TO SILNÁ OSOBNOST.  (Slunce konjunkce Asc.)

Má osobní přitažlivost, schopnost vést a řídit a rovněž kreativitu. Má kontakt s vyššími duševními zdroji. Má silnou vůli a je ochotna experimentovat v nových oblastech poznání. Zastává humanitární názory a postoje. (Slunce trigon Uran)

S tímto aspektem bývá spojeno technické nadání a schopnosti a zájem o elektroniku a přírodní vědy. (Mars sextil Uran)

Rozložení planet po jedné následujícím způsobem je mimořádné. Symbolizuje zajímavý postup její osobnosti – takto obsazené domy se málokdy vidí! Bude jí to harmonizovat s postupem let.
Písemně i verbálně se vyjadřuje jasně. Přesně formuluje své myšlenky, které mají vždy praktický význam a jsou vždy realizovatelné. Klade velký důraz na umění, krásu a kultivovanost ve svém domě. Ochotně pomáhá lidem. Při práci však musí být svobodná. Věří v sílu pozitivního myšlení. Dokáže pracovat usilovně. Při navazování partnerských vztahů postupuje opatrně a zdrženlivě. Při vystupování na veřejnosti je plašší. Velkou roli v jejím životě hraje náboženství, přičemž její víra má mystické rysy. Miluje dlouhé námořní plavby. Může využít i pomoc zámožných přátel, aby financovala své důkladně promyšlené plány.  (Panna ve 3.,Váhy ve 4., Štír v 5., Střelec v 6., Kozoroh v 7., Vodnář v 8., Ryby v 9., Skopec v 10., Býk v 11. A Blíženci ve 12.)

Má silnou potřebu domova a rodiny. Rodičovský instinkt je velmi silný. Své milované chce mít jen pro sebe. Rodinné tradice pro ni znamenají mnoho. Rodina je pro ní partnerstvím, v němž by pro všechny členy rodiny měly být samozřejmostí spravedlnost a férovost.

Vzhledem k tomu, že má silně vyvinutou představivost, měla by se vystříhat všech myšlenek na nemoci. Pryč s „Domácím lékařem.“ J Ze zdravotního hlediska je citlivá na okolí. Nerada užívá léky.

Mohla by mít častěji nesnáze s výdělečnými možnostmi a podmínkami. Může to být nezaměstnanost, neuspokojivé pracovní poměry nebo špatné pracovní prostředí. To je ale přechodné a nemělo by to mít žádné následky.

Miluje děti.

Vaše dcera je zajímavý, vnitřně bohatý člověk, využívající i jiných kanálů, než jsou běžně lidmi dnes užívány. Nevím, zda to ví, ale měla by tuto schopnost využívat jak pro sebe, tak i jako možnou pomoc druhým.

Přeji krásný den.

Reklama