Chechtalka se narodila 15. 3. 1963 ve Strakonicích

Numerologicky jste jednička. Je to číslo Slunce. Jedničky jsou hrdé, odvážné a aktivní. Povětšinou bývají v životě úspěšné, protože slučují energii, originalitu a vůdcovský talent. Jednička umí výtečně organizovat práci druhým a je téměř k neutahání. Má dobrou kondici a soutěživého ducha. Chybou bývá neochota se podřídit a neuznávání autorit. Ryba jednička může být chvíli taková a chvíli maková. Rovněž důvěřivá.

Jste Rybka. Rybičky jsou vnímavé a jejich největším darem je schopnost hlubokého soucítění a empatie. Ryba vždy zůstane jednou nohou v jakémsi jiném, svém světě, který si vytvoří záhy už v dětství. Je to jakýsi ochranný mechanismus, kterým si brání citlivou psýchu před tímto světem. Vždy má kam utéct a dělá to poměrně často. Ryba je samaritán a je tu pro všechny. Rozdává ze svého nitra tak, že bývá často obviňována, že jí zajímají všichni ostatní, jen ne ti vlastní. Není to ale pravda. Alespoň ne tak, jak se jí to vyčítá. Je dobré si uvědomit, že Ryba je vším, jen ne pragmatikem, který přemýšlí jako druzí. Její vnímání jde jinak a jinudy. Ryby by si měly dávat veliký pozor na veškeré formy změny vědomí. Alkohol a drogy jsou způsobem útěku od reality, a to Rybu moc láká. Tento svět bude pro ni vždy těžší než pro druhé. Často je samaritánem, který trpí s jinými. (Matka Tereza byla Ryba). Ryby jsou mnohdy velmi nadané na nějakou formu umění. Je jen málo lidí, kteří ji dokáží plně pochopit. Jako by byla tak trochu pořád částí jinde. Rybu poznáme snadno podle chůze. Je zvláštní, plavná a lehká. Ryba doopravdy pluje prostorem.

Asc. máte ve Skopci – Projevujete se aktivně, akčně a Vaše sdělení jsou věcná. Umíte dobře vysvětlit, co máte na srdci, a nesnesete liknavý přístup. Vaše chování ve společnosti přitahuje pozornost, i kdybyste o to nestála. Ráda začínáte nové věci a plánujete. S ohledem na to, že jste Rybka, budete vždy se zájmem naslouchat druhým a cítit s nimi. Pozor na alkohol.

 

Dsc. máte ve Váhách. Budou Vás přitahovat lidé harmoničtí, rozvážní, ale nikoli pomalí. Láká vás příjemné prostředí podbarvené zajímavou hudbou. Velmi nelibě reagujete na hluk a potrpíte si na slušné vystupovaní. Oceníte jemné zacházení i nenásilný, opatrný přístup. Máte vybraný a dost originální vkus a nebojíte se experimentovat. Bylo by Vám dobře jako módní návrhářce.

 

Máte živou fantazii a schopnost fotograficky a věrně reprodukovat myšlenky i vzpomínky. K závěrům nedospíváte logickým uvažováním, ale spíše intuicí. Můžete mít sklon k dennímu snění a k roztržitosti. Můžete být hypersensibilní a výroky, které vůbec nebyly míněny osobně, můžete pokládat za kritiku své osoby. Vyznačujete se hloubkou citu, zejména ve smyslu porozumění a soucitu. Někdy rozdělujete svůj soucit a velkorysost bez rozdílu, a tak toho mohou někteří lidé zneužívat.
(Merkur a Jupiter v Rybách)

 

Osobní záležitosti si berete příliš k srdci. Jestliže pro svoji činnost naleznete jasný směr a pohnutky, není žádná oběť dost velká, abyste dosáhla cíle. Máte osobní kouzlo a šarm. Nechybí Vám zásady, ale chcete sama rozhodovat o tom, co je pro Vás správné a smysluplné. Nemáte ráda neotesané chování. Máte odpor k  jednotvárným návykům, k žárlivosti a k majetnickým nárokům na svoji osobu. Utíkáte před partnery, kteří se snaží Vaši svobodu omezovat. Máte neobvyklý vkus. Jste přitahována uměleckými formami, které jsou extrémně moderní nebo extrémně staré.
(Měsíc ve Štíru a Venuše ve Vodnáři)

 

Jste odvážná a smělá, pokud je to nutné. Máte osobní statečnost, o které nemusíte vědět, dokud nejste vystavena  nějaké extremní situaci. Cítíte se být přitahována k lidem opačného pohlaví, kteří sdílejí nebo podporují Vaši životní odvahu a sílu. Váš život mohou provázet zvláštní náhody, které neumíte vysvětlit. Naštěstí se o to ani moc nesnažíte – prostě se to stalo. (Mars ve Lvu a Uran v Panně)

 

Vnímáte základní jednotu života z mnohem širšího úhlu než jiní a lépe si dáváte věci do souvislostí. Dává přednost klidu. Stahuje se ráda čas od času do sebe, protože Váš vnitřní život a svět je velmi bohatý. Služba bližnímu Vám může přinést uznání a naplnění smyslu života. Jste přemýšlivá a máte schopnost nazírání. Jste intuitivní, jemná a vnímavá, ale to sebou nese rovněž sklon k neurotickým potížím a slabé psýše.. Mohla byste mít drobný problém s jedním ze smyslů. Rozhodnutí přijímáte spíše citově než na základě logických úvah. Někdy se Vám zdá okolní svět příliš těžký a obtížně stravitelný. (Slunce a Merkur ve 12. Domě)

 

Máte ráda  ideály bratrství, jste láskyplná a k naplnění štěstím docházíte prostřednictvím přátel. Přátel máte hodně mezi ženami. Jste laskavá ke svým přátelům a naopak. Máte smysl pro spravedlnost. (Venuše a Saturn v 11. Domě)

 

Tato konstelace Uranu znamená inspiraci a umělecké nadání. Jste podnikavá, máte schopnost řídit a vést. Dík své iniciativě dosáhnete zisku. Máte předpoklady stát se například úspěšným pedagogem, který by dokázal vzbudit zájem žáků a podněcovat je k dobrým výkonům, protože umíte výborně formulovat myšlenky a upoutat. (Uran a Mars v 5. Domě)

 

V mezilidských vztazích stojí v popředí Vašeho zájmu duševní hodnoty. Vůči jiným lidem jste nesobecká a ohleduplná. Máte intuitivní pochopení pro bližního. Měla byste proto být opatrná při výběru svých přátel, protože tato vlastnost je zneužitelná. (Měsíc a Neptun v 7. Domě)

 

Dokážete uskutečňovat své cíle pomocí vlastního vlivu. Vaše příjemná a zajímavá osobnost a velkorysá, optimistická nátura je to, co Vám  přináší štěstí. Dík svému optimismu a zájmu o blaho všech se Vám může dařit získávat pro své cíle a pro spolupráci ostatní. Protože je Jupiter vládcem devátého domu, resp. znamení Střelce, a ovládá filosofii, náboženství a jakékoli spojení skupinového myšlení, není pro Vás problém pochopit a přijmout různé formy filozofií i náboženských představ a být nezaujatá. (Slunce konjunkce Jupiter)

 

Vaše citlivost Vás činí soucitnou a máte pochopení. Na druhé straně jste příliš často ovlivňována náladami okolí. (Měsíc konjunkce Jupiter)

 

Ve snaze uniknout tvrdé realitě života se u Vás čas od času objeví potřeba utéci do světa fantazií. U Vás tento aspekt stimuluje umělecké schopnosti a estetické cítění, protože  Saturn je u Vás v silném postavení. Vaše city jsou snadno a bezdůvodně zranitelné. Aspekt může vést i k neuspořádanému způsobu života. Můžete se stát obětí lidí, kteří apelují na Váš soucit, ale přitom Vás chtějí pouze zneužít. Z tohoto důvodu byste ve finančních záležitostech a milostných měla být obezřetná.
(Venuše kvadrát Neptun)

 

Může u Vás existovat silná vazba na matku. Měla byste se naučit zapomínat na rány z minulosti a nechat věci odplynout. LIVED – ODŽITO. Bolestné vzpomínky by Vám zabránily být v přítomnosti šťastná. Protože se progrese Měsíce pohybuje přibližně stejně rychle jako transit Saturnu, mohl se Saturn ve vašem životě stát dlouhou dobu v kvadrátu k progradujícímu Měsíci. Z toho plynula různá zklamání, která se odvozují z tohoto aspektu. Mělo by to ale mít v tuto dobu již konec.
(Měsíc kvadrát Saturn)

 
Milostné vztahy u Vás často vznikají na první pohled. Intelektuální podněty hrají při volbě milence nebo životního partnera důležitou úlohu. Z tohoto důvodu se cítíte být přitahována k osobám. Váš partner by měl být zároveň milencem a přítelem a projevovat pochopení pro to, že potřebujete změnu a duševní podněty. Romance přicházejí jako blesk z čistého nebe a stejně náhle mizí... Působíte přitažlivě na opačné pohlaví.

Máte energii, silnou vůli a tvůrčí nadání. Tyto schopnosti u některých lidí nacházejí svůj projev v dramatické, umělecké formě (herectví). Umělecký nebo hudební talent, nebo alespoň porozumění pro umění mít musíte. Máte živou fantazii.

Budete mít několik příležitostí ke sňatku. Sňatek uzavíráte hlavně kvůli emocionálnímu a rodinnému bezpečí. Manželského partnera nacházíte prostřednictvím svých přátel. Takové postavení Neptuna někdy znamená i umělecky založeného nebo invalidního partnera.

Máte ráda děti a dobře si s nimi rozumíte.

 

Váš organismus má silnou seberegenerační schopnost.

 

Ptala jste se na lásku a práci.


Podle Tarotu

V lásce – máte kolem sebe člověka, kterého budete dlouho pokládat jen za přítele. Seznámí Vás s ním zřejmě nějaké žena, nebo to bude přes ní a staršího muže. (možná pár)
On by mohl být maličko mladší nežli Vy, ale je to zřejmě osudový muž.

Práce – zřejmě teď jednáte, nebo brzy budete s někým, ale nic z toho nebude, nebo jste k tomu vlažná. To pravé přijde prostřednictvím mladší ženy. Přijdete do dobrého kolektivu a milého prostředí. Bude jen lépe.

 

Přeji Vám hodně štěstí.

 

Reklama