Buny se narodila 6.12.1974 ve 2:00 v Praze

 

Numerologicky jste trojka. Trojky jsou živé, aktivní, podnikavé a komunikativní. Trojky bývají úspěšnými tam, kde potřeba jednat s lidmi, protože umí dobře vysvětlit, oč se jim jedná. Říká se, že se trojce nedá nic odmítnout. \Postrádají ovšem trochu empatii. Všechno posuzují se svého pohledu – tedy mě se to líbí, takže i druhým. Těžko se smiřují s odmítnutím ale neúspěch je odradí jen na chvíli. Brzy přijdou na jinou cestu, kterou se snaží dojít cíle.

 

Jste Střelec - Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

 

Asc – máte ve Vahách – Vaše vystupování bude milé, vybrané a ladné. Ve společnosti postrádáte agresi a vyvoláváte pocit pohody. Váš vnitřní život, při tom může být úplně jiný. Ostatní Vás hodnotí jako inteligentní, slušnou a jemnou bytost. Působíte harmonicky. Řekla bych, že dobře tančíte a máte smysli pro rytmus i hudební sluch.

 

Dsc – máte ve Skopci – Přitahují Vás vlastní opaky . Líbí se vám partner, akční, aktivní hovorný, slavný a úspěšný. Těžko byste žila s lenochem, nebo „mlčochem“. Oceníte aktivní přístup i v zaměstnání a energické vystupování.

 

Ve způsobu vyjadřování jste přímá. Ctíte zákon a aktivně se zasazujete o jeho dodržování. Pokud uznáte pravidlo za logické a prospěšné pro více lidí budete ho energicky prosazovat. Byla byste úspěšná ve veřejných institucích, které poskytují vzdělání nebo ve státní správě. Ráda dáváte morální kázání, což ale nemá vesměs nepříjemný dopad na okolí, protože to umíte dobře podat. Jste družná, přátelská i ochotná. Své pocity neskrýváte. Usilujete o otevřené a upřímné postoje vůči těm, které milujete. Přitahuje Vás umění, šperky, skvělé barvy a formy. Líbí se Vám klasické formy krásy jako jsou řecká architektura nebo symfonická hudba. Nabíjíte se v přírodě.Někdy můžete říci něco, co Vás později zamrzí.Jednoduše přestřelíte. (Merkur a Venuše ve Střelci.)

 

Disponujete bohatstvím nápadů i odvahou a energií, zvláště v těžkých situacích. Při obhajobě svých principů jste připravena k boji. Můžete někdy i zaujmout postoj "všechno nebo nic".. Ve vztahu k lidem nedokážete být neutrální nebo lhostejná. Proto máte buď přátele nebo nepřátele. Musíte se naučit nebrat věci tak osobně a vážně. (Mars ve Štíru)

 

Vyznačujete se hloubkou citu, porozuměním a soucitem. Někdy rozdělujete svůj soucit a velkorysost bez rozdílu, takže Vaše sympatie mohou někteří lidé zneužívat. Vaše cíle a přání se mění s Vašimi náladami, ale i potřebami společnosti. Máte mnoho přítelkyň, pro které děláte mnoho. Nejste ráda sama a k tomu, aby se dobře cítila potřebujete společnost (Jupiter v Rybách a Měsíc v 11.domě)

 

Mohla byste získat prostřednictvím reklamy, publikování, žurnalistiky. Hodnotové měřítko spočívá na tom, co přináší praktické výsledky. Jste dobrý obchodník a jste  zdatná ve všem co souvisí s publikační činností, nakladatelskou činností, rozhlasem, televizí. Máte originální nápady jak přijít k penězům.. (Merkur ve 2. domě a Venuše ve 3. domě)

Máte ráda konkurenční boj. Jste soutěživá, což se projevuje také v lásce ke sportu. Vaše  finanční záležitosti budou zpravidla úspěšné, protože máte dobrý čich na obchod, umíte využít situaci a jste dobrá v písemném vyjadřování.( Mars ve2. domě a Jupiter v 5. domě)

Vyžadujete respekt. Mohla byste si sáhnout na dno. To by Vás mohlo hodně naučit a do dalšího rozvoje půjdete obohacena. Váš horoskop je o duchovním růstu prostřednictvím dobrých i špatných zkušeností, vzestupů i pádů ve všech oblastech.Toto postavení Uranu vyvolává neklid a trvalou potřebu změny a nových zážitků. Jen obtížně akceptujete rutinní činnosti a dáváte přednost vzrušení a dobrodružství před bezpečím. Chtěla byste se zabývat něčím novým, nevyzkoušeným a objevným. Toto postavení Uranu může znamenat také genialitu.  (Saturn v 10.domě a Uran v 1. domě) (tohle postavení Saturna a Urana má Václav Havel).

Můžete být  nervní až nervózní. Jste trochu sentimentální a minulost může být přesouvána do budoucnosti. Máte strach z opakování některých nepříjemných zážitků. Tento aspekt může vyvolat poruchy nervové soustavy a zažívacího traktu i zmatek v duši. Vyhýbejte se alkohol a návykovým látkám doslova a sto honů. Vždy však v životě najdete někoho, kdo Vám ze všech nesnází pomůže, protože ani Vás osud druhých nenechává chladnou. (Měsíc kvadrát Merkur a Neptun.)

Dokážete být nerealisticky optimistická a někdy si dáváte cíle, které jsou nereálné. Jste velkorysá a plná dobrých úmyslů. Můžete se ale dopustit chyby a  předat důvěrné informace v nesprávný okamžik nevhodným osobám. Při podpisu dohod a smluv buďte velmi opatrná. Jste lákadlem nespolehlivých, koupěchtivých i nepoctivých lidí. (Merkur kvadrát Jupiter)

Vaše jednání vyvolává dojem krásy a půvabu. Máte silně rozvinutý smysl pro spravedlnost, disciplínu a přísnost. Vaše největší ctnost spočívá v nadání pochopit stanoviska druhých lidí. Neumíte být sama, cítíte se pak ztracená, jste-li odkázána sama na sebe. Žádný pořádek není pro Vás dost dobrý. Váš domov je do určité míry Váš svět a v tomto směru vynakládáte velké úsilí. (Váhy v 1.domě a Kozoroh ve 4. domě)

Máte sklon dělat si příliš starostí a bezvýznamné věci berete příliš vážně. Na druhé straně Vaše silná stránka spočívá v tom, že věnuje patřičnou pozornost druhořadým detailům, kterých si ostatní nepovšimnou. (Panna ve 12. domě)

Zdraví úzce souvisí se stavem Vaší mysli a náladou. Nepřetěžujte nervy. Dávejte si pozor na léky a těkavé látky. Veškeré chemické medikamenty, budou mít na Vás dvojnásobný účinek. Půlka paralelu bude asi pro Vás jako pro jiného dva.

Reklama