Barasv se narodila 10. 6. 1974 v 17.15 v Moravské Třebové.

Numerologicky jste jednička. Je to číslo Slunce. Jedničky jsou hrdé, odvážné a aktivní. Povětšinou bývají v životě úspěšné, protože slučují energii, originalitu a vůdcovský talent. Jednička umí výtečně organizovat práci druhým a je téměř k neutahání. Má dobrou kondici a soutěživého ducha. Chybou bývá neochota se podřídit a neuznávání autorit.

Jste Blíženec – Roztomilý všudybýlek, který jeví zájem o všechno, co ho obklopuje, a o všem chce něco vědět. Jeho zájmy jsou proměnlivé jako dubnové počasí, protože je to takový motýlek, který se u květinky také zdrží jen chvilku, pak rychle odletí sosat zase jinam. Blíženci jsou komunikativní a optimističtí. Můžeme se s nimi bavit prakticky o všem, protože o všem něco vědí…

Asc. Máte ve Štíru – Váš projev ve společnosti přitahuje jakýmsi tajemnem, které vyzařujete. Bude to zvláště přitažlivé pro muže. Dáváte jim pocit, že o Vás stále nevědí všechno. Jste takovou výzvou. Vy naopak máte celkem slušný odhad na lidi. Jste prozíravá a hned tak někdo Vás neošálí. Dokážete mnoho pochopit, ale zpravidla těžko odpouštíte. Ráda si vychutnáte zadostiučinění.

Dsc. Máte v Býku – Přitahuje vás zodpovědnost, spolehlivost a schopnost praktického myšlení. Rády byste měla partnera, na kterého se lze spolehnout a který Vám bude tak trochu oporou. Sama nejste dochvilná, ale velmi to oceníte a vážíte si toho u jiných.

Máte schopnost vnímat potřeby lidí. Může u Vás existovat obava z osobních citových vazeb, které by mohly znamenat ohrožení Vaší osobní svobody. Máte dobrou paměť, protože myšlenky jsou doprovázeny silnými city, které Vám je vrývají do paměti.. Jste mimořádně citlivá na postoje a mínění svého okolí. Jste jimi snadno ovlivnitelná. (Měsíc ve Vodnáři a Merkur v Raku)

V lásce přikládáte velkou důležitost citovému bezpečí a stálosti. Jste loajální a spolehlivá. Rovněž trochu majetnická. Velký důraz kladete na osobní zjev. Milujete krásné a drahé věci. Máte vrozený smysl pro hodnotu materiálních věcí a toužíte získávat věci umělecké a trvalé hodnoty. Máte ráda přírodu, zejména pak květiny, stromy a jiné rostliny. Zahradnice amatérka? J Někdy zcela nevědomky ovládáte jiné lidi. (Venuše v Býku a Mars ve Lvu)

Vyznačuje se hloubkou citu, zejména ve smyslu porozumění a soucitu. Pracuje často v nemocnicích nebo dobročinných institucích. Někdy rozděluje svůj soucit a velkorysost bez rozdílu, takže jeho sympatie mohou někteří lidé zneužívat. (Jupiter v Rybách a Saturn v Raku)

Máte dobrou paměť a nemáte ráda rutinu. Jste trochu oportunista. Máte zvídavého ducha a hybnou povahu. Jednotvárná rutina Vás rychle unaví. Jste v neustálém pohybu. Jste člověk s vynikajícím vhledem do věcí. Dokážete být slušně umíněná. Máte potřebu a schopnost zkoumat tajemství a odhalovat motivace, které určují chování lidí. (Měsíc ve 3. Domě a Merkur v 8. Domě)

Patrně milujete svoji práci a máte harmonické vztahy ke spolupracovníkům, podřízeným i představeným. Pracovní podmínky budete mít uspokojivé a příjemné. Ve druhé polovině života  máte velikou šanci žít skutečně v blahobytu. (Venuše v 6. Domě a Jupiter ve 4. Domě)

Máte humanitní postoje a cítíte se solidární se všemi lidmi. Máte intuitivní schopnost vnímat universální zákony a principy. Váš duševní potenciál se pohybuje do šířky a jste schopna chápat i složitější souvislosti i principy života. V zásadě to znamená, že máte jakýsi šestý smysl, který dobře hodnotí i věci jiným nepochopitelné. Můžete udržovat neobvyklá přátelství, která jsou psychicky a duchovně velmi podnětná. Je u Vás příznačné citlivé, intuitivní vnímání vlastní osoby a vlastností okolního světa. (Uran v 11. Domě a Neptun v 1. Domě) (Planety Uran a Neptun v tomto postavení Vám dávají talent pro esoteriku a alternativní možnosti života)

Tento aspekt Vám  propůjčuje půvab a obratnost v řečovém vyjadřování. Můžete mít zvláštní literární nadání, "básnické střevo". Váš  hlas má myslím příjemné zabarvení a je vhodný pro zpěv. Toto postavení má hodně komponistů instrumentální a vokální hudby. (Merkur sextil Venuše)

Máte kontakt s vyššími duševními zdroji. Když je tento trigon v období, kdy je aktivován transity nebo progresí, dochází u Vás i k intuitivním zábleskům ducha a myšlení. Máte silnou vůli a jste ochotna experimentovat v nových oblastech poznání. Zastáváte humanitární názory a postoje. (Slunce trigon Uran)

Vaše psychické vnímání umožňuje tušit určité věci. (Rak v 9. Domě) (toho využijte – může Vám to hodně pomáhat a nemá to hned tak každý v takové síle. Pokud máte tušení -poslechněte ho)

Vydáváte peníze za hezké a kvalitní věci. Také vůči svému partnerovi nebudete lakomá a naplňuje Vás pýchou, když parter dobře vypadá.

Líbí se Vám fyzický kontakt s milovanou osobou. Jste velmi smyslná, ale spíše pasivním způsobem. Chtěla byste být partnerem dobývána. Dík vnitřní harmonii působíte přitažlivě na opačné pohlaví.

Máte chuť hodně cestovat. Potřebujete  si osvojovat  stále nové zkušenosti. To je důvodem častých cest do ciziny a studia různých vědních oborů. Zpravidla ale myslím, nerada cestujete lodí.

Jste zdravotně velmi dobře vybavená a máte schopnost vlastní regenerace. Myslím, že jste poměrně vysoká žena se silnými kostmi, umíte zpívat (přinejmenším budete mít hudební sluch) a máte básnický talent. Jste zajímavý člověk.

Reklama