Athenais se narodila 21.10.1978 v Bruntále v 5:10 h

Numerologicky jste jedenáctka. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Váha. Váha je dobrák, který je ale často nespokojený. Jde o to, že její citlivé vnímání je choulostivé na každou drobnost, která na ni okamžitě působí rušivě a dokáže jí zkazit celkový dojem. Váha potřebuje pocit harmonie a spravedlnost. Nemá ráda, když mluví několik lidí najednou a nerada řeší více věcí. Jste žena, takže to dokážete, ale nedělá Vám to dobře. Váha plánuje a nerada své plány mění. Žena Váha má vybraný vkus a nemá ráda extravagantní věci, ani šperky. Nejraději mívá stříbro a namodralé kameny. Váha potřebuje klid, harmonii, zázemí, krásnou hudbu a pěkné prostředí, které si zařizuje nejraději podle svého, aby ladilo jejímu citlivému nosíku.

Asc. máte ve Váhách – Znamená to zdrženlivost při navazování známostí a nedůvěru k novým lidem i věcem. Jakkoli se ale hned každému nevrháte kolem krku, nepůsobíte nepříjemně nebo komisně. Jen zůstáváte stranou a zkoumáte daný objekt, dokud je na něm jen jediné zákoutí, kde ještě nemáte jasno. Teprve pak jste ochotna jej k sobě pustit. Vaše vystupování je decentní a kontrolujete přísně své chování. Působíte harmonicky a váš hlas bude jakoby plyšový. Nemáte ráda křik a neomalené chování.

 

Dsc. máte ve Skopci – Budou Vás přitahovat energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých naleznete jakousi podobnost se sebou. Ráda budete ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus. Vytáčet vás bude liknavé chování, vulgarismy a nedostatek odvahy.

 

Máte spoustu nápadů a rychle chápete. Dokážete se nadchnout pro spoustu nápadů a idejí. Nadšení Vás ale často brzy opustí. Příliš se rozptylujete. Své pocity podrobujete důkladné racionální analýze. (Měsíc v Blížencích)

Věci dokážete výstižně postihnout, bez jakékoli shovívavosti. Nemůžete-li říci přesně to co cítíte, raději mlčíte. Máte umělecký vkus a tendenci k výrazným dramatickým kontrastům. Ani v případech jste-li silně uražena nebo Vám někdo ublíží, neztrácíte osobní hrdost a důstojnost. Vystupujete s bohatstvím nápadů, s odvahou a energií, zvláště v těžkých situacích. Ve vztahu ke spoluobčanům nedokážete být neutrální nebo lhostejná. Proto si děláte buď přátele nebo nepřátele. Musíte se naučit nebrat věci tak osobně a vážně a posuzovat je objektivně. (Merkur Venuše a Mars ve štíru)


Dokážete lidem ve svém okolí vlévat optimismus a důvěru. Vyzařujete sluneční teplo, pravou náklonnost, přízeň a ochotu. Dokážete-li při uplatňování své moci být nesobecká, získáte obdiv, náklonnost a naplnění v lásce. (Jupiter ve Lvu)

Hodnotové měřítko spočívá na tom, co přináší praktické výsledky. Vykazujete obchodní zdatnost ve všem co souvisí s publikační činností, nakladatelskou činností, rozhlasem, televizí. Máte originální nápady jak přijít k penězům. Finanční a podnikatelské záležitosti jsou metodicky plánovány. Podporu nacházíte u přátel ve formě společenských kontaktů, které vedou k úspěšným obchodním jednáním, vlivnému postavení a bohatství..( Mars,Venuše, Uran a Merkur ve 2.domě)

Máte velkou touhu něčeho dosáhnout. Tato konstelace přináší prominentnost a vysoké postavení, především v pozdějším věku. Své obchodní záležitosti a veřejnou odpovědnost řídíte podle etických principů. Charakteristické jsou čestné jednání, spolehlivost při plnění profesních a veřejných povinností a úkolů. Lidé narození v této konstelaci obvykle požívají dobré pověsti a jsou oporou společnosti. Máte důstojné vystupování, zejména ve vyšším věku. (Jupiter v 10. Domě)

Někdy, zejména na cestách byste se mohla dostávat do vážných nesnází v oblasti komunikace. (Neptun ve 3. Domě)

Rozhodování, komunikace, ústní a písemné výroky jsou u Vás charakterizovány opatrností a uvážlivostí. Nechcete nic ponechat náhodě. Každá myšlenka a každý krok mají určitý účel. (Merkur sextil Saturn)

Vaše jednání často vyvolává dojem krásy a půvabu. Máte silně rozvinutý smysl pro spravedlnost, disciplínu a přísnost. Vaše největší ctnost spočívá v nadání pochopit stanoviska druhých lidí. Nejste ráda sama, cítíte se ztracená, jste-li odkázána sama na sebe. (Váhy v 1.domě)

Máte schopnost jiným lidem otevírat nové obzory.Vaše podnikání začíná s končí mírumilovně.

Jste citlivá na svoji pověst a vážnost na veřejnosti. Můžete být profesně propojena se svým partnerem.

Bezvýznamné věci berete příliš vážně. Na druhé straně Vaše silná stránka spočívá v tom, že věnujete patřičnou pozornost druhořadým detailům, kterých si ostatní nepovšimnou. Veškeré podnikání je v podstatných bodech dobře plánováno a organizováno. (Panna ve 12. Domě)

V případech silných a úzkých osobních vztahů a kontaktů máte sklon reagovat silně citově a to bez ohledu na stanovisko svého partnera. V těchto situacích Vám často vypoví rozum. Lásce byste dokázala obětovat vše, pokud máte pocit, že vyvolený objekt je hoden  náklonnosti. Protože jste sama velmi silně citově založená, očekáváte totéž od svého partnera, což může v milostných záležitostech vést k přepjatosti a ke stanovisku "vše nebo nic". Aspekt (Venuše v konjunkci s Marsem) má primárně výrazný sexuální význam, platí však i pro vášnivé nasazení zrozence v různých oblastech. Dík vnitřní harmonii působíte přitažlivě na opačné pohlaví. Máte ráda vzrušující a zvláštní milostné partnery.

Překypujete energií a máte silnou konstituci. Zdravotně Vám hrozí jen různé alergie v souvislosti s citlivou vnitřní stránkou a silné reakce na různé chemikálie.

Máte zvláštní náklonnost k dětem. Zajímáte se o jejich psychický a fyzický rozvoj. Vaše děti by mohly být  kombinací originality a duševní disciplíny.

Milujete cestování a mohla byste mít bydliště daleko od místa narození.

V penězích zaznamenáte kolísavé štěstí. Máte zálibu ve všem krásném co se dá koupit penězi: umělecké předměty, šperky….. Zažijete i duchaplné geniální vysvobození z nenadálých situací. Jste velkorysá a ochotná utrácet peníze.

Teď ty vztahy, podle Tarotu – V současné době to asi není právě růžové ve smyslu Vašich pocitů. Do vztahu vám zasahuje třetí osoba, což může být kdokoli i tchýně a pod. Každopádně jste rozhodnuta se s touto věcí jakkoli vyrovnat a síly na to máte vrchovatě. Jste ale diplomat a nebudete se do něčeho vrhat bezhlavě. Pro toto období Vás symbolizuje Královna Holí, což je žena velmi odhodlaná, ale nikoli zbrklá. Ví velmi dobře za čím jde a s čím zachází. Je to žena vítěz, takže ať uděláte cokoli, bude to do budoucna dobré. Ovšem s ohledem další karty také osudové.

Držím palečky a přeji štěstí.

Reklama