Aiša se narodila 13. 12. 1958  v 11.55h v Liberci

(Vaše Střelčí akčnost se topí v Rybí empatii a snaze neublížit ani mouše. To může naznačovat velice zajímavou ženu, která bude pro opačné pohlaví neskutečně zajímavým objektem. Myslím, že mnoho mužů se muselo doslova rvát o Vaši přízeň. Ženy k Vám přistupují především jako k vrbě. Jste bezedná nádoba, co se týče hloubky myšlení a prožitku.)

Numerologicky jste trojka. Trojky jsou živé, aktivní, podnikavé a komunikativní. Trojky bývají úspěšné tam, kde je potřeba jednat s lidmi, protože umí dobře vysvětlit, oč se jim jedná. Říká se, že se trojce nedá nic odmítnout. Postrádají ovšem trochu empatii. Všechno posuzují se svého pohledu – tedy mně se to líbí, takže i druhým. Těžko se smiřují s odmítnutím, ale neúspěch je odradí jen na chvíli. Brzy přijdou na jinou cestu, kterou se snaží dojít do cíle. Trojky rády cestují do dalekých zemí, aby se něčemu naučily. Jsou to hotoví sběrači zkušeností.

Jste Střelec. Základním rysem střelců je schopnost jít do hloubky. Neopustí určité téma nebo objekt zájmu, dokud jej neprozkoumají do detailů a úplně nepochopí. Jsou spravedliví a aktivně se o spravedlnost zasazují. Nesnesou bezpráví. Je-li Střelec podrážděn, instinktivně vycítí slabou stránku člověka, a tam střelí. Dokáže jít až do invektiv a osobní urážky, je-li to nutné. Pokud chce Střelec ranit, udělá to jednou ranou. Střelci jsou ovšem spíše veselí, mluvní a kontaktní. Jejich humor mívá hroty. Libují si v černém humoru. Někdy se stává, že se některé věci směje pouze Střelec. :-)

Asc. Máte v Rybách. Působíte nečitelně a tajuplně, i když o to vlastně ani moc nestojíte. Málokdo může říci, že do Vás vidí, jen partner, který s Vámi žije, protože nejste Ryba, jen ten dojem budíte.Vynikáte empatií a dobráckým přístupem. Jste vnímána jako mírný samaritán, který je tady pro všechny. Velkou roli ve Vašem životě hraje přátelství. Někdy Vám může rodina vyčítat, že jste tu pro každého, jen ne pro ně. Jen to tak ale vypadá. Pouze budíte ten dojem.

Dsc. Máte v Panně. Přitahují Vás zemití partneři, se smyslem pro detail. Ráda byste partnera obdivovala a pomáhala mu v jeho práci. Budete s oblibou s takovým člověkem vést dialog a máte ráda, když Vám vysvětluje různé věci, kterými se učíte. Vlastně by Vám vůbec nevadil například univerzitní profesor nebo vědec.

Máte zdrženlivé a opatrné způsoby jednání a vystupování. Život berete vážně a citově. Ve věci vlastního sebehodnocení jste opatrná až plachá. Vaše myšlení se orientuje na přijímání a analýzu sociálních idejí (náboženství, filosofie, právo). Výsledkem je Váš ucelený vhled do sociálních motivací a jimi podmíněných událostí. Ve způsobu vyjadřování jste přímá. Požadujete svobodu myšlení, ale Vaše názory se málokdy odchylují od názorů tradičních nebo od platné společenské morálky. Své pocity neskrýváte. Chování se snažíte usměrňovat podle pokud možno objektivních společenských principů a norem, které vycházejí z etiky, filosofie a náboženství. Usilujete o otevřené a upřímné postoje vůči těm, které milujete. Máte roztomile marnotratný vkus. Milujete umění, šperky, skvělé barvy a formy. Ráda se kvalitně a vkusně oblékáte, přičemž dáváte přednost klasice a harmonii. (Měsíc v Kozorohu a Merkur i Venuše ve Střelci)

Ve Vašem životě by mohly hrát velkou roli obchodní činnosti, které mají něco společného s pohřby, s pozemským majetkem, darováním sbírek, daněmi, nebo pojišťovnictvím. Pozor při investování! (Mars v Býku a Jupiter ve Štíru)

Snadno navazujete sociální kontakty. Jste populární a máte hodně známostí zejména mezi ženami. Máte velkou potřebu přátelství a skupinových aktivit. Jste člověk, který není rád sám, a k tomu, aby se dobře cítil, potřebuje společnost. Ve styku s opačným pohlavím zaznamenáváte úspěchy, což může být užitečné i ve Vaši kariéře. (Měsíc 11. domě a Venuše v 10. domě)

Máte ráda konkurenční boj, v němž se snažíte získat prestiž. Vždy se podvědomě snažíte předčít ostatní. (Merkur v 9. domě a Mars ve 2. domě)

Tato konstelace je příznivá pro obchody související s pojišťovnictvím, daňovým poradenstvím apod. Jste samostatná, nezávislá, ambiciózní a vyžadujete respekt. Jste odpovědná a úspěchu dosahujete vytrvalostí. Můžete se prosadit a dík své morální integritě a usilovné práci získat autoritu, dobré postavení, bohatství a vedoucí pozici. Je důležité, aby se ctižádost a úspěch nestaly samoúčelem. Ve finanční oblasti se dostaví kolísavé úspěchy. Pozor na nespolehlivou třetí osobu. (Jupiter a Neptun v 8., domě a Saturn v 10. Domě)

Tento aspekt mají často umělci. Tak například pan Hrušínský st. Saturn propůjčuje uměleckým vlohám Venuše formu, strukturu a hmatatelné vyjádření, a Vám pak nezbytnou trpělivost, která umožňuje věnovat dostatečnou trpělivost detailu. Tato konjunkce poskytuje také matematické schopnosti, zvláště, když je v tak v harmonickém spojení s Merkurem. Máte proto velký smysl pro spravedlnost, fair play a loajalitu. Ačkoliv ve společnosti působíte spíše jako uzavřený člověk, vstupujete někdy mimoděk do trvalých a významných partnerských vztahů a uzavíráte věrná přátelství. Pokud i jiné faktory ukazují na velkorysé chování, dokážete dík svým schopnostem řešit problémy s ohledem na realitu. Pokud budete při uskutečňování svých přání postupovat čestně a fair, mohou z toho mít užitek a zisk všichni zúčastnění. (Venuše konjunkce Saturn)

Touží po napětí a vzrušení v oblastech, které jsou určovány domem a znameními, v nichž stojí a vládnou Mars a Uran. Jste rovněž ochotna převzít rizika, jestliže to slibuje neobvyklé zkušenosti a napětí. Jste idealista a Vaše revoluční touha změnit stávající řád Vás motivuje i naplňuje netrpělivostí. (Mars kvadrát Uran)

Máte zvláštní intelektuální nadání, které je spojené s intuitivními schopnostmi, a jste výrazně humanitárně zaměřena. Máte rovněž předpoklady pro bádání a výzkum v nových oblastech myšlení. Dokážete si dělat své vlastní názory bez ohledu na obecné představy. Proto mohou být Vaše názory na život zcela nekonformní. Své myšlenky dokážete vyjadřovat originálně a dramaticky a máte fenomenální paměť. Dokážete přesně volit slova, podat myšlenku a vysvětlit svůj postoj, či záměr pochopitelnou formou. (Merkur trigon Uran)

Toto je aspekt rytíře štěstěny. Aspekt je nepříznivý pro spekulace. Měla byste si ale vyhledávat spolehlivé obchodní partnery. (Mars opozice Jupiter)

Chováte silné emocionální city vůči svým milovaným a opatrujete je jako vzácný obraz. Ráda hodně a dobře jíte. Ryby, tak jak Vám vstupují do horoskopu, jsou soucitné, schopné přizpůsobit se, éterické a vizionářské. Za vše, čeho dosáhnou, vděčí svému jemnému pociťování podprahových proudů. Váš horoskop i bytost se kloní hodně do Rybí energie, což má za následek Vaše jakoby rybí chování. (Štír v 8. Domě a Rak v 5. Domě)

Dáváte přednost mužům, kteří jsou galantní, a ženě se dvoří. V milostném vztahu máte ráda dramatický prvek. Ráda cestujete a nelze vyloučit sňatek s cizím státním příslušníkem. Máte zájem o záležitosti související s dalekými zeměmi, jejich kulturami a tradicemi. Umím si Vás představit, že klidně změníte bydliště i několikrát v životě.

Můžete mít zájem o zvláštní metody léčení, např. homeopatickou medicínu a upřímně řečeno, asi Vám dělají i lépe, než klasická medicína, která je na Vás příliš agresivní. Vaše nemoci jsou často psychosomatické povahy.

 

Reklama