Katáča se narodila 24. 6. 1970 ve 23.55 v Praze

Numerologicky jste jedenáctka. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Rakyně – Budete ženská a emotivní. Vaší předností bude schopnost empatie a silné sociální cítění. Máte cit pro trpící a rozumíte dětem. Vaše péče o děti se orientuje na jejich potřeby. Jste schopna obětovat své pohodlí i pohodlí partnera pro pohodlí dětí. Nebezpečím Raků je slabá nervová soustava a sklon k příliš emotivnímu projevu. Pokud je Rakovi ubližováno, pláče. Boj, pokud to musí být, je namířen na srdce protivníka. Umíte člověka totálně rozebrat.

Asc. máte ve Skopci –Vaše sdělení jsou věcná. Umíte dobře vysvětlit, co máte na srdci, a nesnesete liknavý přístup. Vaše chování ve společnosti přitahuje pozornost, i kdybyste o to nestála. Ráda začínáte nové věci a plánujete. S ohledem na to, že jste Rak, budete vždy se zájmem naslouchat druhým a cítit s nimi. Pozor na alkohol.

 

Dsc. máte ve Váhách. Budou Vás přitahovat lidé harmoničtí, rozvážní, ale nikoli pomalí. Láká vás příjemné prostředí podbarvené zajímavou hudbou. Velmi nelibě reagujete na hluk a potrpíte si na slušné vystupovaní. Oceníte jemné zacházení i nenásilný, opatrný přístup. Máte vybraný a dost originální vkus a nebojíte se experimentovat. Bylo by Vám dobře jako módní návrhářce nebo zdravotní sestřičce.

Vaše hypercitlivá povaha absorbuje myšlenky a pocity druhých lidí. Tahle ovlivnitelnost dojmy v sobě skrývá nebezpečí psychické zranitelnosti. Živá fantazie se může projevit v uměleckém nadání. Hudba. Poezie. Jste většinou laskavá a soucitná, což vyplývá z Vaší sensibility vůči pocitům jiných lidí. Jste snadno zranitelná a můžete být i náladová. (Měsíc v Rybách )

Jste schopna silného logického vědeckého myšlení. Vyznáte se v mnoha věcech a jste schopna se rychle a trefně vyjadřovat slovem i písmem. Máte vynikající slovník, výřečnost a schopnost jasného vyjadřování. Vše, co se v okolí děje, je Vaším vědomím živě a intensivně přijímáno a zpracováváno.. Jste-li však příliš dlouhou dobu vystavena prostředí bohatému na podněty, dostaví se únava a občas i podrážděnost. Potřebujete proto čas od času samotu, abyste si odpočinula. Dokážete se na věci dívat z různých stran, vidět je v jejich složitosti. Oplýváte bohatstvím nápadů a jste schopna nalézat stále nová a překvapivá řešení problémů nebo mezních situací. (Merkur v Blížencích)

Milujete život a někdy se chováte teatrálně. Prezentujete společenskou a osobní hrdost. Máte schopnost dramaticky vyjadřovat své city. Jste nadšeným milovníkem umění, máte smysl pro barevnost, jakož i nadání pro malířství a sochařství. Jste dobrosrdečná, ochotná, veselá a milá. Jste nekonfliktní, i když Vás umí být také hodně. Nesnášíte napjatou atmosféru. To Vás může dostat do deprese a pocitů marnosti. Pak máte potřebu utéci, nebo plakat. Nemáte silné nervy a skon ke kolapsům z rozrušení. To je holt ta odvrácená strana té Vaší schopnosti soucítit, vstřebávat dojmy a prožívat za druhé.(Venuše ve Lvu a Mars v Raku)

Hledáte syntézu. Jste emocionální a náladová. Vaše nálady a emocionální reakce jsou silně ovlivňovány nevědomím a dřívějšími zkušenostmi.

Jednoznačně u Vás převažuje intelektuální nadání. Máte zájem a předpoklady o komunikaci všeho druhu. Vyznačujete se originalitou a duševní pohyblivostí. Máte schopnost nalézt řešení nejrůznějších problémů. (Měsíc v 12. domě a Merkur v 3. Domě)

Mnoho energie vynakládáte na budování domova. Máte aktivní zájem o životní prostředí a ekologické problémy. Jste společenská a dobromyslná. Máte vyhraněný smysl pro spravedlnost a upřímnost. Totéž očekáváte od jiných lidí. Otevřeně dáváte najevo lásku k bližním. Toto Vaše chování je odměňováno četnými přátelskými vztahy. (Mars v 4. domě a Jupiter v 7. Domě)

Pozor na nervózní napětí, které v kritických okamžicích vede k iracionálnímu chování a ničí to, co jste pracně za dlouhou dobu vybudovala. Hrdost a touha po svobodě, nezávislosti a samostatnosti,  může bránit uposlechnout dobré rady. Máte ale dost schopností, abyste si to včas uvědomila, případně udělala krok zpět a začala znovu. Jste chytrá, spravedlivá a máte čisté motivy. Můžete očekávat úspěšnou životní dráhu.
(Slunce kvadrát Uran)

Jste citově aktivní a máte dostatek vlastní psychické energie. City jsou silné, ale zpravidla je až na výjimky ovládáte a konstruktivně využíváte. Dokážete bojovat za správnou věc. Jste plná soutěživosti a máte potřebu vyznamenat se ve všem co děláte. Chcete se prosadit sama svoji neuznávanou aktivitou. Problémy se  mohou objevit v záležitostech, které mají něco společného s úmrtím, např. závěť a dědictví. (Měsíc trigon Mars )

Charakteristická je Vám silná víra, která se však pohybuje v mezích konvencí. Máte zájem o filosofii a vyšší vzdělání. Naděje a přání jsou ovládány touhou po bezpečí. Z tohoto důvodu si své přátele volíte z řad lidí stálých, konzervativních a vážených. Máte nevědomé přání sloužit širšímu okruhu lidí, jestli ne, celému lidstvu J)
(Střelec v 9. Domě a Rak v 5. Domě)

Své milované chcete mít jen pro sebe. Rodinné tradice pro  Vás znamenají mnoho. Toužíte mít vlastní dům a máte hlubokou náklonnost k dětem. Svoji vůli a energii projevujete především doma a v rodině. Život doma Vám poskytuje hluboké citové uspokojení. Proto zde potřebujete absolutní harmonii.

Měla byste se vystříhat všech myšlenek na nemoci. Máte zdraví pevné a nemoci jsou často jen psychosomatické povahy, způsobeny nedostatkem pochopení, citu a lásky. Jste pravděpodobně vzorná maminka. S dětmi to umíte a ony na Vás nikdy nezapomenou.

Svému vyvolenému partnerovi jste většinou věrná. Milostná dobrodružství jsou doprovázena zábavou a prožitkem štěstí a přinášejí mnoho romantických zážitků. Romance a milostné vztahy mají pro  Vás velký význam.

V úzkých osobních vztazích stavíte do popředí otázky spravedlnosti a morální principy. Partnerství nebo manželství  je charakterizované vznikem náhlé a neočekávané náklonnosti. Jste nezávislý, romantický a originální partner. Sňatek může být uzavřen náhle a za neobvyklých okolností. Ne vždy s rozmyslem.

Jste taková víla, která potřebuje být v ochraně. Na oplátku dokážete člověku, lidem doslova obohatit život. Je to ale podmíněno jejich jemnocitem, ochranou, pochopením a vřelostí vůči Vám. Nejste žádný obrobijec. Jste klasická žena. Váš partner, Vaše děti, Vaše rodina, okruh lidí s Vámi spřízněných, jsou Alfou i Omegou Vašeho života. Jste obětavá a budete i milá.

Přeji Vám hodně štěstí a krásné svátky s Vašimi nejbližšími.

Reklama