Štístko se narodila 19. 4. 1977, v Trutnově , 05.10 h.


Numerologicky rozšiřujete řady skorodokonalých jedenáctek. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Beranice. Skopci překypují energií, jedou bez zastavení, mají neuvěřitelný záběr, a pak se najednou stejně akčně svalí na kanape a v pěti sekundách usnou jako špalek. Zkrátka všechno, co berani dělají, má náboj a jiskru. Jsou nositeli energie.
Vládnoucí planetou skopců je Mars. Vy ho máte ovšem utopený ve 12. domě, čili neaktivní. Nejste dravá jako většina Beranů.

Ženy Skopci jsou nesmírně obětavé, pokud seznají, že je oběť pro dobro jejich nebo rodiny. Jsou tímto pověstné. Dokáží odsunout nebo úplně eliminovat svoje potřeby a touhy i pohodlí pro nějaký ideál.

 

Ke své spokojenosti v citové oblasti potřebujete finanční a materiální bezpečí. Své finanční a rodinné záležitosti řídíte se zdravým lidským rozumem. Mínění si nevytváříte rychle ale pokud si ho vytvoříte, velmi nerada ho měníte. Co Vás obtěžuje, neberete prostě na vědomí. Máte nadání na matematiku a fyziku.
(Měsíc a Merkur v Býku)


Dáváte přednost vyjadřovat své námitky subtilním způsobem. Dokážete být maximálně citová a snadno se rozpláčete. Potřebujete klid a uvolnění, abyste načerpala novou energii. Nejraději pracujete bez diváků na úkolech, které vyžadují intuitivní jemnocit. Máte jemné obrazové a hudební vyjadřovací schopnosti. (Venuše ve Skopci a Mars v Rybách)

Máte zálibu pro filosofii a studium. Rozšiřování duševního horizontu Vám otevírá nové možnosti komunikace. Působíte intelektuálně a vzdělaně a nemusíte mít žádné formální vzdělání. Dík svým svým široce rozvětveným zkušenostem a znalostem jste často schopna pochopit spoustu věcí i lidí. Lidé s touto konstelací bývají dobří sociologové a historici. (Jupiter v Blížencích)

Vnímáte základní jednotu života. Čas od času Vám chodí informace z Vaše pohledu kdoví odkud, a Vy pak potřebujete tyto věci zpracovat. Není snadné žít s tak otevřenou myslí. Pak dáváte přednost klidu a uzavřenosti. Stáhnete se do sebe a snažíte se utřídit, co jste přijala. V té chvíli můžete působit samotářsky a odcizená normálnímu lidskému kontaktu. Mezi lidmi, a přesto jen sama se sebou. (Utopené Slunce ve 12. Domě znám – mám ho tam také).
Cítíte se být až povinována pomoci druhým. Jednou to může být i smyslem Vašeho života. Nemusíte být vždy pochopena každým, zato umíte každého pochopit. Neurotické tendence, extrémní plachost a stydlivost před lidmi, může být odvrácenou stranou mince Vaší velké vnímavosti a uvědomění. Jste velmi nekonfliktní člověk. Nesnášíte malost, vyvyšování a slabost charakteru.
(Slunce, Venuše a Mars ve 12. Domě)

Potřebuje osobní uznání. Jste přizpůsobivá, chytrá, vědychtivá a máte intelektuální postoj k životu. Vaše jednání a způsoby vyjadřování spočívají na logickém a rozumovém uvažování. Máte nadprůměrnou inteligenci a intenzivní potřebu jiným lidem něco sdělovat. Učit je. Příznačná je Vám duševní iniciativa a síla vůle. Tuto konstelaci mají často dobří spisovatelé, lékaři a vědci, neboť mají vrozené schopnosti se vyjadřovat a mají vysokou inteligenci.
Vyznačujete se  družnou osobností. Máte sklon zaměřovat se na slunné stránky života. Jste čestná, důvěryhodná, přátelská a ochotná. Z těchto důvodů jste také populární a oblíbená. Máte dost  vyhraněné morální zásady a přesvědčení.
Pozor na tendenci přehánět nebo slibovat více než můžete splnit.

Jste emocionálně velmi sensitivní. Vaše chování často vychází z nevědomých pohnutek. Máte citlivou mysl a jste přátelská k lidem, kteří mají starosti nebo nouzi. Vlastní city jsou snadno zranitelné.

Svá přání a úmysly spíše tajíte. (Měsíc, Merkur a Jupiter v 1. Domě)

Jste snadno ovlivnitelná dojmy a zkušenostmi, které v životě získáte. Ty se Vás pak dotýkají citovým a velmi osobním způsobem. Zážitky z dětství působí na vývoj Vaší osobnosti silněji než je obvyklé.

Měla byste se přimět zapomenout na minulost a každý den přivítat s důvěrou.
(Měsíc kvadrát Saturn a  konjunkce Asc)

Máte nejen cit pro praktickou realitu, ale i smysl pro spravedlnost, fair play a intelektuální záležitosti. Máte reálné pochopení pro potřeby lidí méně obdařených přízní osudu. Ochotně pomáháte lidem, ale s cílem, aby si později mohli sami pomoci. Někdy můžete být nadmíru vážná a zdrženlivá.
(Venuše trigon Saturn)

Zabezpečení rodiny je předpokladem Vašeho duševního klidu. Život doma Vám poskytuje hluboké citové uspokojení. Náklonnost k rodině je základem všech Vašich aktivit.

Zdravotně můžete trpět výkyvy v imunitě a různými bolestmi, které se nedají nijak lékařsky vysvětlit. Jsou lidé, které častěji něco bolí a fyzicky jsou pořádku…

Váš horoskop je horoskop člověka s hlubokým vnímáním a silnou emocionální vnímavostí. Prakticky Vám není nic jedno. Všechno se vrývá do Vašeho podvědomí. Všechno musíte zpracovat a vytřídit. Namáháte psýchu mnohem víc než tělo.
Jste ale opravdu dobrý člověk. Přeji Vám hodně štěstí.

Reklama