Julianna
se narodila 11. 11. 1972 v Bílovci, okres Nový Jičín, ve 14.15.


Numerologicky jste, Renčo, pětka.
Je ovšem potřeba u Vás rozhodně přihlédnout k celému datu narození. Ono pět jedniček v datu v řadě zase hned tak někdo nemá.
Žena pětka je zvídavá a učenlivá. Pětky jsou takový všudybýlci, kteří mají o všechno zájem a všechno potřebují vědět. Alespoň trochu, když to nejde všechno. Mají dosti široký záběr, ale mnohdy špatnou paměť. Je to právě proto, jak moc ukládají. Pak se občas všechno prostě nevejde do škatulek. Velice rychle jim to ale pálí a jsou to bystří lidé. Myšlení je rychlé, i když někdy na úkor detailu.

Vaše řada jedniček v datu Vás staví do role velkého Slunce. Tak jako může být Slunce životadárné, může být i nebezpečně spalující. V životě si dávejte pozor na to, jak ke komu přistupujete a co komu říkáte. Jste odpovědná za mnoho lidí, a to i tehdy, kdy si to vůbec neuvědomujete, protože v nich jakoby zůstáváte. Vaše slova a ideje, mohou měnit životy a priority. Vy sama můžete mít stejný problém. 
 
Jste Štír. Představte si hluboký les, kde člověk neví, jestli na něho vyběhne medvěd, nebo spočine na nádherné louce, kde mu bude nejkrásněji, jak se kdy jen cítil. Obojí v tom lese najdete, jen nevíte, co a kdy. To jsou Štíři. Jejich vládcem je Pluto. Pluto je osmý dům. Dům smrti, pudů a všeho, co je lidské. Leží zde na dně duše ty nejkrásnější lidské vlastnosti vedle těch největších neřestí. Štíra nemůžeme poznat, protože nám to nedovolí. A to, co nám milostivě nabídne, je přesně to, co chce, abychom věděli. Je nezničitelný, protože jako jediný je schopen sílit z toho, co prožije špatného. Je to Fénix. Vládcem osmého domu, tedy podsvětí, je Hádes. Kdo ví něco o Hádovi, ví trochu i o Štírech. Štír je nejzajímavější znamení zodiaku a mohli bychom o něm napsat stohy papíru... a stejně by to zdaleka nebylo všechno…

Asc. Máte v Rybách. Působíte tajuplně, i když o to vlastně ani moc nestojíte. Málokdo může říci, že do Vás vidí, jen partner, který s Vámi žije, protože nejste Ryba, jen ten dojem budíte. Vynikáte empatií a dobráckým přístupem. Jste vnímána jako mírný samaritán, který je tady pro všechny. Velkou roli ve Vašem životě hraje přátelství. Někdy Vám může rodina vyčítat, že jste tu pro každého, jen ne pro ně. Jen to tak ale vypadá. Pouze budíte ten dojem.

Dsc. Máte v Panně. Přitahují Vás zemití partneři, se smyslem pro detail. Ráda byste partnera obdivovala a pomáhala mu v jeho práci. Budete s oblibou s takovým člověkem vést dialog a máte ráda, když Vám vysvětluje různé věci, kterými se učíte. Vlastně by Vám vůbec nevadil například univerzitní profesor nebo vědec.

Pokud člověk dojde ve čtení vaší osobnosti už jen sem, musí mu být jasné, jak zajímavá bytost se za těmito aspekty skrývá. Tohle všechno je jen a jen o Vás. Jste prakticky neuvěřitelně multifunkční člověk a můžete hýbat osudy i tím vlastním. Vaše datum, narození, vaše umístění Slunce i asc. hovoří o snad nekončící hloubce a kam a jak zajdete, je o vaší vyspělosti a prioritách. S tím se může žít snadno i velmi těžko. Mám problém Vám to nějak přiblížit. Navíc myslím, že mnoho z toho cítíte i sama. Vaše city, vnímání a hybnost duše se pohybují na všech rovinách a obrovských možnostech. Můžete být mnohdy nepochopena, ale můžete lidem ukazovat cestu. Těm, kteří budou chtít pochopit. Základním předpokladem toho všeho je, že první se musíte zorientovat a ustálit Vy sama. A já Vám v tom držím moc palce. Jste jako ta panenka, ve které je mnoho dalších, jen s tím rozdílem, že každá je o něčem jiném. Koexistovat se všemi těmi panenkami je to, co se máte v tomhle životě naučit. To je potenciál jako prase. :-)


Máte zdrženlivé a opatrné způsoby jednání a vystupování. Život berete vážně a citově. Jste typ  člověka plachého a nejistého ve věci vlastního sebehodnocení.

Máte brilantní vhled do sociálních motivací a jimi podmíněných událostí. Pokud nevěnujete dostatečnou pozornost detailním, věcným informacím, které jsou základem logického myšlení, nemůžete nacházet pravdu. Ve způsobu vyjadřování jste přímá. Lpíte na pravidlech a férovosti. Zraňuje Vás útlak. Při šířce Vašeho myšlení a potenciálu je to logické. Chcete podvědomě učit a vést. (Měsíc v Kozorohu a Merkur ve Střelci)

Rozumíte citům jiných lidí. Vážíte si kamarádství a proto vyhledáváte vztahy, u nichž je možná existence harmonických a úzce osobních vazeb. K ostatním lidem mimo okruh svých přátel se chováte ohleduplně a proto jste oblíbená. Máte cit pro spravedlnost a v milostných vztazích nesnesete neobratnost a nehezké chování. Z tohoto důvodu máte přísná měřítka pro hodnocení chování. Máte schopnost estetického vnímání celku. Můžete mít umělecké nebo hudební nadání. Nenávidíte spory a hádky. Potřebujete vřelou náklonnost. Čest a poctivost je pro Vás víc než slovo. Neodpouštíte lež a přetvářku.
V partnerských vztazích se mohou objevovat nesnáze. Potřebujete ryzí cit a bezohledné či povrchní jednání se Vás hluboce dotýká. (Venuše a Mars ve Váhách)

Máte láskyplný přístup k ostatním lidem. Můžete mít zisk ze svých protivníků a nepřátel. Jste sociálně obratná. Dík svým laskavým způsobům a ohleduplnosti požíváte hodně popularity. V právních vztazích se zřídkakdy dostáváte do sporů. Jestliže se tak stane, dokážete dospět ke smíru mimosoudní cestou.

Jste silně nezávislá. Musíte se naučit jednat s lidmi diplomaticky. Ne každý je nastaven stejně jako Vy  a lidé dokáží být zlí. Jakákoli křivda nebo zranění citové ve Vás zůstává jako stín. Nerada necháváte věci bez satisfakce a zadostiučinění, protože máte pocit, že je potřeba lidem ukázat, jak moc si škodí nepoctivým chováním. Někdy to nechte na božích mlýnech. Nemusíte stát v čele spravedlivé armády. (Venuše a Mars v 7. Domě)

Máte velkou touhu něčeho dosáhnout a v životě Vás potká štěstí, uznání i vzestup. Tato konstelace přináší prominentnost a vysoké postavení, především v pozdějším věku. Své obchodní záležitosti a veřejnou odpovědnost řídíte podle etických principů. Charakteristické jsou Vám čestné jednání, spolehlivost při plnění úkolů. Lidé narození v této konstelaci obvykle požívají dobré pověsti a jsou oporou společnosti. Je to výhodná pozice pro lidi, kteří se chtějí angažovat v politice nebo veřejném úřadě. Máte důstojné vystupování, zejména ve vyšším věku. (Jupiter v 10. Domě)

Tato konstelace naznačuje duševní disciplínu a orientaci na praxi. Ideje posuzujete podle jejich užitečnosti. Vaše myšlení je metodické a přináší sebou matematické a přírodovědecké nadání. (Saturn ve 3. Domě)

Máte však sklon k náhlým a nevysvětlitelným změnám nálad. Občas Vás některá z činností začne nudit, tak si rychle zvolíte jinou, která slibuje vzrušení. Život Vás učí i nešťastnými okolnostmi, nehodami, společenskými nebo přírodním katastrofami, které osobně prožije na vlastní kůži, ale vždy se štěstím. Typické jsou časté změny místa pobytu. Máte velkou touhu a potřebu vzdát se všeho minulého, starého.Na svět se díváte vždy novýma očima. (Měsíc kvadrát Uran)

Charakteristická je silná víra, která se však pohybuje v mezích konvencí. Máte zájem o filosofii a vyšší vzdělání. Chováte silné emocionální city vůči svým milovaným a opatrujete je jako vzácný obraz. Ráda hodně a dobře jíte.

Jste éterická a vizionářská žena. Za vše čeho dosáhnete vděčíte svému jemnému pociťování podprahových proudů a silné intuici. V profesních kontaktech jste velkorysá. (Ryby v 1. Domě a Střelec v 9. Domě)

Manželství a harmonické společenské vazby jsou pro Vás mimořádně důležité. Máte mnoho příležitostí pro uzavření sňatku, protože jste zvláštně přitažlivá. V manželství hledáte naplnění lásky a štěstí. Jste nezávislá, horoucí a odvážná. Sňatek můžete uzavřít náhle a za neobvyklých okolností. Jste vzorná matka.

Milujete cestování a chcete poznávat cizí země a kultury. Mohla byste mít i dvě bydliště.


Zdravotně
Vám konstelace (Slunce sextil Měsíc) posiluje zdraví a vitalitu. Vaše nemoci jsou často spíše psychosomatické povahy. Snadno se ale vyčerpáte.

Jste silně intuitivní a máte vhled do lidských povah. Dokážete velmi rychle odhadnout, jak se kdo cítí a co ho trápí i nač myslí. Odpovídáte dřív, než se druhý zeptá. Cítíte nepříjemnost ještě dřív, než přijde, a když to dobře pojmete, můžete být dopředu připravena. Pokud se nedopustíte té chyby, že byste tohoto nadání zneužila, což lze, můžete mnoha lidem i sobě spíše velmi pomoci. Nelze Vám lhát, čtete ve tvářích, mimice i duši.

Přeji Vám jen štěstí.

Reklama