Tini se narodila  20. 11. 1982 mezi 3-4 hodinou ranní v Třinci

Numerologicky jste šestka - Je to číslo Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy dbá šestka o svůj zevnějšek. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost.

Jste Štír - Představte si hluboký les, kde člověk neví, jestli na něho vyběhne medvěd, nebo spočine na nádherné louce, kde mu bude nejkrásněji, jak se kdy jen cítil. Obojí v tom lese najdete, jen nevíte, co a kdy. To jsou Štíři. Jejich vládcem je Pluto. Pluto je osmý dům. Dům smrti, pudů a všeho, co je lidské. Leží zde na dně duše ty nejkrásnější lidské vlastnosti vedle těch největších neřestí. Štíra nemůžeme poznat, protože nám to nedovolí. A to, co nám milostivě nabídne, je přesně to, co chce, abychom věděli. Je nezničitelný, protože jako jediný je schopen sílit z toho, co prožije špatného. Je to Fénix. Vládcem osmého domu, tedy podsvětí, je Hádes. Kdo ví něco o Hádovi, ví trochu i o Štírech. Štír je nejzajímavější znamení zodiaku a mohli bychom o něm napsat stohy papíru... a stejně by to zdaleka nebylo všechno…

Asc. máte ve Váhách – Znamená to zdrženlivost při navazování známostí a nedůvěru k novým lidem i věcem. Jakkoli se ale hned každému nevrháte kolem krku, nepůsobíte nepříjemně nebo komisně. Jen zůstáváte stranou a zkoumáte daný objekt, dokud je na něm jen jediné zákoutí, kde ještě nemáte jasno. Teprve pak jste ochotna jej k sobě pustit. Vaše vystupování je decentní a kontrolujete přísně své chování. Působíte harmonicky a váš hlas bude příjemný. Nemáte ráda křik a neomalené chování.

 

Dsc. máte ve Skopci – Budou Vás přitahovat energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých naleznete jakousi podobnost se sebou. Ráda budete ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus. Vytáčet vás bude liknavé chování, vulgarismy a nedostatek odvahy.

 

(Vy jste dáreček. Máte prakticky úplně prázdný horoskop a všechny planety jste si při narození pěkně naflákala do třech domů z dvanácti možných J. To z Vás dělá člověka sice hodně orientovaného na jednu dvě životní oblasti, tyto ale patně během života uvedete do naprosté dokonalosti)

 

Býváte přecitlivělá vůči skutečnému nebo domnělému odstrkování.
V Životě toužíte po uznání a váženém postavení. Jednáte s rozvahou. Máte předpoklady stát se vedoucím řídícím pracovníkem a zastávat odpovědné místo. Musíte mít praktický důvod pro všechno co děláte. Většinou dokážete své jednání a činnosti podrobovat sebekontrole. Korektně plnit úkoly pokládáte za věc své cti. (Měsíc a Mars v Kozorohu)

 Ostrost vnímání Vám umožňuje kriticky zkoumat lidské pohnutky. Věci dokážete výstižně postihnout, bez jakékoli shovívavosti. Hovoříte rázně. Nemůžete-li říci přesně to co cítíte, raději mlčíte. Dokážete být objektivnější, jestliže Vás dotyčná záležitost netýká. Jste někdy totiž ochotná podlehnout osobnímu pocitu na úkor objektivity. Jste schopna zvládnout i odpor, který se zdá být nepřekonatelný.  (Merkur a Jupiter ve Štíru)

V životě se řídíte přejatými ideály a duchovními principy. Jste družná, přátelská a ochotná. Své pocity neskrýváte. Své chování se snažíte usměrňovat podle, pokud možno objektivních společenských principů a norem, které vycházejí z etiky. Do jisté míry máte ráda tradice a rituály. Usilujete o otevřené a upřímné postoje vůči těm, které milujete a přátelům. Jste milovnicí umění, šperků, barev a forem. Velmi dobře Vám bude zřejmě v přírodě, kde dokážete věnovat pozornost každému detailu, což Vám pomáhá relaxovat jste bytostí empatický člověk. (Venuše ve Střelci)

Vaše hodnotové měřítko spočívá na tom, co přináší praktické výsledky.Máte obchodní zdatnost ve všem co souvisí s publikační činností, nakladatelskou činností, rozhlasem, televizí. Máte originální nápady jak přijít k penězům. Máte dobrý, originální a neotřelý vkus. Podporu najdete u přátel ve formě společenských kontaktů, které vedou k úspěšným obchodním jednáním, vlivnému postavení a bohatství. Vaše hodnotové pojmy a měřítka se svou originalitou a vynalézavostí poněkud liší o jiných lidí, což jeden obdivuje, druhý závidí.  (Slunce, Merkur, Venuše, Jupiter a Uran ve 2. Domě)

Máte dobrou paměť a nemáte ráda rutinu. Jste roztomilý oportunista. Jste citově snadno oslovitelná a lze se s Vámi dohodnout. Jste zvědavá a tvořivá. Jednotvárná rutina Vás rychle unaví. Jste v neustálém duševním pohybu a míříte dopředu.

 V mezních situacích dokážete rychle uvažovat. Projevujete však tendenci přijímat občas ukvapené závěry. V rozhovoru býváte vtipně přímá a sarkastická. Chcete-li nějaké informace získat nebo předávat, vystupujete často velmi urputně Konkrétně tato konstelace je vhodná pro reportéry a komentátory. Nevadilo by Vám pracovat pod pseudonymem. (Mars, Měsíc a Neptun ve 3. Domě)

Tohle je pořádný nářez J
Disponujete velkou duševní silou a energií. Vůle se Vám stává nástrojem pro duševní aktivitu a snahy.

Vaše city jsou silné a autentické. Milujete život, všechno pozemské, jste veselá a sluneční bytost. Tato konstelace Vám mimo jiné propůjčuje krásu a obratnost při sebevyjádření. Máte umělecké a hudební nadání. Kam přijdete, tam si Vás pamatují. Jste mimo jiné vyspělá duše.

Dokáže uskutečňovat své cíle pomocí vlastního vlivu. Vaše příjemná, zajímavá, velkorysá a optimistická osobnost Vám přinesou štěstí. Dík svému optimismu a zájmu o blaho všech se Vám daří získávat pro své cíle a pro spolupráci ostatní. Protože je Jupiter vládcem devátého domu resp. znamení Střelce a ovládá filosofii, náboženství a jakoukoliv kodifikaci skupinového myšlení, jste s touto konjunkcí schopna získat moc a vliv pomocí projektů, které později veřejné mínění příznivě přijme nebo pomocí realizace všeobecně uznávaných představ.
(Slunce konjunkce Merkur, Venuše a Jupiter) (osobně jsem se takovým aspektem v takovém rozsahu ještě nesetkala).

Dík své čilé, živé a třpytné osobnosti jste opravdu oblíbená. Máte zálibu ve společenských událostech, zábavách, večírcích a dobrodružných zážitcích. Umělci s tímto aspektem mají originální, velmi individuálně vyhraněný styl. Můžete rovněž jiným lidem originálním způsobem pomoci a posloužit, věnovat jim radost a štěstí. (Venuše konjunkce Uran)

Tohle je prakticky váš jediný náročnější aspekt osobnosti.
Přináší emocionální problémy při vyjádření vlastní osobnosti a při realizaci plánů. Můžete z nepochopitelných důvodů někdy propadnout pocitu „ na tohle nemám, tohle nedokážu, nerozumí mi, nechápou mě, jsou nevděční. Máte sklon dělat si příliš starostí a bezvýznamné věci berete příliš vážně. Na druhé straně Vaše silná stránka spočívá v tom, že věnujete patřičnou pozornost druhořadým detailům, kterých si ostatní nepovšimnou.  
Budiž Vám útěchou, že někteří lidé jsou ať už vědomě, nebo nevědomě zlí. Není to Váš problém, ani Vaše vina. Ne každý umí fungovat vedle schopných a oblíbených lidí. Navíc, někdy bývá právě skrytý obdiv, důvodem nenávisti. Vás duševní klid a pohoda, je přímou cestou k Vašemu úspěchu. Máte schopnost jiným lidem otevírat nové obzory. Vaše podnikání začíná a končí mírumilovně. (Měsíc kvadrát Asc)

Svého budoucího partnera v manželství se budete snažit přesvědčovat o správnosti svých názorů, postojů a morálních principů, s cílem vytvořit společnou základnu chování.

Ráda cestujete a nelze vyloučit sňatek s cizím státním příslušníkem. Smysl pro vše krásné Vás svádí k tomu, že vydáváte někdy peníze na ozdoby, doplňky do bytu, šperky a podobně. Nakonec je to hodně tou životní šestkou – Venuše potřebuje být krásná, žít v krásném prostředí a dotýkat se krásných věcí. To, co ji obklopuje, energii těchto věcí, je pak schopna v míře vrchovaté předat v podobě hladivé duše a slov, která se nezapomínají.

Aspekt (Slunce trigon MC) je příznivý pro politiku, vystupování na veřejnosti a pro vztahy k lidem v nadřízeném postavení. Práce a služby poskytované Vámi lidem ve Vašem okolí od Vás vyžadují nesobeckou obětavost. Máte porozumění pro své spolupracovníky a zaměstnance, ale někdy si na sebe berete více práce, než může zvládnout.

Zdraví
Vaše zdraví úzce souvisí se stavem Vaší mysli a s náladou. Rychle se vybíjíte, ale ne nadlouho. Můžete být přecitlivělá, na chlad, nebo se naopak špatně přizpůsobovat změnám teplot. Jediné potíže, které Vám hrozí jsou psychické. Bojíte se smrti, protože milujete život. To je normální.
Budete tu ale dlouho, protože máte uvnitř světlo.

Přeji Vám hodně štěstí, stálý úsměv a mnoho spokojenosti i lásky.

Reklama