Alisa Míša se narodila 24.07.1987, v 16:30, v Praze


Numerologicky jste jedenáctka. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Lvice. U Lvů hodně záleží na tom, kam se kloní jeho duše. Lev je zvyklý vyhrávat a je v tomto případě velkorysý. Lev žena má vybrané, královské chování a neztotožňuje se s nízkostí a klamem. Těžko ji vtěsnat do úzkých, primitivních poměrů, ale v rámci poznání je ochotna sestoupit i mezi spodinu, jen proto, aby například pomohla, nebo pochopila problém, který pak s velkým nasazením řeší. Lvi milují potlesk, ale tváří se při tom rozkošně skromně. Lev je impulsivní, ale ne za každou cenu. Mnohdy to trvá dlouho, než se rozzuří, pak je zlý, ale jen chvilku.

Asc. máte ve Štíru - Váš projev ve společnosti přitahuje jakýmsi tajemnem, které vyzařujete. Bude to zvláště přitažlivé pro muže. Dáváte jim pocit, že o Vás stále nevědí všechno. Jste takovou výzvou. Vy naopak máte odhad na lidi. Jste prozíravá a hned tak někdo Vás neošálí. Dokážete mnoho pochopit, ale zpravidla těžko odpouštíte. Ráda si vychutnáte zadostiučinění. Váš asc. je ovšem na hranici Střelce, takže občas využíváte obě energie. Střelec jde po spravedlnosti a ve svých soudech bývá nekompromisní. Podléhá osobním sympatiím, ale zpravidla to dobře maskuje.

Dsc. máte v Býku – Přitahuje vás zodpovědnost, spolehlivost a schopnost praktického myšlení. Ráda byste měla partnera, na kterého se lze spolehnout a který Vám bude tak trochu oporou. Sama nejste dochvilná, ale velmi to oceníte a vážíte si toho u jiných. Potřebujete jistotu a člověka nohama pevně na zemi, který Vás bude umět ocenit.


Jste velmi citlivá na názory a reakce lidí svého okolí. Negativní vnímání Vaší osoby, nebo nepochopení, či špatné hodnocení vnímáte velmi emotivně. Nejste schopna se déle zdržovat v napjaté atmosféře. Raději pak stahujete do ústraní.

Máte dobrou paměť, protože Vaše myšlenky jsou doprovázeny silnými city, které je vrývají do paměti. Velká část duševních procesů se odehrává na úrovni nevědomí, i když se pak navenek projevují jako vědomý záměr. Oceňujete bezpečí ve finančním a rodinném ohledu. Jste lehce sentimentální.(Měsíc, Merkur a Venuše v Raku)


Jste ovládána silnými touhami. Prahnete po romantické lásce, máte bohatou fantazii a jste v ohledu partnerského vztahu i statečná. Není pro vás problém partnera hájit třeba i proti přesile. Milujete-li pak beze zbytku a upřímně. Vyzařujete sílu a mužnost.

Máte novátorské schopnosti ve filosofii, pedagogice a jiných duchovních oblastech a rovněž pochopení pro tvůrčí sílu nebo alespoň obdiv pro ni. Vaše důvěra ve vlastní schopnosti, vítězství a rozvoj Vám poskytuje odvahu pustit se do velkých úkolů, na něž by se jiní ani neodvážili. Z každého pozitivního úsilí, které vynaložíte, vznikne něco užitečného a dobrého, i když vytýčený cíl není dosažen. (Mars ve Lvu a Jupiter ve Skopci)

Máte vhled do věcí a potřebu i schopnost zkoumat tajemství a odhalovat motivace, které určují chování lidí anebo chcete přijít věcem na kloub. Jako součást dědictví můžete získat tajné informace nebo dokumenty. Na křivdu, nebo ublížení nikdy nezapomínáte. Věc je zasunuta, jakoby spí, ale jen do chvíle, než se objeví příležitost pro odvetu.

Dokážete se obětovat. Disponujete množstvím energie a železnou vůlí. V některé fázi Vašeho života se mohou objevit konflikty týkající se dědictví, daní a společných financí. (Merkur, Venuše a Mars v 8. Domě)

Ve vašem chování se projevuje silná touha po svobodě. Tato konstelace Vás činí neobyčejnou a určitým způsobem pokrokovou, protože se nestaráte o konvenční přátelství a činnosti. Toto postavení Uranu vyvolává neklid a trvalou potřebu změny a nových zážitků. Jen obtížně akceptujete rutinní činnosti a dáváte přednost vzrušení a dobrodružství před bezpečím. Tento aspekt svědčí pro inteligenci a intuitivní vhled.  Takovýhle aspekt a položení Uranu někdy znamená genialitu. (Uran v 1. Domě)

Charakterizuje Vás láska ke krásám přírody. Ráda pěstujete květiny. (Venuše sextil Asc.)

Uvedený aspekt zaručuje vitalitu, sebedůvěru a optimistické založení s kladným postojem k životu. Disponujete silou vůle a přemírou energie. Vaše velkorysost umožňuje získat ke spolupráci jiné lidi. Aspekt je příznivý pro manželství a jiné partnerské vztahy. (Slunce trigon asc.)

Vaše činnost je plánovitá. Zbytečně neplýtváte silami. Uvedený aspekt Vás obdařuje velkou silou vůle, která je používána systematicky a s rozmyslem. Matematická preciznost najde své uplatnění v oblasti optických a přesných přístrojů. Jste velmi ctižádostivá. Aspekt je příznivý pro osoby, které musí převzít velkou odpovědnost. (Mars trigon Saturn)

Jste připravena skládat oběti, abyste dosáhla svého cíle. Je zbytečné Vám vysvětlovat neproveditelnost určitého záměru. Buď to dokážete nebo nikoli. Vaše představy o svém cíli jsou posilovány intensivními city a pevnou odhodlaností. Máte schopnost otevírat skryté zdroje sil s cílem realizovat své záměry. Jste rovněž schopna své myšlenky vykládat poutavým a duchaplným způsobem. Máte bleskové intuitivní nápady, které také umíte prakticky zhodnotit. Lidskost je pro Vás důležitá. Váš domov je ústraní, kde užíváte svého klidu. (Vodnář ve 3. Domě a Ryby ve 4. Domě)

V milostných záležitostech jste mimořádně citlivá. Vysoká sensibilita způsobuje citovou zranitelnost. Tu však skrýváte za důstojné chování a jednání. Podle mého budete mít štěstí v lásce a velkou možnost spojení se zámožným partnerem, který má dobré společenské postavení.

V manželství máte snahu hrát roli dominantního partnera. Je ale pro Vás velmi důležité, abyste byla milována. Potřebujete důkaz, namísto slov. Nejste náročná, jen toužíte po upřímnosti a ryzí podstatě citu.

Můžete mít velmi silnou vazbu na matku, rodinu a domov. Máte velký smysl pro domácnost a cítíte se šťastná, když můžete pro své milované vytvořit doma krásné prostředí. Jste velmi ženská a budete milující matka.

Projevujete určitě jistý neklid a touhu po změnách a cestování. V životě určitě podniknete hodně cest a přivezete si nevšední zážitky a mnoho zkušeností.

Zdravotně si dejte pozor na tlak, opatrně při stravování (kachna právě asi nebudete) a horečky. Nepřecházejte nemoci.

Přeji Vám hodně štěstí a lásky, která je pro vás tolik důležitá. 

Reklama