kirgyt
se narodila 25.9.1971 v 1h 15 minut v Jablonci nad Nisou

Numerologicky jste sedmička.
Schopnost empatie lidí s životní sedmičkou, je pověstná. Sedmička je číslem Neptuna. Je záhadná, idealistická a obdařená hlubokým vnitřním životem. Povětšinou má o schopnost navíc. Vzhledem k tomu, že jste Váha, bude se u Vás tato kombinace objevovat ve schopnosti cítit na vlastní kůži model citového a pocitového nedostatku u druhých. Dokážete si živě představit, jak těžko je člověku, citově strádá. Neptun je uzavřený, hlubokomyslný a tíhne k iluzím. Mohla byste mít výtvarné, nebo hudební nadání a výraznou prostorovou představivost.

Jste Váha. Váha je dobrák, který je ale často nespokojený. Jde o to, že její citlivé vnímání je choulostivé na každou drobnost, která na ni okamžitě působí rušivě a dokáže jí zkazit celkový dojem. Váha potřebuje pocit harmonie a spravedlnosti. Nemá ráda, když mluví několik lidí najednou a nerada řeší více věcí. Jste žena, takže to dokážete, ale nedělá Vám to dobře. Váha plánuje a nerada své plány mění. Žena Váha má vybraný vkus a nemá ráda extravagantní věci, ani šperky. Nejraději mívá stříbro a namodralé kameny. Váha potřebuje klid, harmonii, zázemí, krásnou hudbu a pěkné prostředí, které si zařizuje nejraději podle svého, aby ladilo jejímu citlivému nosíku.

Asc. máte ve Lvu – Budete působit hrdým, elegantním dojmem a máte přirozenou autoritu. Při chůzi se nehrbíte. Mnohdy si lidé budou zcela automaticky brát Váš názor za svůj, což často nepřiznají. Nesnesete klam, přetvářku a nefér jednání. Působíte jako baterka a kamkoli přijdete, jste vidět, i kdybyste nechtěla. Váš projev je nenásilný, ale výrazný. Jste jistě dobrý vypravěč a banální historka bude z Vašich úst znít jako megastory. Též budete mít dobrý přednes. Byla byste dobrá herečka a budete půvabná.

 

Dsc. máte ve Vodnáři. Budou Vás přitahovat lidé, kteří „nedusí“. Zřejmě se budete cítit dobře vedle pokrokových, svobodomyslných typů, kteří mají něco společného s novinkami i odvážnými projekty. Obdivujete odvážné, nápadité a originální osobnosti. Mohla byste mít klidně vztah s člověkem, který se nechce, nebo nemůže ženit… To by vám ovšem brzy vadilo.

 

Tato konstelace charakterizuje vskutku pohyblivého člověka. Pociťujete silný vnitřní neklid. Disponujete analytickým rozumem s výraznými schopnostmi praktického myšlení. Zakládáte si na správné gramatické formulaci, korektním pravopisu a interpunkci. Vaše hlavní pozornost platí těm myšlenkám, které se dají realizovat a slibují finanční efekt a dobré postavení. V životě se orientujete především na tvůrčí činnost. (Měsíc ve Střelci a Merkur v Panně)

Rozumíte citům jiných lidí. Vážíte si kamarádství a proto vyhledáváte vztahy u nichž je možná existence harmonických a úzce osobních vazeb. K ostatním lidem mimo okruh svých přátel se chováte ohleduplně a proto je oblíbená. Máte cit pro spravedlnost a férovost v milostných a společenských vztazích Nemáte ráda neobratnost a nehezké chování. Schopnost estetického vnímání je u Vás silně vyvinuta. Můžete mít umělecké nebo hudební nadání. Máte dobrý hudební sluch. Nenávidíte spory a hádky. Potřebujete vřelou náklonnost. Kladete důraz na to, aby muži, s nimiž se ukazujete na veřejnosti projevovali společenský bonton a byli galantní.

V životě jdete svou cestou, o konvenční názory a metody se nezajímáte, pokud jsou neslučitelné s Vaším logickým myšlením a praktickou činností. Tradice respektujete jen když si zasluhují úctu. (Venuše ve Váhách a Mars ve Vodnáři)

Jste intuitivní a máte vnitřní touhu po míru a bezpečí. Příznivé finanční vyhlídky máte ve druhé polovině života. Dokážete se snadno a lehce vyjadřovat a máte zálibu v literatuře a poezii. (Měsíc ve 4. Do mě a Venuše ve 3. Domě)

Máte věrné přátele a smysl pro spravedlnost, který Vám umožňuje poznat vzájemnou lidskou závislost. Ráda uzavírá přátelství se staršími, vážnými a na vlastní kariéru zaměřenými lidmi, kteří příznivě ovlivňují Vaši profesní dráhu.Nemáte ráda klišé a své vlastní mínění si vytváříte na základě bezprostřední zkušenosti a vědeckých faktů. Mínění a názory jiných lidí Vás nemohou ovlivnit. Tato konstelace je příznivá pro profesi tvůrčího vědeckého pracovníka. Máte sklon šířit revoluční myšlenky.Dáváte přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří Vám mohou poskytnout duchovní podněty. (Saturn v 11. Domě a Uran ve 4. Domě)

Tento aspekt Vám propůjčuje soucit a velkorysost. Z toho pramení zájem o sociální dobročinnost. U svých spoluobčanů, zejména žen budíte velkou důvěru a zajišťujete si tak jejich spolupráci a podporu.  (Měsíc konjunkce Jupiter a Neptun)

Váš život požívá zvláštní ochrany. Jen zřídkakdy se Vám může přihodit nějaká vážná nehoda.Vše co děláte, je dobré nejen pro Vás, ale i pro ostatní. Dík svému optimismu a sebedůvěře neztrácíte ze zřetele svůj cíl a většinou v životě dosáhnete toho, co jste si předsevzala. Uvedený aspekt Vám také propůjčuje kreativitu a inspiraci, které se mohou projevit v uměleckých sklonech. Máte krásný vztah ke zvířatům. (Slunce sextil Jupiter a Neptun)

Založení Vaší osobnosti je konzervativní, opatrné, praktické a čestné. S energií a prostředky zacházíte šetrně. Veškerá činnost je zaměřena na užitečné a praktické cíle. Jste velmi trpělivá, neriskujete a dožijete se vysokého věku. (Slunce trigon Saturn)

Jste romantická a láskyplná a v úzkých osobních vztazích hledáte duševní podněty. Smyslnost sama o sobě by Vám nestačila. (Váhy ve 4. Domě a Lev v 1. Domě)

Budete mít mnoho příležitostí pro uzavření sňatku, protože  pro příslušníky opačného pohlaví jste přitažlivá. Vztahy v manželství ovšem mohou být plné napětí. Silná a často nevědomá přání povedou ke konfliktům jednoho nebo obou partnerů. Dokážete ale být věrným přítelem a spolehlivým manželským partnerem.

Ani v těžkých dobách nebudete trpět úplnou nouzí nebo nedostatkem, protože máte reálnou potřebu bezpečí a vždy si něco dáváte stranou. Ve finančních záležitostech můžete být jednou velmi úspěšná, ale získané peníze chcete používat jen pro děti, rodinu a domov..

Bez naplněného rodinného života nemůžete být šťastna. Můžete mít rodinná tajemství nebo se v rodinném životě vyskytují zvláštní události Rodina je pro Vás partnerstvím, v němž by pro všechny členy rodiny měly být samozřejmostí spravedlnost a férovost. V opačném případě by se objevily emocionální problémy, které by narušily rovnováhu a domácí mír. Dokonce i v kruhu rodinném vyžadujete trochu soukromí a ústraní.

Budete se těšit dobrému zdraví. Tato konstelace (Slunce sextil Měsíc) posiluje zdraví a vitalitu.

K těm Vašim změnám

DLE TAROTU -  Věci, kterými procházíte, jakkoli se zdají být náročné, budete jednou hodnotit jako prospěšné. Vaše karty směřují jednoznačně k - řekla bych - osvobození a do jisté míry i nezávislosti.
To, co na Vás čeká, je jednoznačně velmi šťastné. Myslím, že se Vám sice otočí život tak trochu na ruby, ale ta rubová strana je nakonec hezká. Pokud mohu soudit něco, o čem nic nevím, řeknu lepší, než to bylo a to nesrovnatelně.
Nějaký muž by v nejbližší době mohl, nebo udělal něco, nepříjemného, říct, co se nemá, nebo udělat co se nedělá. Nebude se Vám to líbit. Je to ale jen na chvilku.
Co se týče lásky, učiníte nějakou oběť, která bude pro Vás přínosem. Změn se nelekejte.

Přeji Vám hodně štěstí.

 

Reklama