Kájina se narodila 14.4.1982 v Benešově u Prahy ve 22:30hod

Numerologicky jste Kájino rozšířila řady téměř dokonalých jedenáctek. Činí vás to mimo jiné značně odpovědnou za hodně lidí i jejich životů. Mnoho jedenáctek si tohle neuvědomuje, ale je to tak. Ovlivňujete velmi lidi kolem sebe a to není právě jednoduché z hlediska vlastního přístupu.

Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí.

Jste Beranice. Skopci překypují energií, jedou bez zastavení, mají neuvěřitelný záběr, a pak se najednou stejně akčně svalí na kanape a v pěti sekundách usnou jako špalek. Zkrátka všechno, co berani dělají, má náboj a jiskru. Jsou nositeli energie.
Vládnoucí planetou skopců je Mars. Jejich upřímnost je bezelstná, i když někdy bolí.

Ženy Skopci jsou nesmírně obětavé, pokud seznají, že je oběť pro dobro jejich, nebo rodiny. Jsou tímto pověstné. Dokáží odsunout nebo úplně eliminovat svoje potřeby a touhy i pohodlí pro nějaký ideál. Tak, jak jsou tvrdé k sobě, ale umí být i k druhým.

Asc. máte ve Štíru - Váš projev ve společnosti přitahuje jakýmsi tajemnem, které vyzařujete. Bude to zvláště přitažlivé pro muže. Dáváte jim pocit, že o Vás stále nevědí všechno. Jste takovou výzvou. Vy naopak máte odhad na lidi. Jste prozíravá a hned tak někdo Vás neošálí. Dokážete mnoho pochopit, ale zpravidla těžko odpouštíte. Ráda si vychutnáte zadostiučinění.

Dsc. Máte v Býku – Přitahuje vás zodpovědnost, spolehlivost a schopnost praktického myšlení. Rády byste měla partnera, na kterého se lze spolehnout a který Vám bude tak trochu oporou. Sama nejste dochvilná, ale velmi to oceníte a vážíte si toho u jiných. 

Máte zdrženlivé a opatrné způsoby jednání a vystupování. Proto můžete u cizích budit dojem studeného a nepřístupného člověka. Život berete vážně. Přitom býváte přecitlivělá vůči skutečnému nebo domnělému odstrkování. Osobním uplatněním a ctižádostivou touhou po úspěchu chcete dosáhnout potvrzení své osoby. Jste obdařena výmluvností, pohotovostí a bystrým myšlením. Schopností rychle přemýšlet a plodit originální myšlenky. Ráda debatujete a argumentuje. Dojde-li ke slovní rozepři, chcete mít vždy poslední slovo, někdy převáží vtipný sarkasmus. Na věci se ráda díváte z osobního hlediska. (Měsíc v Kozorohu a Merkur ve Skopci)

Princip lásky u Vás nachází největší rozvinutí. Projevujete lidem hodně sympatie a účastenství. Máte zvláštní schopnost chápat pocity lidí. Je romantická a citlivá. Jestliže nezískáte důkaz lásky a náklonnosti cítíte se osamělá a zklamaná. Máte dar intuitivní inspirace, z níž pramení tvůrčí nadání v oblasti výtvarného umění, poezie a hudby. Jste vnímavá vůči neštěstí nebo utrpení jiných lidí. V důsledku velké sensitivity se obáváte odmítnutí, citového poranění nebo ublížení.

Někdy máte tendenci zaměňovat své vlastní tužby a ambice s tužbami a ambicemi jiných lidí. Máte společenský půvab, disciplínu a obezřetnost. Nesnášíte bezpráví. Jste zastáncem dodržování a respektování pravidel sociálního chování a jednání. Každá hra musí probíhat podle stanovených pravidel. (Venuše v Rybách a Mars ve Váhách)

Máte schopnost radovat se a rozdávat radost. Oplýváte velkou chuťí do života a silnou vůlí. Hledáte společenský život a zábavu. Máte zálibu pro hudbu, divadlo, a jiné umělecké činnosti a někdy také pro sport. Máte slunečnou mysl a přitahujete hodně přátel. Milujete změnu, máte intelektuální zájmy a v každém člověku dokážete nalézt fascinující potenciál.. Máte schopnost dobře se vyjadřovat slovem i písmem. Chcete být obdivována pro své intelektuální výkony. Živě se zajímáte o hry, které mají intelektuální charakter, jako jsou šachy, vědomostní soutěže a podobně. (Slunce a Merkur v 5. Domě)

Jste schopna harmonické výměny myšlenek. Máte také sklon intelektuálně analyzovat milostné vztahy a společenské kontakty. S partnerem se často seznámíte prostřednictvím intelektuální činnosti. Jste rozhodná a nezávislá. Žijete současností. Do této skupiny osob patří úspěšní političtí vůdci. Dík své profesní ctižádosti budete slavná nebo opředená pověstmi. (Venuše ve 3. Domě a Mars v 10. Domě).

Jste filantropicky založená a věříte v prozřetelnost. Jste vlídná a zdvořilá a počítáte s tím, že Vám někdo pomůže. Nad svými nepřáteli dokážete vítězit. Máte velký zájem o duševní zkušenosti a vždy se pokoušíte přijít na stopu pravdě. Máte hluboký soucit s potřebnými lidmi. Budete mít věrné přátele. Váš smysl pro spravedlnost, Vám umožňuje poznat vzájemnou lidskou závislost.
(Jupiter v 12. domě a Saturn v 11. Domě)

Ve Vašem chování lze pozorovat silnou touhu po svobodě. Tato konstelace Vás činí excentrickým, neobyčejným a určitým způsobem pokrokovým člověkem, protože se nestaráte o konvenční přátelství a činnosti. Toto postavení Uranu vyvolává neklid a trvalou potřebu změny a nových zážitků. Jen obtížně akceptujete rutinní činnosti a dáváte přednost vzrušení a dobrodružství před bezpečím. Chtěla by se zabývat něčím novým, nevyzkoušeným a objevným. (Uran v 1. Domě)

Máte typicky ženské ctnosti: laskavost a půvab. Budete určitě  dobrou kuchařekou. Inteligentní povědomí Vám propůjčuje obratnost ve společenských vztazích. Jste obdařena velkou něhou a šarmem, kterým vděčíte za svoji velkou oblibu u opačného pohlaví a u lidí všeobecně.

Tento aspekt Vám také propůjčuje velkorysost a soucit. Vaše poctivost, rozšafnost a upřímná láska k bližnímu podporují Vaše obchodní úspěchy. Máte silně vyvinutou fantazii, která Vám ve spojení s dalšími vlastnostmi dává "čuch " na dobré věci života. (Měsíc sextil Venuše a Jupiter).

Máre silně intuitivní schopnosti. Tato intuice je citové povahy a projevuje se většinou jako schopnost cítit s někým a to, co on. Schopnosti intuice se mohou také projevit ve výtvarném nebo hudebním nadání. Instinktivně dokážete být ve správnou dobu na správném místě a té pravé osobě řeknete to správné.

Máte šestý smysl, který Vám dovoluje "číst myšlenky" jiných lidí. Můžete mít i předtuchy. Máte vynikající vizuální paměť. Dokážete každý předmět a událost reprodukovat a popsat do nejmenšího detailu.. Dokážete ovlivňovat myšlení jiných lidí. Bacha – nezneužít ! J(Slunce a Merkur trigon Neptun)

S manželským partnerem a přáteli udržujete čilou výměnu myšlenek. Vaše rozložení planet je příznivé pro všechny záležitosti, které mají něco společného s manželským životem a se životem v rodině a doma. Doslova přitahujete bohaté muže.

Máte aktivní, barevné povolání. (střelec v druhém domě).

Máte talent pro vědeckou práci a intuitivní schopnosti. Hodně Vám pomáhá nadání a schopnost rozpoznávat hodnoty, které jiní přehlédnou. Máte schopnost podporovat rozvoj talentu u jiných lidí.

Zdravotně může být aspekt (Měsíc kvadrát Mars) příznakem žaludečních a vředových chorob. Pokud máte ve zvyku svoji zlost vždy "spolknout" a uložit ji hluboko v sobě. můžete se dočkat psychosomatických onemocnění. Kupte si boxovací pytel J

Jinak budete ale zdravá holka, pro Váš optimistický náhled na život a umění vidět na lidech to lepší. Jste výrazná a podle toho, co vidím i příjemná bytost se kterou je radost někde pobýt. To si udržte. Jste takový bezelstný smíšek, který umí lidi tahat s potíží. Až se jednou zblázním, obrátím se na Vás. Dobíjíte se Sluncem teplem a květy růžové a bílé barvy. Z vůní vás bude dostávat do klidu vůně jahod a lípy.

Přeji Vám Kájino hodně štěstí, zdraví a toho milého úsměvu i lidské náklonnosti. Vaše sklenice nikdy nebude poloprázdná. Vždy ji vidíte poloplnou. J

 

Reklama