Krišpínin Pavlík se narodil 13. 1. 2006 ve 3.30hod. v Plzni.

Malý je čtyřka, a to už jsme si řekli. Je to technik a bude mít veliké ambice. Půjde si vždycky za svým. Čtyřky se rády věnují věcem, které jsou obecně prospěšné. Pro víc lidí. Je tam i hodně státníků. Bude rozumný a inteligentní. Tito lidé nic nedělají jen tak z legrace, protože na sebe berou spoustu odpovědnosti. Jejich myšlení je přísně analytické a málokdy se dopouštějí chyb. Často je okolí nestíhá, a proto se vedle nich cítí nedostatečně. Čtyřky hned tak něco nezlomí.

Je to malý Kozoroh. To umocňuje tu čtyřku v jeho životním čísle. Kozoroh je za každých okolností spolehlivý. Není to snílek, je to realista. K věcem přistupuje z hlediska upotřebitelnosti. Je pevný a má i pevné zásady. Těžko mu odporovat. Zpravidla si udělá, co chce. A nebude to nijak obšírně vysvětlovat. „Tohle jsem řekl a tohle se stane.“ Pohled jeho očí bude pronikavý, krásný a pozorný. Hodně Kozorohů má oči tmavé. Pokud se na vás upřeně zadívá, budete mít pocit, že právě hodoval v Šalamounově septiku. J

Asc. má ve Štíru – Na okolí působí klidně a zkoumavě. Často stojí v pozadí a hodnotí věci v sobě. Bude vyvolávat dojem, že se mu nedá lhát. Bude mít hodně pochopení pro druhé a schopnost strategického myšlení. Rovněž bude vidět pod povrch věcí i lidí, a to se nemusí každému líbit. Není bojovník činem, ovšem je-li to nutné, dokázal by i ranit.

Dsc. má v Býku – Potřebuje praktické, pevné lidi. Bude ho odpuzovat plané tlachání, půjde po kvalitě sdělení „Neříkej vždy, co víš, ale snaž se vědět, co říkáš,“ to je myslím úsloví, které u lidí bude hledat jako vlastnost. Partner by měl být někdo, na koho se může plně spolehnout.

Bude přes svou pevnou povahu velmi citlivý na názory a reakce lidí svého okolí a snadno urážlivý. Poznáte to, protože pak se prostě sebere, zavře se někam nebo zaleze do rohu místnosti a nevypáčíte z něho slovo. Navíc se bude umět tak vyčítavě dívat, že i žula by se rázem změnila v kapalinu. (Měsíc v Raku)

Myšlení malého Pavlíka je charakterizované ctižádostí, důvtipem, praktičností, uspořádaností a je zaměřeno na zajištění materiálních vymožeností. Postupy budou metodické. Osvojuje si většinou tradiční formy vzdělání s cílem dosáhnout dobré postavení. Jeho politické a společenské ideje jsou většinou konzervativní. Bude respektovat názory, které se v průběhu doby prokáží být použitelné. Má zájem o ideje, které mají praktický užitek. Nedá se oklamat nebo svést falešným idealismem.

Na veřejnosti se bude chovat sebevědomě a rezervovaně. Pokládá za nedůstojné veřejně projevovat své city a náklonnost. To můžete pozorovat záhy. Tyhle děti, pokud už pláčí, většinou k tomu nechtějí publikum. Žádné divadlo. Svojí schopností kultivovaného projevu a ovládání si ale časem získá hodně sympatií. Obklopuje ho dech osamělosti a něčeho tajuplného, což přitahuje lidi. V umělecké oblasti se může vyznamenat vyhraněným smyslem pro kompozici a strukturu. Má sklon ke klasické hudbě a nadčasovým i abstraktním formám umění. (Merkur a Venuše v Kozorohu)

Brouček bude pilný, pracovitý a výkonný. Často může přepínat své síly. K dílu bude přistupovat se zručností, precizností a bude věcí jeho osobní cti práci kvalitně odborně dokončit. Od toho se může odvíjet  jeho sebeúcta i obdiv u druhých. Pokud se stane třeba policistou, bude to jeden z těch, kteří budou na svém místě. Hodně dětí s těmito aspekty tíhnou právě k práci, kdy se hájí právo a spravedlnost. (Mars v 6. Domě).

Přes to všechno je to člověk lidský. Je filantropicky založený a věří v prozřetelnost. Bude vlídný a zdvořilý a počítá s tím, že mu někdo pomůže. Nad svými nepřáteli dokáže vítězit. Bude jevit velký zájem o duševní zkušenosti. Vždy se pokouší  přijít na stopu pravdě. Má hluboký soucit s potřebnými lidmi. Pomoc poskytovaná jiným lidem mu přináší sebeuspokojení. V době nouze může zvláštním způsobem dostat pomoc a podporu, které si však zaslouží dík minulým činům. (Jupiter ve 12. Domě)

Saturn v devátém domě mají často univerzitní a vysokoškolští profesoři. Nositel této konstelace klade velký důraz na svoji morální pověst. Obchodní a profesní aktivity mohou mít něco společného s právem, vzděláváním, nakladatelskou činností i s cestováním.

Má neortodoxní a intuitivní myšlení. Nemá rád klišé a své vlastní mínění si vytváří na základě bezprostřední zkušenosti a vědeckých faktů. Mínění a názory jiných lidí nemohou ovlivnit jeho myšlení. Bude dává přednost přátelství a spolupráci s intelektuály, kteří mu mohou poskytnout duchovní podněty.

Schopnosti vizuálního vyjadřování jsou u Vašeho synka vysoce vyvinuté. Může mít potíže s učením, protože je často duchem nepřítomen. To proto, že je často zaměstnáván myšlenkami, které neodpovídají jeho věku. Je velmi chytrý a mohl by být napřed. Na některou věc může být geniální, což v útlém věku není právě příjemné, protože takové dítko se výrazně liší a mnohdy podceňuje některé rutinní věci. (Saturn v 9. domě a Neptun a Uran ve 3. Domě)

Jeho city jsou silné a miluje život. Je veselý a optimistický, oceňuje zábavu a družnost. Tato konstelace mu propůjčuje krásu a obratnost při sebevyjádření. Má umělecké a hudební nadání i soucit.

Aspekt také naznačuje harmonické spojení fundamentálního vědomí a sebevyjádření. Má vysoce rozvinutou vůli, která se projevuje především v intelektuální oblasti. Entusiasmus, kreativita a dynamika formují osobní vztahy v manželství, partnerství, jakož i jeho vztah k veřejnosti. Bude oblíbený. (Slunce konjunkce Venuše a sextil asc.)

Tento aspekt je příznivý pro intelektuální studia v oblasti filosofie, náboženství a právních věd. Dokáže se pěkně vyjadřovat. Může se stát dobrým autorem, přednášejícím a učitelem. Jeho domov  bude jednou dějištěm čilých intelektuálních aktivit. Lidem, kteří jsou nemocní, nebo se dostali do stavu nouze pomůže radou i skutkem. Jeho optimismus je základem jeho konstruktivního způsobu života. Emocionální přání a jednání většinou sledují určité schéma myšlení. (Merkur sextil Jupiter)

Tohle je prakticky Pavlíkův jediný sporný aspekt. Je to jen možnost, ale je dobré to vědět. Tento aspekt se může různě projevovat podle toho, zda přání a touhy syna budu potlačovány nebo vyjadřovány. V případě potlačení se může aspekt projevit ve formě neurózy, která může být sexuální nebo psychosomatické povahy.
Pokud se vliv aspektu projeví otevřeně, může mít formu alkoholismu, nebo různých výstředností. Má-li Pavlík překonat negativní účinky tohoto aspektu, je pro něho důležitá kontrola citů a čestný přístup těch, na kom mu záleží. Snadno by propadl pocitu marnosti. Má silný charakter, ale ne psýchu. (Mars kvadrát Neptun)

Je plný energie a silné vůle. Je připraven dát v sázku opravdu cokoli, aby dosáhl svého cíle. Je zbytečné mu vysvětlovat neproveditelnost určitého záměru. Buď to dokáže, nebo při pokusu zkrachuje.

Je  také schopen své myšlenky vykládat poutavým a duchaplným způsobem. Má bleskové intuitivní nápady, které také umí prakticky zhodnotit. Jeho myšlení bude  pokrokové, ale trvá na tom, že ideje musí mít praktickou funkci, která se opírá o ověřené hodnoty. Lidskost je pro něho velmi důležitá. (Štír v 1. domě a Vodnář ve 3. Domě)

Bude mít velmi silnou vazbu na matku, rodinu a domov.
Zdravotně je na tom poměrně dobře, jen může trpět často nachlazením, nebo různými projevy toho, že nedokáže hospodařit s energií. On se prostě vystřílí, jede na doraz, a pak není z čeho brát. Takový bude ale celý život. Měl by se naučit odpočívat, ale vykládejte to řízené střele
J.

Pavlík Vám přes svoji neposednou povahu a aktivní přístup ke všemu bude dělat spíše radost. Je pravděpodobné, že dosáhne vyššího vzdělání. Je to velmi všestranný klučina se zvláštním přístupem i názorem. Takový rytíř na bílém koni, který se nebojí riskovat pro druhé, nebo při ochraně spravedlnosti. Umí se prosadit. V dospělosti to bud dělat i poněkud květnatěji. J

Jeho partnerka by mohla být maličko starší, ale rozhodně chytrá a vzdělaná. Nesnesl by vedle sebe člověka, který mu nedostačuje. Velmi potřebuje být milován. I tělesná láska bude pro něho hodně důležitá. Dotek a kontakt musí mít rád už teď.  K dětem bude mít velice hezký vztah.

 

Reklama