Dcerka malé paní Ema se narodila 13. 3. 2006 v 19.03 v České Lípě


Numerologicky je beruška šestka. Šestka je číslem Venuše, a ta je planetou lásky. Šestky jsou přívětivé a mají šarm i přitažlivost. Nepůsobí dusivě a bývají zpravidla oblíbené. Jako klasická bohyně lásky a krásy je šestka také náležitě marnivá. Má ráda vybranou společnost, krásné věci, šperky, zábavu i dobré jídlo. Šestka si umí užívat života se vším, co s sebou nese. Touží po štěstí a ráda by viděla jen to pěkné. Nebezpečím šestek je snaha dělat věci lepší, než jsou, což může někdy působit jako lehkomyslnost. Jako děti jsou šestky neskutečně rozkošné.

Je to rybička. Rybičky jsou vnímavé a jejich největším darem je schopnost hlubokého soucítění a empatie. Ryba vždy zůstane jednou nohou v jakémsi jiném, svém světě, který si vytvoří záhy už v dětství. Je to jakýsi ochranný mechanismus, kterým si brání citlivou psýchu před tímto světem. Vždy má kam utéct a dělá to poměrně často. Ryba je samaritán a je tu pro všechny. Rozdává ze svého nitra tak, že bývá často obviňována, že ji zajímají všichni ostatní, jen ne ti vlastní. Není to ale pravda. Alespoň ne tak, jak se jí to vyčítá. Je dobré si uvědomit, že Ryba je vším, jen ne pragmatikem, který přemýšlí jako druzí. Její vnímání jde jinak a jinudy. Ryby by si měly dávat veliký pozor na veškeré formy změny vědomí. Alkohol a drogy jsou způsobem útěku od reality, a to Rybu moc láká. Tento svět bude pro ni vždy těžší než pro druhé. Často je samaritánem, který trpí s jinými. (Matka Tereza byla Ryba). Ryby jsou mnohdy velmi nadané na nějakou formu umění. Je jen málo lidí, kteří ji dokáží plně pochopit. Jako by byla tak trochu pořád částí jinde. Rybu poznáme snadno podle chůze. Je zvláštní, plavná a lehká. Ryba doopravdy pluje prostorem. Dítko Ryba může vypadat, že je čas od času prostě duchem mimo.

Asc. má ve Váhách – Znamená to nedůvěru k novým lidem i věcem. Každému se asi hned nevrhá kolem krku. Zůstává stranou a zkoumá. Teprve když má pocit, že není nic, co by ji překvapilo, pak je ochotna se přitulit. Vždy bude decentní a bude přísně kontrolovat své chování. Působí harmonicky a její hlas by měl být příjemný. Nemá ráda křik a neomalené chování.

Dsc. máte ve Skopci – Přitahovat ji budou energičtí a akční jedinci, který projevují sílu osobnosti a u kterých nalezne jakousi podobnost zájmů. Ráda bude ve společnosti zábavných lidí, kteří vyzařují lehkost a optimismus a kterým ona propůjčí zářivý lesk. Vytáčet ji bude liknavé chování, vulgarismy a nedostatek odvahy.

I astrologicky se u Emy objevuje jemnocit a určitá plachost. Bude tím ale působit neuvěřitelně magicky na druhé lidi. Její křehká bytost vzbuzuje pocit, že jí nesmí být ubližováno. Bude mít zastání nejen v mužích, ale i v ženách, které se v její přítomnosti budou chovat až rytířsky. Její jemnocit bude přitahovat lidi okolo umění. I ona sama bude patrně nadaná...

Tento aspekt dělá člověka plachým a zdrženlivým. Rád pracuje v pozadí, pečlivě dbá na detaily. Ona bude svojí činností chtít posloužit jiným lidem. Pokud to není bezpodmínečně nutné, nikdy nikomu neklade osobní otázky. Je zvídavá, ale pouze ve vztahu ke své práci a k praktickým záležitostem.

Ema má živou fantazii a schopnost fotograficky věrně reprodukovat myšlenky a vzpomínky. K závěrům nedospívá logickým uvažováním, ale spíše intuicí. S mimořádnou sensibilitou a obrazotvorností mohou být spojeny básnické a výtvarné vlohy. Může mít sklon k dennímu snění a k roztržitosti. Může být hypersensibilní a výroky, které vůbec nebyly míněny osobně, může pokládat za kritiku své osoby. (Měsíc v Panně a Merkur v Rybách)

Ráda bude každému přítelem, ale vztah nesmí být příliš osobní. Bude populární a bude mít široký okruh známých. Má osobní kouzlo a šarm. Nechybí jí zásady, ale bude chtít sama rozhodovat o tom, co je pro ni správné a smysluplné. Má odpor k nudě a jednotvárným návykům. Jednou bude velmi netolerantní k žárlivosti a k majetnickým nárokům partnera na svoji osobu. Utíkat bude před partnery, kteří by se snažili ji omezovat. Bude mít velmi neobvyklý vkus a budou ji přitahovat formy, které jsou extrémně moderní nebo extrémně staré. Důsledně bude zachovávat věrnost milované osobě.

Příznačná pro ni bude duševní aktivita. Vyznačuje se ostrým myšlením a měla by být šikovná v technických i mechanických oblastech. Má zálibu pro debaty, bude brzy mluvit. Komunikačně bude princezna k neutahání. Je vynalézavá a bohatství nápadů jsou pro ni typické. Trochu jí pochybí vytrvalost. (Venuše ve Vodnáři a Mars v Blížencích)

Bude pokroková a bude mít nezávislé myšlení. Dokáže bojovat za své přesvědčení. Má ráda změnu. Je nadšeným bojovníkem za ideály, které vyznává. Bude se snažit lidi kolem sebe inspirovat k jednání a myšlení spolu s osobní odpovědností. Protože své zásady dokáže měnit v činy, mohou jednou její snahy být úspěšné.

Jednou by mohla mít profesně něco společného s nemocnicemi, s psychologií, výchovou a cestováním. (Mars v 9. Domě a Jupiter v 2. Domě)

Beruška disponuje velkou duševní silou a energií. A je v jádru doslova hodná. Její vůle se stane jednou nástrojem pro duševní aktivitu a snahy. Může jí vyvinout jakýmkoli směrem. Dobře ji motivujte.

Jako každá Rybka má emocionálně nestálou povahu. Je snadno vznětlivá a rychle se rozpláče. V životě bude chtít jít vlastní cestou a odmítat bude každé vměšování. (Slunce konjunkce Merkur a Měsíc kvadrát Mars)

Její chování bude pozitivní, altruistické a snadno získá důvěru a spolupráci jiných lidí. To jí pak zpětně přináší úspěch a štěstí. Vyzařuje z ní spokojenost a sebedůvěra. Nikdy se nikým nenechá podrobit. Dokáže jiným lidem velkoryse pomáhat. Bude poctivá a své chování a jednání zařídí podle etických norem.

Má velkorysé a tolerantní myšlení. S tímto aspektem je spojena upřímnost a poctivost a jeho nositel má přirozený sklon brát ohledy na morální a etické důsledky svého jednání a svých idejí. Vůči svým přátelům bude velkorysá a pohostinná. Její duševní optimismus a hloubka bude důležitým předpokladem pro to, aby dosáhla v životě úspěchů. Mohla by žít zcela odlišným způsobem života a nějakou formou nezapadat do zažitého trendu. Bude umět dát svým slovům harmonii, soulad i krásu a lidé jí budou jednou rády naslouchat.(Slunce a Merkur trigon Jupiter)

Její jednání bude vyvolávat dojem krásy a půvabu. Má silně rozvinutý smysl pro spravedlnost, disciplínu a přísnost. Její největší ctnost spočívá v nadání pochopit stanoviska druhých lidí. Není ráda sama, cítí se pak ztracená, může mít strach a obavu, že je odkázána jen na sebe.
Chce-li získat pozornost, momentálně si ji prostě nějak vynutí. V dospělosti bude umět zaujmout, bude-li to chtít. Bude schopna ostatní podněcovat k výkonu, aniž si to tito lidé uvědomí. Její partner bude jednou muset pochopit, ze může zachovávat mír a klid jen tehdy, je-li stále vysoce aktivní a usilovně pracuje. (Váhy v 1. domě a Skopec v 7. Domě)

Mohla by mít několik dětí, které budou velmi sensitivní a intuitivní. Děti mohou (je to jen aspekt) být i adoptované. Při této konstelaci (Neptun v pátém domě) by děti mohly být kombinací originality a duševní disciplíny. Jejich tělesná konstituce nebude tak silná, jako jejich vůle. Takoví střízlíčci. J

Zdravotně bude jednou spíše trpět na slabší nervy. Drobné dýchací anebo zažívací potíže. Může mít zájem o zvláštní metody léčení, např. homeopatickou medicínu. Zvýšený sklon k nervozitě je problém skoro každé Rybky. Je to daň ze její schopnost vcítění a velmi hlubokou duši. Aspekt (Měsíc kvadrát Mars) někdy nosí žaludeční potíže. Zdraví Vaší malé slečny vždy úzce souvisí se stavem její mysli a s její náladou.

V lásce bude mít holčička štěstí až trochu později. Její první partner by mohl být pro ni zklamáním. Kdo je to ale vyhraje na poprvé? J.

Holčička je podle všeho člověk velice dobrý a laskavý. Ne vždy je ovšem druhými tato vlastnost využita správně. Mohla by projít i zklamáním.
Má mnohem větší schopnost vhledu než někteří jiní. Proto se může stát, že její názor zformují úplně jiné aspekty, mnohem hlubší vhled a schopnost vcítění, což může být model tak jiný, že ho pojme jen ona sama. Pokud se pak dík nepochopení bude muset podřídit něčemu, co z jejího pohledu není správné, bude jí to velice trápit. Má ale dostatek síly, aby to zvládla.


Přeji Emě i Vám do života hodně štěstí. (Mimochodem – moc se mi líbí jméno Ema. Myslím, že je velmi neprávem opomíjené.)

Reklama