Haluška se narodila 28. 2. 1962 v 16.23h v Liptovském Mikuláši
Numerologicky jste trojka. 
Trojky jsou živé, aktivní, podnikavé a komunikativní. Trojky bývají úspěšné tam, kde je potřeba jednat s lidmi, protože umí dobře vysvětlit, oč se jim jedná. Říká se, že se trojce nedá nic odmítnout. Postrádají ovšem trochu empatii. Všechno posuzují se svého pohledu – tedy mně se to líbí, takže i druhým. Těžko se smiřují s odmítnutím, ale neúspěch je odradí jen na chvíli. Brzy přijdou na jinou cestu, kterou se snaží dojít cíle. Trojky rády cestují do dalekých zemí, aby se něčemu naučily. Jsou to hotoví sběrači zkušeností.

 

Jste Rybička.  Rybičky jsou vnímavé a jejich největším darem je schopnost hlubokého soucítění a empatie. Ryba vždy zůstane jednou nohou v jakémsi jiném, svém světě, který si vytvoří záhy už v dětství. Je to jakýsi ochranný mechanismus, kterým si brání citlivou psýchu před tímto světem. Vždy má kam utéct a dělá to poměrně často. Ryba je samaritán a je tu pro všechny. Rozdává ze svého nitra tak, že bývá často obviňována, že ji zajímají všichni ostatní, jen ne ti vlastní. Není to ale pravda. Alespoň ne tak, jak se jí to vyčítá. Je dobré si uvědomit, že Ryba je vším, jen ne pragmatikem, který přemýšlí jako druzí. Její vnímání jde jinak a jinudy. Ryby by si měly dávat veliký pozor na veškeré formy změny vědomí. Alkohol a drogy jsou způsobem útěku od reality, a to Rybu moc láká. Tento svět bude pro ni vždy těžší než pro druhé. Často je samaritánem, který trpí s jinými. (Matka Tereza byla Ryba). Ryby jsou mnohdy velmi nadané na nějakou formu umění. Je jen málo lidí, kteří ji dokáží plně pochopit. Jako by byla tak trochu pořád částí jinde. Rybu poznáme snadno podle chůze. Je zvláštní, plavná a lehká. Ryba doopravdy pluje prostorem.

Asc. máte ve Lvu. Projevujete se královsky a hrdě. Budete zásobárna energie a na druhé působíte, že jste k neutahání. Pokud něco vyprávíte, určitě to stojí za to. Chcete-li, aby se druzí smáli, je to hračka. Opačně také. Váš projev bude roztomile teatrální a vtipy zní zřejmě nejlíp od Vás.

Váš asc. je ale téměř na přímce s Pannou. Znamená to, že váš projev je hodně závislý na tom, jak se v té které společnosti cítíte a co se od Vás očekává. Chování Panny patrně uplatníte tam, kde si nejste jistá, nebo kde se po vás chce spíše odborný či pracovní přístup. Mezi svými se více odvážete a budete chováním připomínat zmíněného Lva. Každopádně Vaše vystupování ovlivňují výrazně obě znamení.

 

Dsc. máte ve Vodnáři. Budou Vás přitahovat lidé, kteří „nedusí“. Zřejmě se budete cítit dobře vedle pokrokových, svobodomyslných typů, kteří mají něco společného s novinkami i odvážnými projekty. Obdivujete odvážné, nápadité a originální osobnosti. Ráda byste partnera, který Vám dá volnost, ukáže Vám půl světa a nezapomene, jak jste úžasná J.

 

Začnu jedním z nejmilejších aspektů, který máte, a tím je Venuše v Rybách

Princip lásky u Vás nachází největší rozvinutí. Projevujete lidem hodně sympatie a účastenství. Máte zvláštní schopnost chápat pocity lidí. Jste romantická a citlivá. Jestliže nezískáte důkaz lásky a náklonnosti, cítíte se osamělá a zklamaná. Máte dar intuitivní inspirace, z níž pramení tvůrčí nadání v oblasti výtvarného umění, poezie a hudby. Jste vnímavá vůči neštěstí nebo utrpení jiných lidí. V důsledku velké sensibility se obáváte odmítnutí, citového poranění nebo ublížení. Proto váháte, máte-li projevit své city, nebo je raději skrývat. Z tohoto důvodu můžete promeškat leckterou příležitost prožít romantický vztah. Všechno jste schopna prožít celou bytostí, což nemusí být vždy příjemné. Budete citlivá na energie jiných lidí. Zítřejší článek o energetických upírech a jejich působení na druhé Vám určitě hodně připomene. Budete jedním z těch, kteří takového člověka poznäjí okamžitě.

Tohle je taky náklad J
Vaše schopnost vidět věci objektivně vede k pravdivému a nezaujatému poznání. Pravdu uznáváte jako důležité kritérium. Nespoléháte se na tradiční nebo společensky uznávané ideje, jestliže odporují realitě nebo Vašim osobním zkušenostem. Máte schopnost syntetického myšlení a matematické nadání. Věci dokážete vidět v širších souvislostech, a to podporuje formování Vašich postojů k duchovnímu rozvoji lidstva. Ráda pracujete v kolektivu a vůbec mezi lidmi. Hledáte duchovní podněty prostřednictvím přátelství.

Jednáte nezávisle a mnohdy i svévolně. V životě jdete svou cestou, o konvenční názory a metody se nezajímáte, pokud jsou neslučitelné s Vaším logickým myšlením a praktickou činností. Může u Vás vzniknout snaha rozbít etablovaný řád.

Neplatí pro Vás žádné rozdíly třídní, rasové anebo náboženské. Obhajujete morální hodnoty, které jsou v každém ohledu univerzální a demokratické. Jste velmi tolerantní a chápete, že každý člověk nemusí mít stejný životní styl a stejný hodnotový systém. Své úsilí v oblasti pracovní činnosti berete sportovně. (Merkur, Jupiter, Saturn i Mars ve Vodnáři)

Dbáte o osobní hygienu a slušné oblékání. Nesnášíte ve svém okolí nepořádek.

Máte láskyplný přístup k ostatním lidem. Jste obratná ve styku s veřejností a dáváte přednost profesní činnosti v oblasti psychologie, prodeji nebo divadlu. V právních vztazích se zřídkakdy dostáváte do sporů. Jestliže se tak stane, dokážete dospět ke smíru mimosoudní cestou. (Venuše v 7. Domě).

Často přepínáte své síly. K dílu přistupujete se zručností, precizností a pokládáte za věc osobní cti práci kvalitně odborně dokončit. V důsledku přepracovanosti může u Vás docházet k pracovním úrazům, nemocem, poraněním nebo k podrážděnosti. Tato konstelace může vést člověka k úsilí pomáhat nemocným lidem. Můžete se nějakým způsobem angažovat i v medicíně.  (Mars, Jupiter  a Saturn v 6. Domě)

Máte vysoce intuitivní, humanistické, metafyzické zájmy a vágní obavu z katastrof. Vaši nepřátelé, byť jich mnoho nemáte, mohou být nepředvídaní. (Uran ve 12. domě )

Vehementně se dokážete zasazovat o všechno, co se Vám zdá být důležité. Jste patriot. Máte dostatek energie a emocionální síly k tomu, abyste každou akci dovedla do konce. Účastníte se akcí, které vynášejí zisk. Milujete oslavy a velké události. (Mars konjunkce Jupiter)

Tento aspekt Vám propůjčuje velkorysost a soucit. Finanční a materiální prostředky vynakládáte na zkrášlení domova a vytvoření pohodlí. Spokojenost, optimismus a veselá mysl rovněž přispívají k Vašemu úspěchu. Také Vaše poctivost, rozšafnost a upřímná láska k bližnímu podporují oblibu u druhých. Máte silně vyvinutou fantazii, která Vám ve spojení s dalšími vlastnostmi dává "čuch" na dobré věci života. (Měsíc sextil Mars a Jupiter)

Máte schopnost zjistit nevědomé pohnutky jiných lidí, a tím získáte vhled do jejich činnosti a motivace. Neptun zprostředkovává vhled a Merkur pak pochopení. Nesmíte se ale nechat unést přílišnými city, protože toho lze využít. Mohlo by se Vám stát, že pozdě zjistíte, že je s Vámi manipulováno. Rodinné poměry mohly být v určitém období Vašeho života hodně napjaté. (Merkur kvadrát Neptun)

Máte uměleckou a tvůrčí povahu. Své myšlenky dokážete vyjadřovat půvabným způsobem. V partnerských vztazích vyžadujete určitou nezávislost. Dobře smýšlíte o lidech a pečujete o své bližní. (Váhy ve 3. domě  a Vodnář v 7. Domě a Lev ve 12. Domě)

Pokud člověka s Vašimi aspekty potká neštěstí, nebo je-li vystaven nějaké neobvyklé situaci, teprve tehdy mnohdy druzí i on sám pozná, jak dokáže být silný statečný a pevný. Jsou to často lidé, kteří v případě hromadné katastrofy dokáží udržet druhé ve víře i statečně pomáhat. Zachovají klid, protože teď a tady je nejdůležitější přežít. Priority jsou v tyhle momenty mnohdy lidmi jako Vy zcela pružně přehodnoceny a směrovány k jedinému cíli. To ale za celý život nemusíte poznat, pokud se do takové situace nedostanete. No, alespoň víte, že to máte.
J

Při  Vašem  rozhodování o volbě partnera Vás  nemůže nic jiného ovlivnit než to, co cítíte. V osobních vztazích ráda rozdáváte a přijímáte hodně lásky.

Jste inteligentní a většinou máte dobrý organizační talent. Máte velké znalosti v technických oborech a všeobecné intelektuální nadání.

Zdravotně pozor na nervy a dýchací anebo zažívací potíže a také častější nachlazení. Zdraví budete mít ale dobré, ač je možné, že Vaše zotavování po nemoci bude delší.

Přeji Vám krásný den a do života hodně štěstí.

Reklama