Daisy se narodila 5. 11. 1976 v Brně v 10.00 hod

Kombinace Štírky trojky s asc. ve Střelci je hodně zajímavý modýlek. Myslím, že na téhle planetě a dost možná ještě dál není člověk, který by o Vás nevěděl. Každý. s kým jste se kdy setkala, si Vás nutně musí pamatovat až do důchodu. Přes pokročilou sklerózu to bude patrně jediné, co nezapomene. J


Numerologicky jste trojka.
Trojky jsou živé, aktivní, podnikavé a komunikativní. Trojky bývají úspěšné tam, kde je potřeba jednat s lidmi, protože umí dobře vysvětlit, oč se jim jedná a rychle jim spíná. Říká se, že se trojce nedá nic odmítnout. Postrádají ovšem trochu empatii. Všechno posuzují se svého pohledu – tedy mně se to líbí, takže i druhým. Těžko se smiřují s odmítnutím, ale neúspěch je odradí jen na chvíli. Brzy přijdou na jinou cestu, kterou se snaží dojít cíle. Trojky rády cestují do dalekých zemí, aby se něčemu naučily. Jsou to hotoví sběrači zkušeností. Hned je zaujme to, hned zas tohle.

Jste Štír. Představte si hluboký les, kde člověk neví, jestli na něho vyběhne medvěd, nebo spočine na nádherné louce, kde mu bude nejkrásněji, jak se kdy jen cítil. Obojí v tom lese najdete, jen nevíte, co a kdy. To jsou Štíři. Jejich vládcem je Pluto. Pluto je osmý dům. Dům smrti, pudů a všeho, co je lidské. Leží zde na dně duše ty nejkrásnější lidské vlastnosti vedle těch největších neřestí. Štíra nemůžeme poznat, protože nám to nedovolí. A to, co nám milostivě nabídne, je přesně to, co chce, abychom věděli. Je nezničitelný, protože jako jediný je schopen sílit z toho, co prožije špatného. Je to Fénix. Vládcem osmého domu, tedy podsvětí, je Hádes. Kdo ví něco o Hádovi, ví trochu i o Štírech. Štír je nejzajímavější znamení zodiaku a mohli bychom o něm napsat stohy papíru... a stejně by to zdaleka nebylo všechno…

 

Asc. máte ve Střelci – Ve společnosti jste výrazná, komunikativní a Vaše vystupování má šťávu. Dokážete poutavě vyprávět a jste vtipná. Jste klasický ochránce slabých a nespravedlivě stíhaných. Umíte se bít za svou pravdu, či všeobecně prospěšnou věc. Váš humor může být sarkastický a načernalý.

 

Dsc. máte v Blížencích – Budou Vás přitahovat zcestovalí a podnikaví lidé, kteří jsou živí a aktivní. Lenoši Vás budou rozčilovat. Potřebujete vedle sebe člověka, který Vás bude umět pobavit a bude akční i komunikativní. Rozčilovat Vás bude nedochvilnost, hnidopišství a malost osobnosti. Nejhorší je z Vašeho pohledu zřejmě „pilnej blbec". :-)

 

 

Co si zamanete, toho docílíte. Nepřemýšlíte o důsledcích svého jednání, prostě to tak chcete. Můžete náhle vzplanout, ale výbuchy temperamentu mají krátké trvání. Jste nezávislá a jdete svou vlastní cestou bez ohledu na to, je-li správná, nebo nikoli. Nestrpíte žádné vměšování.

Ostrost vnímání Vám umožňuje kriticky zkoumat lidské pohnutky. Věci dokážete výstižně postihnout, bez jakékoli shovívavosti. Hovoříte rázně a málokdy si  berete servítky. Nemůžete-li říci přesně to, co cítíte, raději se zahalíte mlčením. Své aktivity provozujete v tichosti a informujete o nich pouze tehdy, je-li to pro Vaše záměry nevyhnutelné. Nechybí Vám rozhodnost, cílevědomost a máte nevyčerpatelné nápady. Jste schopna zvládnout i odpor, který se zdá být nepřekonatelný. (Měsíc ve Skopci a Merkur ve Štíru)

Jste družná, přátelská i ochotná. Své pocity neskrýváte. Usilujete  vždy o otevřené a upřímné postoje vůči těm, které milujete. Máte ráda umění, šperky, skvělé barvy a formy.
Vystupujete s bohatstvím nápadů, s odvahou a energií, zvláště v těžkých situacích. Při obhajobě svých principů jste připravena k nekompromisnímu boji. Často zaujímáte postoj všechno nebo nic", což Vás činí nepřístupnou ke kompromisům. Ve vztahu k lidem nedokážete být neutrální nebo lhostejná. Proto si děláte buď přátele nebo nepřátele. Jste také statečná a hned tak někdo Vás nevyleká.(Venuše ve Střelci a Mars ve Štíru)

Máte silné lidumilné sklony, smysl pro lásku k bližnímu a úctu k důstojnosti člověka. Své znalosti dokážete užívat ku prospěchu věci. Dobrá adaptabilita napomůže Vaší kariéře. Z důvodu profesní ctižádosti usilujete o dosažení vyššího vzdělání, abyste si připravila čestnou a lukrativní kariéru. Svoji životní dráhu neponecháváte náhodě. (Slunce v 11. Domě a Merkur v 10. Domě)

Budete mít štěstí po stránce finanční a máte dobrý vztah k mladým lidem. Můžete být dobrou učitelkou, nebo vychovatelkou. Profesně můžete mít spojení s peněžnictvím, výchovou i uměním. Zkraje by vám tato konstelace mohla přinést nesnáze kvůli majetku. Může Vám být upřeno právo na dědictví nebo můžete být obětí nějakého komplotu a podobně.
Rozhodně máte jisté zkušenosti, které si neumíte vysvětlit a o kterých nerada mluvíte, nebo to musí být člověk, kterému plně důvěřujete, což u Vás není tak snadné. Netřeba se toho lekat. Lidí, kteří prožili něco, co se vymyká racionálnímu chápání, je mnoho. Dělá to Saturn, který před nás staví mnohdy paranormální zkušenost, aby se bavil tím, jak jsme z toho vedle.
J (Jupiter v 5. Domě a Saturn v 8. Domě)

Způsob Vašeho vystupování je líbivý a vyrovnaný. Svému okolí to dokážete, když chcete nabídnout krásu, harmonii a velkou hloubku citů. Vaše paměť je paměť sloní. Nezapomínáte, kdo se k Vám kdy jak zachoval a umíte být stejně vděčná a loajální jako nebezpečná ve své pomstě. To si umíte vychutnat, přestože Vám může v hloubi duše být pro tu chvíli dotyčného i líto. Charakterizuje Vás láska ke krásám přírody. Ráda pěstuje květiny a je Vám dobře se zvířaty. (Venuše v konjunkci s asc. a sextilu s Marsem) (tenhle aspekt planet měl například pan Mikoláš Aleš a také paní Liz Tailor)

Život Vám nic nedá zadarmo. Opakovaně provedená chyba Vám může přinést jistý pesimismus v té které věci a po nějakou dobu i nechuť začít znovu. Máte ale dost síly psychické bloky překonat. Všechno špatné, co Vám život nabídne, Vám formuje sílu osobnosti. Lze říci, že jste tvrdá a střízlivá žena. (Slunce a Mars kvadrát Saturn)

Máte nejen cit pro praktickou realitu, ale i smysl pro spravedlnost, fair play a intelektuální záležitosti. Máte reálné pochopení pro potřeby lidí méně obdařených přízní osudu. Ochotně jim pomáháte, ale s cílem, aby si později mohli sami pomoci. Než vás člověk pozná, může nabýt dojmu, že jste chladná a nedůvěřivá. Delší a bližší kontakt s Vámi tento pocit smaže. (Venuše trigon Saturn)

Jste tajuplná a ve svém konání a myšlení silně citová. Vaše myšlenky často a v mnoha případech vycházejí z intuitivního vnuknutí. Ráda pracujete sama. Máte-li respektovat nějaký světový názor, musí být pro Vás do nejmenšího detailu logický, aktuální a celkově použitelný.

Jste šaramantní a dokážete si obratně získat lidi ve vlivném postavení a takto postupujete dopředu. Protože máte v profesních věcech smysl pro etiku, požíváte dobrou pověst a uznání. To dělají ty Váhy v 10.
(Ryby ve 3. Panna v 9. a Váhy v 10. Domě)

Vaše láska a náklonnost je stálá a silná.

Dokáže být věrným přítelem a spolehlivým manželským partnerem. Tyto vztahy mají dlouhého trvání. Může mít v životě více než jedno manželství nebo partnerství. Zrozencův manželský partner bývá i jeho partnerem v povolání.

Ráda cestujete a Vaše aspekty nevylučují i sňatek s cizím státním příslušníkem. Rovněž vaše povolání by mohlo souviset s cestováním.

Bez naplněného rodinného života byste nemohla být šťastná. Celkový Váš emocionální postoj bude určován vztahy v rodině, kde se snažíte o harmonii a lásku.

Můžete v zaměstnání zastávat vlivné a významné postavení. Vaše povolání by mohlo být něčím nebezpečné. (jen aspekt). Dokážete vykonávat více činností zároveň. Přátelský postoj vůči spolupracovníkům a zaměstnancům je základem Vašich úspěchů v řídící činnosti. Máte bezpočet nápadů ke zvýšení výkonnosti.

Pro tuto konstelaci (Venuše v ascendentu) je příznačná fyzická krása.

Zdravotně  jsou s aspektem (Mars kvadrát Saturn) často pozorovatelné stavy vyčerpání, zlomeniny kostí i špatné zuby.

V zásadě jste ale velice pevný člověk, kterého hned tak něco nezničí nebo nepošle k zemi. Máte hodně zkušeností, ze kterých se učíte. Ukládáte každou drobnost, která by se později mohla hodit. Nic neponecháte náhodě, a tak se mnoha věcem vyhnete pro podobnost s minulostí. Jste silná bytost.

Přeji Vám hodně štěstí.

 

Reklama