Barbucha a její přítel se narodili oba dnes, tj. 23. 9. – ona 1974, on 1975, ona ve Valticích ve 4.45 h, on v Praze.
Bohužel u Vašeho přítele nemáme hodinu a „někdy večer“ je na přesný horoskop málo. Budu se tedy odrážet u něho jen od planet s tím, že neznám asc., což je tedy škoda. Vy jste v pohodě. U některých Vašich aspektů tedy uvedu, jak to má on přibližně k Vám – jen podle umístění planet, protože k tomu asc. nepotřebuji.

Numerologicky jste osmička. Osmička je číslem karmy. Hodně záleží na tom, co osmičku motivuje a kam směřuje, každopádně tam dojde, ale nikoli bez obtíží. Osmičky jsou tady, aby si něco odžily, něčemu se naučily a cosi pochopily. Je to velice silné číslo a silný člověk. Všechno posuzuje z hlediska kvality. I lidi. Její měřítko hodnot je přímým odrazem hloubky její duše. Pokud se dá osmička a duchovní cestu, bude brzy dál nežli druzí. Pokud jde cestou hmoty, zbohatne, ovšem tady záleží na tom, jak k bohatství došla. Je to karmické číslo, tudíž jí nic neprojde. Osmičkám se činy vrací velice rychle.
Váš přítel je devítka. Devítka je už dost vysoké duchovní číslo. Hodně věcí se mu nemusí vysvětlovat, chápe je přirozeně. Často ho zřejmě zlobí mnohdy pomalejší přístup druhých a řekněme cesta stylem „pokus-omyl. Devítky se sice málokdy pletou, ale pravdu prosazují velice horlivě a dogmaticky, což se nemusí každému líbit.

Osmička s devítkou je vždy o schopnosti tolerovat vzájemně své mocenské sklony. Devítka je mentor a osmička má zkušenosti, které si z minulých životů dobře pamatuje. Devítce to chodí samo a osmička má paměť. Na jedné lodi, plují stejným směrem, ale pádluje každý jinak. Tudíž každý prosazuje svou pravdu, která je pravdivá. Osmička je schopna kompromisu, nebo určité věci jednoduše neřeší, protože jí to za to nestojí. (OK, tak tedy pádlujme, jak říkáš, stejně jedem tamtéž).Vítězství devítky tak přichází proto, že osmička ustupuje nikoli pro slabost, ale pro nechuť a vyšší ideál. Lze říci, že osmička to své prosazuje mazaněji.

Vy  - Jste optimistická, veselá a akční. Své úsilí v oblasti pracovní činnost berete sportovně a nechcete se zabývat hloupostmi. V soukromí jste hravá a  svého přítele umíte překvapit. On vás ale rozhodně taky.

Porozumění a uspokojivé mezilidské vztahy jsou pro Vás velice důležité. Hledáte kontakty s lidmi, kteří mají dobrou úroveň myšlení, dobré chování a dobrou pověst. Jste citlivá na pachy, osobní zjev a vlastnosti jiných lidí. Nevhodný oděv nebo hrubé způsoby vyjadřování pokládáte za společenský poklesek. (Měsíc ve Střelci a Merkur ve Váhách)
 
ON
– má Měsíc Býku. Co se týče vztahů, je on více analytik a rád by Vás zabezpečil. Cítí se odpovědný za ty, kdo mu byli svěřeni. Z Vašich nápadů bude asi občas vedle.


Lidé s touto konstelací často zůstávají svobodní, protože na eventuálního partnera mají příliš vysoké nároky. Hodně dobře se snažíte promyslet, do koho vkládáte energii, přestože můžete být v tomto ohledu v některých případech rychlá. Pak se ale zabýváte dlouho tím, jestli jste jednala správně.

Vyznačujete se hloubkou citu, zejména ve smyslu porozumění a soucitu. Klidně bych Vás viděla v nemocnici, nebo u postižených lidí. Někdy rozdělujete svůj soucit a velkorysost bez rozdílu, takže Vaše sympatie mohou někteří lidé zneužívat. (Venuše v Panně a Jupiter v Rybách)

ON – má Venuši ve Lvu a Jupiter ve Skopci. Je milý, teatrální, musí s ním být legrace. Věří ve své schopnosti a nepochybuje o nich. Obdivovat na Vás bude pro Vaši empatii a porozumění. Jeho pracovní nasazení je maximální. Je to optimista a může být někdy zbrklý. Stejně jako se ale dopouští někdy přehmatů, umí se z nich dobře dostat vlastní silou. On nabíjí Vás.

Jste samostatná, nezávislá, ambiciózní, vyžadujete respekt. Jste odpovědná a  úspěchu dosahujete vytrvalostí. Úspěšně se prosadíte a dík své morální integritě a usilovné práci získáte autoritu. (Saturn v 10.domě)

ON – má Saturn ve Lvu. Tenhle člověk dosáhne toho, čeho chce, prakticky bez obav. Dokáže odhadnout, co je nejlepší, pro něho i pro okolí. Má kliku a neskutečně hodně energie na to, se prosadit. Některé věci řeší šmahem. V zásadě by měl zastávat stanovisko „co nejde silou, půjde ještě větší silou“. To by Vám mohlo připadat divné, ale věřte, jemu to vyjde.

Tento aspekt slibuje geniální duševní schopnosti a originalitu. Neobvyklá intuice Vám umožňuje pochopit hlubší souvislosti. To vše podmiňuje zájem o vědu. Neustále hledáte něco nového a neobvyklého a proto často naleznete originální řešení problémů, které se nedají zvládnout tradičními prostředky. (Merkur konjunkce Uran)

ON – má Merkur v sextilu s Venuší – Je to milý člověk, s příjemným hlasem a bude jistě dobře zpívat. Je umělecky nadaný, nebo ho umění hodně přitahuje. Je diplomatický a dokáže si s jinými lidmi snadno vyměňovat myšlenky. Bude oblíbený.

Nejste zpátečnice a umíte se vypořádat s minulostí. Reagujete originálním způsobem a stále vyzařujete určitou magnetickou sílu, která přináší dynamiku a potěšení do všedního dne. Vaše fantazie je jedinečná. Matka může být výjimečnou a neobyčejnou osobností. Kontakty se ženami Vám mohou vytvořit mimořádné šance na vzestup. V každém případě ráda udržujete přátelství se ženským pohlavím. (Měsíc sextil Uran)

ON – má Měsíc s Uranem v opozici – Prakticky to je jeho trochu problémový aspekt. Může to přinášet labilitu v emocionální oblasti. Změny nálady a výbuch, který ovšem netrvá dlouho. Může mít dny, kdy je nervózní a těžko se soustředí. Napětí ale zpravidla brzy odezní. Je ale možné, že se v tomto období dopustí chyby.

Své schopnosti můžete nejlépe uplatnit v povoláních, které mají charakter poskytování služeb v nejobecnějším smyslu slova. V zaměstnání jste metodická, mnohostranná a také velmi vynalézavá. Můžete mít více než jedno povolání a ráda pracujete s lidmi.

ON – Většinou pracuje na více úkolech zároveň. Aspekt (Slunce v konjunkci s IC) je příznivý pro politiku, vystupování na veřejnosti a pro vztahy k lidem v nadřízeném postavení. Pracuje usilovně s cílem uspokojit svoji ctižádost, je realistický a poctivý. Má politické ambice, je schopen na sebe převzít odpovědnost.

Myslím si, že on ulovil Vás a možná hodně akčně za tím šel. Vy jste spíše zpátky a nevrháte se do vztahů. Ač je pro Vás láska a sex důležitou věcí, můžete působit ostýchavě.

ON –
Je rozený romantik a touží po bouřlivých milostných dobrodružstvích. Svému vyvolenému partnerovi je však věrný. Rád se chlubí svým partnerem. Jestliže mu tento však nevěnuje patřičnou pozornost, dokáže být žárlivý. Miluje děti.

Zdraví budete mít dobré. Jen pozor na nehody a horečnatá onemocnění. Průdušky a krk. Pro aspekt  Venuše v ascendentu je příznačná fyzická krása.

ON – Bohužel nemohu zkouknout, neb nemáme hodinu narození.                                                      Koláč přítele

Každopádně myslím, že přes rozdíly vašich povah je hodně věcí, které vás spojují. Vaše vidění světa a věcí je u každého jiné, což může každému z vás neskutečně otevřít obzor a vnést do života nový pohled. Pohled toho druhého.
Vzájemně můžete své povahy využít. Jeden druhému být oporou tam, kde jeden nestačí, nebo to vidí jinak.
To, co on na Vás zřejmě miluje, je krása, empatie a brilantní rozum. Vy na něm budete nejspíš obdivovat, že není nic, co by pro něho bylo nepřekonatelnou překážkou, a také smysl pro humor, nadsázku a cit pro krásu.
Shodnete se v umění, hudbě, zařízení domova a podobně. Jistě budou situace, ve kterých zareagujete shodně. Moment, kdy chce jeden něco říci a druhý to řekne stejně, jen o sekundu dřív. Smějete se stejným věcem, při čemž on vás umí opravdu rozesmát denně. On si bude hrát s dětmi a vy jim budete rozumět.

Přeji všechno nejlepší k narozeninám vám oběma, krásný a pohodový vztah a hodně zdraví.

Reklama