Marbulčina Viktorka se narodila 18. 9. 2006 v 11.31 v Neratovicích

Numerologicky je malá osmička. Jednou to bude pěkný generál, ale má šanci prožít hodně zajímavý život. Osmička je totiž číslem karmy. Hodně záleží na tom, co osmičku motivuje a kam směřuje, každopádně tam dojde, ale nikoli bez obtíží. Osmičky jsou tady, aby si něco odžily, něčemu se naučily a cosi pochopily. Je to velice silné číslo a silný člověk. Všechno posuzuje z hlediska kvality. I lidi. Její měřítko hodnot je přímým odrazem hloubky její duše. Pokud se dá osmička na duchovní cestu, bude brzy dál nežli druzí. Pokud jde cestou hmoty, zbohatne, ovšem tady záleží na tom, jak k bohatství došla. Je to karmické číslo, tudíž jí nic neprojde. Osmičkám se činy vrací velice rychle. (Mmch – jsem rovněž osmička a mohu potvrdit. J)

Je to malá Panenka. Panna je analytik a má většinou báječné praktické nadání. Jakkoli působí Panna chladně, její vnitřní život bývá značně bohatý v souvislosti s asc. a obsazením domů. Panna nenechává nic náhodě a vždy potřebuje nějaký záchytný bod, kterým si určí směr. Její schopnost prohlédnout danou situaci ještě dřív, než nastala, je pověstná. Pokud se Panna příliš netočí po hmotě, bývá velice platným členem jakéhokoli kolektivu. Její soukromý život je přísně střežen a může působit jako „studený čumák“. Není to ale pravda. Pouze pokládá projevy emocí za vlastní slabost. Za zdmi domova bývá zcela jiná. Panna nebývá mazel. Miluje vroucně, ale uvnitř.

Asc. má ve Štíru – Působí zkoumavě. Často stojí, kouká, sleduje a hodnotí věci v sobě. Bude mít hodně pochopení pro druhé a schopnost strategického myšlení. Bude schopna vidět pod povrch věcí i lidí, a to se nemusí každému líbit. Vždy se bude snažit být zodpovědná k těm, kteří na ní budou závislí. Je to dítko, které už teď vypadá jako malý filozof.

Dsc. máte v Býku  Bude k sobě jednou hledat praktického, pevného člověka, a vůbec by jí nevadilo, kdyby toho zase až tak moc nenamluvil. „Neříkej vždy, co víš, ale snaž se vědět, co říkáš,“ to je myslím úsloví, které bude jednou razit. Partner by měl být někdo, na koho se může plně spolehnout. Nechce být berličkou. Hledá pilíř.

Touží být obdivována, dobře hodnocena a miluje potlesk. Nezbytně potřebuje alespoň trochu romantiky a láskyplné náklonnosti. Potřeba milovat a být milována u Viktorky vytváří slunnou mysl a přívětivé způsoby. Je citlivá na lichotky. Své pocity někdy dramatizuje. Její myšlení se bude orientovat jednou především na mezilidské vztahy. Porozumění a uspokojivé mezilidské vztahy budou pro ni velice důležité. Je možné se s ní dobře dorozumět. Má vyhraněný smysl pro spravedlnost, což vede k tomu, že ve svých sděleních bude upřímná. Je citlivá na pachy, osobní zjev a vlastnosti jiných lidí. (Měsíc ve Lvu a Merkur ve Váhách)

Pocity analyzuje kriticky a přísně. Lidé s touto konstelací často zůstávají dlouho svobodní, protože na eventuálního partnera mají velmi vysoké nároky. Nechce udělat chybu. Velký důraz bude klást na společenské způsoby, osobní zjev a hygienu

Má silnou potřebu společně s někým podnikat a spolupracovat, být v kolektivu a může se projevovat jako potřeba pozornosti. Pořád vás tahá za nohavici a ukazuje nové nápady a podobně. Chce nalézt uznání a ocenění. Její projev bude roztomilý, ona ví, jak upoutat, a to jí vydrží i do dospělosti. Nesnáší, děje-li se někomu bezpráví. V budoucnu bude takové jednání hodnotit jako odraz morální slabosti, který se v určitém okamžiku může obrátit i proti ní samé. Bude zastáncem dodržování a respektování pravidel sociálního chování a jednání. (Venuše v Panně a Mars ve Váhách)

Mohla by být jednou například dobrá novinářka. Jedna z těch čestných. Má sklony sbírat a shromažďovat tajně informace. Na základě skrytých motivací může uzavírat podivuhodná přátelství. Mohla by jednou získat majetek jako projev díků za prokázanou laskavost. (Jupiter ve Štíru)

Tohle je moc hezká konstelace. Je silně sebevědomá a je předurčena něco dokázat. Dosáhne úspěchu a vysokého postavení. Těší se z vyšší ochrany a patronství. Má ctižádost přijmout odpovědné, významné a vedoucí postavení. Má jisté vystupování a silnou vůli. Usiluje o uznání a je připravena dosáhnout ho tvrdou prací. Má dobré organizátorské schopnosti. Je rovněž velmi společenská. Bude pohledná a bude mít osobní kouzlo a přitažlivost  ruku v ruce s intelektem a nenásilnou formou vůdčí energie. V zásadě lze říci, že bude ozdobou každé společnosti. (Slunce a Venuše v 10. domě)

Viktorka bude mít silné touhy a velká přání. Ve vztahu k jiným lidem bude citlivá. Bude mít mnoho přátel mezi muži. Bude si hledat energické přátele, kteří ji účinně podpoří v její práci a profesních ambicích. Je mechanicky zručná a může se věnovat zlepšovatelské a vynálezecké činnosti. Nebude spokojena s vládnoucím společenským řádem a bude mít silně revoluční názory. Pravděpodobné jsou v raném věku názorové střety a spory s autoritami. Jinak má ale chápavou mysl a živý zájem o komunikaci a výměnu myšlenek s širokými skupinami lidí. Zvláště dobře se bude cítit ve společnosti lidí, kteří stimulují její myšlení a rozmnožují vědění. Pravdymilovnost, nestrannost a schopnost originálního a objektivního myšlení bude její velikou předností. Má přátelský postoj a příjemné vystupování. (Mars a Merkur v 11. Domě.)

Bude milá, hovorná a zvědavá. Vyžaduje přesné pojmenování všeho, co ji obklopuje, a bude se hodně ptát. Nesnažte se ji odbýt, nevyjde vám to. Bude takový malý buldok, pokud ji bude něco zajímat. Jestliže se jí nedostane uspokojující odpovědí, půjde a věc si vyzkouší. Má bystrý rozum a mnoho duševní energie. Činí jasná rozhodnutí a důsledně je prosazuje. Bude ráda a v dětství do omrzení debatovat. Nestačí jí příkaz, potřebuje důvod a upřesnění toho, co se po ní žádá. Pak sama určí, zda je věc prospěšná. Způsob vyjadřování je obvykle prudký a neobyčejně přímý. Své touhy uskutečňuje.(Jupiter v 1. Domě)

Uvedený aspekt slibuje dobrou paměť a duševní nadání. Myšlenky a nápady dokáže prakticky využít, s finančním prospěchem. Dokáže vnímat myšlenky a pocity jiných lidí, a proto se umí chovat taktně. City jsou vyrovnané. Vzácná schopnost jednoduše, snadno a srozumitelně zprostředkovat své myšlenky a názory jí jednou pomůže porozumět si s lidmi. Je nadaný řečník a půjde jí to i písmem.

Tato konstelace jí rovněž dává nadání a vlohy s výraznými sociálními tendencemi. To často vyvolává umělecké schopnosti a jemný způsob vyjadřování. Schopnost dobře vycházet s lidmi jí bude přinášet oblibu a hodně přátel. Je rozený diplomat. Její veselá povaha bude jednou pro ostatní lidi nakažlivá. (Měsíc sextil Merkur a Venuše sextil Jupiter i asc.)

Její psychické vnímání umožňuje tušit určité věci. Má velmi hlubokou psýchu a je schopna nahlédnout hluboko pod povrh lidských myslí a okolností. Motivy druhých dokáže velice rychle rozklíčovat. Hloubka jejího vnímání jí čas od času hodí do potřeby být jen sama se sebou. Zvolit si k tomu může místa romanticky odloučená. Většinou je mnohem jemnocitnější, než si o ní lidé myslí. Její silnou stránkou je vrozený smysl pro spravedlnost a fair play chování. (Váhy ve 12. Domě a Uran v Rybách)

Své schopnosti může nejlépe uplatnit v povoláních, které mají charakter poskytování služeb v nejobecnějším smyslu slova. Má společenské a umělecké ambice. Pravděpodobně si zvolí povolání, které má souvislost s uměním. Tuto konstelaci (Střelec v druhém domě) mají někdy významní lidé.

Jejím drobným problémem je malá šetrnost. Musí si vytvořit systém, jak se vyhnout vysokým výdajům. Občas sice dostane záchvat spořivosti, ten však nepotrvá dlouho. Lidé s tímto aspektem vyhazují peníze oknem tím, že je impulsivně utrácejí. Z hlediska peněz a financí je ale obdařena štěstím. Vydává peníze za hezké a kvalitní věci. Vůči svým přátelům, partnerovi a podobně rozhodně nebude lakomá.

Je pravděpodobné, že přes svou opatrnost uzavře sňatek více než jedenkrát. Vypadá to tak, jako by poslouchala emocionální sílu, které ani nerozumí, ani ji nedovede ovládat.

Má ráda své rodiče a v dospělosti jim zřejmě bude za mnohé vděčná, a proto s nimi nikdy nepřeruší kontakt. Jeden z rodičů by mohl být něčím ve společnosti zvláštní.

Miluje cestování, kromě cest lodí.

Zdraví má pevné. Jednou by si měla dávat pozor na zlomeniny a klouby. Všechny chřipky pečlivě doléčit a nepřecházet nemoci. Těší se ochraně, která může vzít podobu podvědomého tušení choroby. Prostě přijde k lékaři, aby mu řekla, co jí je.  Takto může občas diagnostikovat i druhé. Jednou bude vzorem pěstěnosti a hygieny. Má zvláštní oblibu v krémech a mastičkách. Její kosmetická taštička bude jednou opravdu bohatá.

Všechno nejlepší malé Viktorce. Mimochodem, je to překrásné jméno.

Reklama