Terenníberuška syn – narozen 27.8.1983 v 01:00hodin v Havířově

Numerologicky je syn jedenáctka. Jedenáctky jsou hodně vyspělé bytosti a mají za sebou dost zkušeností i životů. Jedenáctka se v zásadě nemusí učit. A to paradoxně bývá někdy příčinou špatných známek nebo potíží. Oni jsou tihle lidé nesmírně bohatí a všechno jim přichází automaticky, intuitivně. Mají vlastní měřítko hodnot a vlastní pohled na věci i svět. Někdy mívají problém pochopit, že druzí to tak nemají. Snaží se protlačit svůj názor. Někdy dost dogmaticky. Je to ale povětšinou názor správný. Bývá jim to vyčítáno. Měli by se naučit, že druzí potřebují vlastní zkušenost, aby pochopili to, co oni už dávno vnitřně vědí. Jedenáctka Vás bude neustále učit a radit Vám. Váš syn je bystrý a věci mu docházejí v celých souvislostech a velice rychle.

Mladý muž je Panna a Panna je analytik. Bude mít báječné praktické nadání. Jakkoli působí Panna chladně, její vnitřní život bývá značně bohatý v souvislosti s asc. Ten má Váš syn v Raku a ten mu propůjčuje jemnost. Panna nenechává nic náhodě a vždy potřebuje nějaký záchytný bod, kterým si určí směr. Její schopnost prohlédnout danou situaci ještě dřív, než nastala, je pověstná. Pokud se Panna příliš netočí po hmotě, bývá velice platným členem jakéhokoli kolektivu. Její soukromý život je přísně střežen a může působit jako „studený čumák“. Není to ale pravda. Pouze pokládá projevy emocí za vlastní slabost. Za zdmi domova bývá zcela jiná. Panna nebývá mazel. Miluje vroucně, ale uvnitř. Panny milují pořádek, ovšem ve vlastních věcech mají často fyzicky binec. Vědí ale přesně, kam co dali. Pořádek u nich znamená přehled.

Asc má v Raku. Na okolí působí něžně, zranitelně a tak trochu žensky. Ve společnosti vyvolává dojem křehkosti. Má jemný hlas. Bude mít vybrané způsoby a citlivý přístup k lidem, ale i k sobě. Odmítá hrubost a násilí. Jeho způsob dosahování cílů bude neagresivní.

 

Dsc. má v Kozorohu. Budou ho přitahovat seriózní, pevní a praktičtí lidé, kteří si ví rady a mají postavení. Rád by měl jednou partnerku, od kterého se bude učit a který ji zabezpečí. Bude vyžadovat oporu a mužnost ve smyslu kavalírského, ale skromného jednání. Chce pevný charakter a vnitřní sílu.

 

Může být impusivní a často se unáhlit. Může náhle vzplanout, ale výbuchy temperamentu mají krátké trvání. Jedná se o nezávislého člověka, který jde svou vlastní cestou bez ohledu na to, je-li správná nebo nikoli. Nestrpí žádné vměšování. Má snahu jiným ve svém okolí citlivě dominovat.  Disponuje analytickým rozumem s výraznými schopnostmi k praktickému myšlení. Trvá na preciznosti. Okolní prostředí, zejména pracoviště musí být racionálně uspořádané, musí být používány účinné metody a postupy. Zakládá si na správné gramatické formulaci, korektním pravopisu a interpunkci. Jeho hlavní pozornost platí těm myšlenkám, které se dají realizovat a slibují finanční efekt a dobré postavení. V životě se orientuje především na práci a tvůrčí činnost. (Měsíc ve Skopci a Merkur v Panně)

.
Pocity analyzuje příliš kriticky a přísně. K těm, které miluje je kritický. Většinou si volí partnera, s nímž může spolupracovat a který sdílí jeho intelektuální zájmy. Lidé s touto konstelací často zůstávají svobodní, protože na eventuálního partnera mají příliš vysoké nároky. Udržuje přátelské vztahy se spolupracovníkv. Velký důraz klade na společenské způsoby, osobní zjev a hygienu. (Venuše v Panně)

Ve svých názorech a postojích je pevný a neoblomný. To někdy vyvolává odpor lidí, kteří jsou jiného mínění. Bude žhnoucí milovník a může být žárlivý.. Cítí se být přitahován k lidem opačného pohlaví, kteří mohou jeho životní odvahu a sílu sdílet. (Mars ve Lvu a Jupiter ve Střelci)

Má studijní a literární zájmy. Jeho život ovlivňují mladí lidé. Může rovněž jevit zájem o pozemkové vlastnictví, zemědělství, geologii a ekologické problémy. Dokáže se snadno a lehce vyjadřovat. Má intelektuální zájem o umělecké a kulturní akce. Je schopen harmonické výměny myšlenek. Má sklon intelektuálně analyzovat milostné vztahy a společenské kontakty. S novým partnerem se často seznamuje prostřednictvím intelektuální činnosti. (Merkur ve 4. Domě a Venuše ve 3. Domě)

Bude pro něho trochu obtížné vyvodit závěry a poučit ze z nesnází. Má porozumění pro účelné a efektivní pracovní metody. Může se rovněž zajímat o homeopatickou medicínu a jiné terapie. (Neptun v 6. Domě)

City jsou silné. Miluje život. Je veselý a optimistický, oceňuje zábavu a družnost. Tato konstelace propůjčuje krásu a obratnost při sebevyjádření. Má umělecké a hudební nadání. Bude v životě muset překonávat hodně překážek, aby se jako osobnost mohla plně uplatnit. (Slunce konjunkce Venuše a imun C)

Saturn propůjčuje jeho estetickým sklonům konkrétní výraz. Vůči přátelům a rodinným příslušníkům je při vyjadřování svých citů vážný a stálý. Kvůli povinnostem vůči jiným lidem dokáže nedbat na své vlastní štěstí. Má půvab, je kultivovaný a vzdělaný. Ve společenském styku je zdvořilý, ale odměřený. (Venuše sextil Saturn)

Často chce příliš mnoho a příliš rychle dosáhnout. Měl by se chránit před nemoudrým optimismem a neuváženými snahami o seberozvoj. Může být zdánlivě nepochopitelně velkorysý. Má originalitu, ale jeho ideje, myšlenky a nápady jsou někdy prakticky neproveditelné. Hrdost a touha po svobodě, nezávislosti a samostatnosti za každou cenu někdy může způsobit, že neposlechne a musí se sám přesvědčit, že to, co někam tlačil, bylo špatně. To ho ale posouvá mnohem dál, než byl. Má výtečnou , až fotografickou paměť.(Slunce kvadrát Uran a Jupiter)

Má schopnost zjistit nevědomé pohnutky jiných lidí a tím získá vhled do jejich činnosti a motivace. Neptun zprostředkovává vhled a Merkur pak pochopení. Záleží na ostatních konstelacích a jeho osobní vyspělosti, jak tuto vlastnost využije. Je požitkář. Mnoho věcí pokládá za samozřejmost a pak se divit, přijde –li o ně. (Merkur kvadrát Neptun a Venuše kvadrát Jupiter)

Dokáže bojovat za správnou věc. Má dostatek vůle a činorodosti k tomu, aby realizoval svoji fantazii. Pevné zdraví a dostatek energie mu umožňují intenzivní prožitky, které na oplátku posilují obrazotvornost a fantazii. Má nápaditost a originalitu. Je otevřený, prostosrdečný a překypuje energií. K tomu, aby uspokojil svoji profesní ctižádost, dokáže používat nejoriginálnější metody. Potřebuje nezávislost a svobodu. Touží po dobrodružství a nelituje námahy, aby mohl prožít něco neobvyklého. Měl by se naučit relaxovat. Rád by pracoval z domova.(Měsíc trigon Mars a Mars trigon Uran)

Svoji tvůrčí energii s oblibou investuje do partnerských vztahů. Je přitahován kultivovanými, půvabnými a harmonickými lidmi. Je vysloveným milovníkem hudby a těší se z intelektuálních diskusí ve společnosti. Jeho tvůrčí schopnosti jsou jak duševní tak i emocionální povahy. Zastává progresivní, neobvyklé a volnomyšlenkářské názory na náboženství, filosofii a vyšší vzdělání. Spojuje se s lidmi, kteří jsou činní v této oblasti. Má velký zájem o cizí kultury a země. S láskou a oblibou organizuje skupinové aktivity. Svá přání a naděje vyjadřuje energicky a často se snaží zcela novým způsobem dospět k cíli. (Váhy v 5. Domě a Vodnář v 9. Domě).

Není schopen akceptovat rutinní práci. To s sebou může přinášet častou změnu pracovního místa a labilní poměry v zaměstnání. Pracovní poměr pak může být náhle ukončen. Musí mít prostředí a zaměření, které jej naplňuje, jinak není schopen vytrvat.

Jednou může opravdu dobře vydělávat, ale musí se naučit pečlivě kontrolovat své výdaje, protože nesnáší dluhy.

Milostné vztahy s sebou ponesou dalekosáhlé závazky a je možnost, že jeho patnerka bude trošku straší. Do manželství vstoupí opatrně.

Může pocházet z rodiny, která  zaujímá vysoké postavení. Orientuje se na matku.

Doma mohlo dojít k častým změnám, i změnám bydliště. Silně se identifikuje se svoji rodinou a se všemi záležitostmi rodiny.

 

Ze zdravotního hlediska je citlivý na okolí. Měl by se vyhýbat drogám, alkoholu a uměle zhotovovaným lékům. Jinak má pevné zdraví a dostatek energie. Nedělá mu dobře nervová zátěž, protože jeho psychika není tak silná,  jako jeho vůle.

(Ať si princ dává pozor hlavně ve vztazích a při přístupu k autoritám. Musí pčlivě promýšlet proč někteří lidé jenají jinak, než on čeká. Snaha pochopit stanovisko druhého mu hodně pomůže i v partnerských vztazích. Tolerance je to, co jedenáctkám dělá trošku potíž.)

Přeji Vám Beruško i synovi hodně štěstí.

 
Reklama