Kdo z nás nezná klasický, evropský horoskop? I když nevěříme ani za mák denním předpovědím podle horoskopu, určitě si většina z nás alespoň jednou přečetla jaké povahové rysy nese to které znamení...

 

Říká se, že postavení planet, čas narození, to vše hraje roli v tom, jaká povaha, jaká plus či minus jsou nám dána....

Zkrátka horoskop založený na dvanácti znameních hvězdného zvěrokruhu je pro nás zajímavostí i poučením a přibližuje nám myšlení i staré tradice národů.

 

Jsou však také jiné soustavy než naše, nebo orientální astrologické představy, dochované až do naší doby.
Zcela neobvyklým horoskopem je dávný horoskop keltských Druidů, tedy kněží, mudrců a věštců zároveň, kteří všechny své poznatky čerpali z pozorování přírody a užívali přírodních symbolů; vždyť právě po nich se nám dochovala tradice vánočního jmelí, stále tak půvabná a milá, připomínající přírodní krásy i v nejšeřejších krátkých zimních dnech.

 

Keltští Druidové se tedy snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým druhem stromu.
Keltské věštby střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce třikrát. Pro osoby narozené v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř stromů - životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku...

 

Zajímá vás, jaká právě vy jste podle starého keltského horoskopu? Jaký strom připadá na vaše narození? Pojďme se tedy na tento starý horoskop ve zkratce podívat:

Jabloň
23. 12 až 1. 1. a 25. 6. až 4. 7.
Člověk narozený v tomto období je sympatický, naplněný zvláštním kouzlem, přitažlivý, vždy ochotný k dobrodružství a flirtům. Najde-li uspokojení v manželství, usadí se. Bez problému se rozdělí i o poslední krajíc chleba. Pozor na lidi, kteří dokáží zneužívat přátelství!

Jedle
2. 1. až 11. 1. a 5. 7. až 14. 7.
Člověk drsné krásy, avšak vždycky elegantní a originální. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí. Žije většinou dlouhý život, třebaže člověka narozeného v tomto znamení někdy pronásleduje vleklá choroba. Toto znamení provází náladovost, umíněnost, vyvolává problémy a obtíže ve společenském styku. Dále se vyznačuje ambicemi, mnoha schopnostmi, pracovitostí. V lásce je stále nespokojený.

Jilm
12. 1. až 24. 1. a 15. 7. až 25. 7.
Vyznačuje se klidem, sebeovládáním, duševní pohodou. Sám na sebe je velmi náročný, proto nestrpí chyby a vady ani u jiných. Má křehké zdraví. Ve svém povolání je vždy uznáván. Budí důvěru. Povaha tohoto znamení je ušlechtilá, učenlivá, ačkoliv někdy i despotická. Má smysl pro humor, život si rozvážně plánuje.

Cypřiš
25. 1. až 3. 2. a 26. 7. až 4. 8.
Cypřiš je strom silný a krásný, podobá se zároveň svalnatému člověku. Člověk v tomto znamení nepotřebuje mnoho ke štěstí. Jedná se o bytost za všech okolností spokojenou, klidnou, plnou optimismu. Chce být neustále v kruhu rodiny, přátel, nemá rád samotu. Vyznačuje se přísností k podřízeným, ale v práci dělá samý zmatek. Miluje-li, pak miluje velmi silně. Vyznačuje se obětavostí a věrností v přátelství.

Topol
4. 2. až 8. 2. a 1. 5. až 14. 5 a 5. 8. až 13. 8.
Topol je ozdobný strom lahodící oku, nestárnoucí. Osoba narozená v jeho znamení není nikdy domýšlivá, cítí potřebu počínat si obětavě, je však vybíravá, a proto často zůstává osamělá. Je přitom velice popudlivá a to jí nijak neusnadňuje vztahy k bližním. Má srdce schopné velikých citů, ale málokdy dosahuje uspokojení v lásce. Má uměleckou povahu. Je dobrým organizátorem s filosofickým smyslem. Dokáže být partnerovi skvělou oporou v těžkých životních okamžicích.

Cedr
9. 2. až 18. 2. a 14. 8. až 23. 8.
Pevný, urostlý, vzácně krásný strom. Proto se těšíš dobrému zdraví, sebejistotě, rozhodnosti. Rád lidem imponuješ. Vyznačuješ se pracovitostí a tvůrčími schopnostmi. Partneři spatřují ve tvém optimismu oporu. Jsi člověk vybíravý - a kdoví, zda nebudeš muset čekat na jedinou velkou lásku. V zaměstnání máš instinkt vedoucího pracovníka. Máš rád hudbu a rozumíš jí.

Borovice
19. 2. až 28. 2. a 24. 8. až 2. 9.
Údělem člověka narozeného v tomto znamení je mnoho krásy. Je trochu zahleděný do sebe a rád se obklopuje příjemnými lidmi. Je tvrdý, odvážný až k drzosti. Je vždycky dobrým společníkem, ale snadno se nechává odstrašit a znechutit. Hluboce prožívá každé zklamání. Nachází uspokojení v práci. Je dobrým organizátorem. Borovice je znamením obzvlášť příznivým pro ženy.

Vrba
1. 3. až 10. 3. a 3. 9. až 12. 9.
Osoba citlivá ve styku s lidmi i v citovém životě. Spojují se v ní dvě povahy: snivá, vnímavá - a druhá plná neklidu, proměnlivá. Má poctivý charakter, ale žít s touto osobou není snadné. Miluje cestování. Považuje se za člověka nepochopeného a nedoceněného. V lásce ji charakterizuje množství rozmarů, občas hysterie, vždycky velké nároky. Zažije mnoho trpkosti, klid najde teprve v manželství.

Lípa
11. 3. až 20. 3. a 13. 9. až 22. 9.
Provází tě úspěch a uznání v životě, ale v lásce naprosto nenacházíš štěstí. Některé lípy zaujímají plačtivé stanovisko a často upadají až do podivínství. Jsou pohodlnické, ochotné k ústupkům a po celý život velice žárlivé.

Dub
21. 3.
Životnost, odvaha, síla tělesná i mravní. Nesnáší léky ani stonání. V každé situaci se chová hrdinsky, v lásce se stává obětí prvního hlubšího pohledu a věří, že je to cit na celý život. Jsi člověkem činu a pod tvými "větvemi" vždycky najdou ochranu lidé slabí.

Líska
22. 3. až 31. 3. a 24. 9. až 3. 10.
Jsi člověk nenápadný, ačkoliv máš úžasný vliv na druhé lidi. Osobitý půvab ti pomáhá dosáhnout životního cíle. Jsi velmi přívětivý k jiným, rád působíš na veřejnosti. V lásce jsi vrtošivý, ale poctivý a věrný. Máš vysokou inteligenci, skvělou intuici.

Jeřáb
1. 4. až 10. 4. a 4. 10. až 13. 10.
Ačkoliv se to nezdá, jemnost je silná a vytrvalá. Dokáže se účinně postavit proti všem obtížím osudu. Máš sklon k filosofování, projevuješ umělecké nadání. Miluješ vášnivě a často měníš sympatie.

Javor
11. 4 až 20. 4. a 14. 10. až 28. 10.
Člověk narozený ve znamení javoru se vyznačuje originalitou, v davu je vždycky někým, a přesto je ve skutečnosti nesmělý a velmi zdrženlivý. Má hrdost a veliké ambice, třebaže bývá často cynický. Je citlivý na pochvalu, neobyčejně inteligentní. Má dobrou paměť. V lásce je velice složitý. Chce imponovat, ale zároveň se pokouší vnucovat své rozmary a vůli.

Ořešák
21. 4. až 30. 4. a 29. 10. až 11. 11.
Podobně jako tento strom jsi člověk tvrdý a plný rozporů. Ořechový člověk bývá sobecký, bezohledný v jednání. Projevuje nečekané reakce a přehnané ambice. Chybí mu pružnost k přizpůsobování okolnostem. Těší se autoritě, bývá obdivován, ale ne vždy milován. Neodpočine si sám a nenechá odpočinout ani druhé lidi. Je všestranně inteligentní, má znamenitý strategický smysl. Nesnáší kompromisy. Při setkání s takovým člověkem je naděje na mnoho dobrého i zlého.

Kaštan
15. 5. až 24. 5. a 12. 11. až 21. 11.
Dokážeš bojovat o každou věc, protože máš hluboký cit pro spravedlnost. Vždycky získáváš při bližším poznání. V lásce nenajdeš snadno partnera, miluješ-li, pak pouze jedenkrát. V rodinném životě je člověk narozený ve znamení kaštanu oddaný, pohotový, rozvážný. Jeho osud závisí hlavně na okolnostech: buď se dostane příliš vysoko, anebo bude muset celý život bojovat s překážkami.

Jasan
25. 5. až 3. 6. a 22. 11. až 1. 12.
Lidé narození symbolicky pod tímto stromem jsou všemi lidmi milováni. Jsou impulsivní, nároční, vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno, a když jim něco nevyjde odklidí se do stínu. Jsou ctižádostiví, schopní oslňující. Ostatním lidem není ve stínu jasanu špatně, a to dokonce ani v nejbouřlivějších dnech. Jsou to nevšední povahy, třebaže někdy sobecké. V lásce jsou vždy věrní.

Habr
4. 6 až 13. 6. a 2. 12. až 11. 12.
Velice dbáš o svůj vzhled, vedeš rozumný, ukázněný život. Jsi příliš svědomitý; sníš o slávě, vyžaduješ pochvaly. V lásce toužíš prožít něco neobyčejného, ale jsi sám osobou milovanou, nežli naopak. Nedůvěřuješ lidem, což zatěžuje celý tvůj osobní život.

Fíkovník
14. 6. až 23. 6. a 12. 12. až 21. 12.
Jsi osobnost silná, nezávislá v úsudcích. Miluješ rodinný život, vyznačuješ se srdečností ve vztazích k dětem a zvířatům. Další tvé rysy jsou inteligence, smysl pro humor, mnohostranné schopnosti. V duchu se přiznáváš k lenosti.

Bříza
24. 6.
Osoba krásná a jemná, která v životě nepůsobí starosti. Partneru nerozvrátí rozpočet, neboť nevyžaduje mnoho. Nesnáší vulgárnost. Přes svou jemnost dokáže být titánem v práci. Charakterizuje ji stálost citů. Inteligence, fantazie, pracovitost ti zjednává úctu celého okolí.

Oliva
23. 9.
Osoba plná krásy, rozumu a diskrétnosti vůči cizímu soukromému životu. Laskavá povaha, klidný charakter. V lásce nikdy neprojevuje žárlivost, toleruje partnerovu svobodu, i když jí to působí bolest. Má schopnost uvažovat, miluje knihy a společnost moudrých lidí. Přináší do domu štěstí a pokoj.

Buk
22. 12.
Dbáš o svůj zevnějšek někdy až příliš. Děláš odvážné životní plány a houževnatě se je snažíš uskutečnit. Charakterizuje tě šetrnost, ale nikoli lakota. Hodíš se na vedoucí postavení. V lásce ti chybí fantazie, v manželství si starostlivým člověkem, milovníkem domácího života. Věz, že buk je strom tvrdý a neústupný.

Horoskop čerpán z: http://www.relaxia.cz

 

Reklama