Gyn

Antikoncepční pilulka je nejrozšířenější antikoncepční metodou na světě. Nejčastěji užívanou pilulkou je tak zvaná kombinovaná pilulka, která obsahuje dva ženské pohlavní hormony - estrogen (ve formě ethinylestradiolu nebo estradiol valerátu) a jeden z řady syntetických progestinů. Vývoj se zaměřil nejen na snížení množství podávaných hormonů a na zavedení nových progestinů s „přidanou hodnotou", ale nyní také na dávkovací režimy. Nové dávkovací režimy přinášejí i nové výhody - udržení co nejstabilnější hladiny hormonů a zmírnění následků hormonálních výkyvů.

Běžný režim 21/7

Až dosud bylo klasické dávkovací schéma u většiny antikoncepčních přípravků 21/7 (21 aktivních pilulek a 7 dní pauzy nebo užívání neaktivních pilulek). Toto schéma bylo zvoleno na základě historických zvyklostí, protože napodobuje „přirozený menstruační cyklus" a umožňuje ženě krvácet během sedmidenní pauzy. Navíc, ženy považovaly (až do objevení spolehlivých těhotenských testů) za spolehlivý důkaz toho, že nejsou těhotné, právě objevení se menstruačního krvácení v této sedmidenní pauze. Během tohoto režimu ale v období pauzy mohou nastat nepříjemné menstruační potíže (například otoky, nadýmání, bolesti prsou). Tyto potíže pramení v kolísání hladiny hormonů.

CyklusNový režim 24/4

  • Výhoda: zkrácený hormon-free interval

Díky příznivým výsledkům klinických studií, které porovnaly zařazení nejmodernějšího progestinu - drospirenonu do nového dávkovacího schématu kombinované hormonální antikoncepce 24/4 (24 aktivních pilulek, 4 neaktivní pilulky), s klasickým (21/7), mají více než rok ženy k dispozici pilulky s režimem 24/4.

Tento režim ve spojení s drospirenonem (hormonální antikoncepce Yaz) přináší uživatelkám řadu výhod. 24 aktivních pilulek obsahuje 20 µg ethinylestradiolu (estrogenu) a 3 mg drospirenonu (progestinu), po nichž následuje čtyřdenní interval užívání neaktivních pilulek (tedy „hormone-free" interval).

Zkrácení „hormone-free" intervalu o 3 dny oproti klasickému režimu přináší především mírnější kolísání hladin hormonů v organizmu, které je běžně pozorováno během klasické sedmidenní pauzy. Toto kolísání může vyvolat určité nepříjemné „příznaky z vysazení", například nevolnost, nadýmání a otoky (trápí 58 % žen), napětí a citlivost prsou (u 38 % žen), změny nálady, bolesti hlavy a břicha (70 % žen). Pro své potíže je 69 % žen nuceno užívat v tomto období léky proti bolesti. Tyto obtěžující příznaky vedou ve velké míře k tomu, že uživatelky přeruší, nebo dokonce ukončí užívání hormonální antikoncepce, a vystaví se tak riziku nechtěného těhotenství.

YAZ

YAZPrávě díky svému složení (drospirenonu a velmi nízké dávce estrogenu) a režimu 24/4 může být přípravek YAZ vhodným řešením pro ženy trpící v průběhu „hormone-free" intervalu „příznaky z vysazení". Stabilnější hormonální hladina v jednotlivých cyklech při užívání přípravku YAZ vyplývá ze dvou vzájemně se doplňujících výhod: kratší období bez aktivní pilulky je ještě umocněné příznivými účinky drospirenonu, a to i v období tzv. „hormone-free" intervalu. Menstruační krvácení a bolesti jsou u přípravku Yaz mírnější oproti klasickému režimu užívání.

Režim i pro čtyřicátnice

Režimu 24/4 se využívá také u antikoncepce (například Mirelle), která je určena především ženám starším 40 let. Obsahuje nejnižší dávky hormonů, které odpovídají odborným doporučením pro tuto věkovou skupinu žen. Režim 24/4 byl u této antikoncepce zvolen proto, aby byla zajištěna stejná antikoncepční spolehlivost a dobrá kontrola cyklu, jako je tomu u jiných kombinovaných pilulek obsahujících vyšší dávky hormonů. Protože většina žen už po 40 roce života neplánuje mít děti, mohlo by se zdát užívání antikoncepčních pilulek v tomto věku zbytečné. Opak je pravdou - užívání pilulek po 40 roce života zajišťuje, kromě svého antikoncepčního účinku, stabilní hladiny pohlavních hormonů, které ženu do značné míry chrání před prvními příznaky klimakteria, jako jsou návaly horka, bolesti hlavy, nepravidelná a silná menstruace.

Harmonický režim

  • Výhoda: nejnižší možné dávky hormonů v harmonii s ženským tělem

Harmonický režim přinesla uživatelkám antikoncepce s přirozeným estrogenem (Qlaira), pro kterou je tento režim vlastní. Antikoncepce obsahuje estradiol valerát, jenž se v organizmu mění na přirozený estrogen (estradiol), tedy ten, který se normálně tvoří v ženském těle (vaječnících). Tento přirozený estrogen se od ethinylestradiolu, který se v ženském těle netvoří, liší v několika ohledech - rychle se vstřebává, metabolizuje a z organizmu se rychleji odbourává, méně zatěžuje metabolizmus jater a méně podporuje v játrech tvorbu bílkovin, které se podílí na řadě důležitých pochodů v těle, včetně např. srážení krve.

Co je Qlaira?

QlaireQlaira vyniká mezi ostatními přípravky svým harmonickým složením, které poskytuje ženám nejnižší možné dávky hormonů potřebné pro udržení výborné antikoncepční spolehlivosti a kontrolu cyklu. Během celého cyklu postupně klesají dávky estradiolu a stoupají dávky dienogestu (moderní progestin, který vykazuje velmi dobrý účinek na sliznici dělohy a tedy výbornou kontrolu cyklu). Každé platíčko obsahuje 28 pilulek, z toho 26 pilulek poskytuje různé dávky buď samotného estradiolu nebo jeho kombinace s dienogestem a 2 pilulky obsahují placebo. Žena tedy užívá během 28 dní cyklu každý den 1 pilulku a mezi platíčky nedělá pauzu. V průběhu celého užívání udržuje harmonický režim hladiny estradiolu v normálních - pro ženské tělo přirozených - hodnotách. To může ženám přinést méně nežádoucích účinků vyplývajících z kolísání hladin estradiolu (např. bolesti hlavy, prsou, poruchy nálady).

Autorka je gynekoložka

Jakou antikoncepci užíváte vy?