Užívání hormonální antikoncepce je dnes u většiny mladých dívek dříve či později samozřejmostí. Rodiče přitom ani netuší, jak nebezpečné to může být pro jejich dcery v případě vrozených dispozic k trombofílii.

hormon

Trombofílie je stav zvýšené dispozice k tvorbě trombů (krevních sraženin), který předchází tromboembolické nemoci (TEN). Podle současných studií zvyšuje užívání hormonální antikoncepce relativní riziko TEN 2x - 4x, ale v případě vrozené genetické dispozice a užívání hormonální antikoncepce se zvyšuje riziko vzniku trombózy až 50krát.

„V posledních letech se množí zprávy z dětských lůžkových oddělení upozorňující na závažné trombotické a tromboembolické příhody u dospívajících dívek právě v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. Genetické vyšetření trombofilních mutací umožní vybrat ty z dívek, které jsou v případě užívání hormonální antikoncepce ve zvýšeném riziku pro vznik trombózy,“ uvádí prim. MUDr. Monika Koudová, klinická genetička GHC Genetics s.r.o.

Právě společnost GHC Genetics s.r.o. připravila ve spolupráci se ZP Metal-Aliance od 1.4. 2011 unikátní projekt : Prevence trombotických / tromboembolických příhod u mladých dívek po kontraceptivech, který je určen dívkám ve věku 12-20 let před zahájením užívání nebo již užívající hormonální antikoncepci. Zdarma budou testovány jejich vrozené dispozice k trombofílii a dle výsledku genetického vyšetření pak bude zvážena vhodnost užívání hormonální antikoncepce, případně bude doporučena jiná forma antikoncepce.

Cílem studie je snížit riziko rozvoje trombózy a jejích, život ohrožujících komplikací u těchto geneticky rizikových dívek v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce.

Podmínky a způsob přihlášení:

Pojištěnci ZP MA

Věk - dívky ve věku 12-20 let

Registrace probíhá online nebo osobně/telefonicky přes recepci GHC Genetics s.r.o.- NZZ.

ghcOnline registrace na www.ghcgenetics.cz: Registraci si provede klientka on-line. Po odeslání registrace bude provedeno on-line vyplnění anamnestického dotazníku (u nezletilých dívek vyplní registraci i dotazník rodiče). Potvrzení registrace obdrží klientka (rodiče) na uvedený email. Poté bude klientku (rodiče) kontaktovat recepce GHC Genetics, s.r.o. - NZZ a na uvedenou adresu v registraci bude odeslána odběrová souprava s pokyny pro provedení bezbolestného stěru sliznice dutiny ústní. Součástí bude také formulář informovaného souhlasu s genetickým vyšetřením (u nezletilých dívek vyplní a podepíší rodiče). Po provedení stěru a vyplnění informovaného souhlasu se vše odešle zpět do GHC Genetics, s.r.o. - NZZ v přiložené odpovědní obálce.

Osobní /telefonická registrace přes recepci GHC Genetics s.r.o., Krakovská 8, Praha 1 , tel. +420 234 280 280: Registrace klientky bude provedena recepcí GHC Genetics, s.r.o. - NZZ na základě osobní návštěvy nebo po telefonické domluvě. Potvrzení registrace obdrží klientka (rodiče) na uvedený email. Poté při telefonické registraci bude na uvedenou adresu odeslána odběrová souprava s pokyny pro provedení bezbolestného stěru sliznice dutiny ústní. Součástí bude také anamnestický dotazník a formulář informovaného souhlasu s genetickým vyšetřením (u nezletilých dívek vyplní a podepíší rodiče). Po provedení stěru a vyplnění informovaného souhlasu se vše odešle zpět do GHC Genetics, s.r.o. - NZZ v přiložené odpovědní obálce. - Při osobní registraci budou všechny formuláře vyplněny přímo v den registrace na recepci GHC Genetics, s.r.o. - NZZ a současně bude na klinice GHC zajištěn bezbolestný stěr sliznice dutiny ústní nebo odběr nesrážlivé žilní krve (dle domluvy s klientkou/rodiči).

Projekt je financován ze zdrojů GHC Genetics určených na vědecké účely a ze zdrojů ZP Metal-Aliance. Pro klientky ZP MA je účast bezplatná. Upozornění: účast v projektu je limitována počtem 500 dívek a rozhoduje pořadí přihlášení! Zájemkyně se mohou registrovat již od 1. 4. 2011.

O výsledcích genetického vyšetření budou dívky/rodiče informováni do 2 měsíců od přijetí vzorku do GHC Genetics, s.r.o. - NZZ. U dívek bez prokázané závažné genetické dispozice bude závěrečná zpráva zaslána poštou s možností následné telefonické či osobní konzultace s klinickým genetikem GHC Genetics, s.r.o. - NZZ. Závěrečná zpráva u dívek s prokázanou závažnou trombofilní vlohou bude osobně předána dívce a/nebo jejím rodičům v rámci genetické konzultace na pracovišti GHC Genetics, s.r.o .- NZZ spolu s doporučením a zajištěním následné hematologické dispenzarizace a preventivních opatření. Současně bude zajištěno molekulárně genetické vyšetření rodičů a sourozenců dívky a dalších pokrevních příbuzných v riziku.

Reklama