anti

V Česku užívá hormonální antikoncepci téměř 40 % žen ve fertilním věku, tedy milion žen a dívek ve věku od 15 do 45 let. Procento uživatelek antikoncepce je plně srovnatelné s jinými vyspělými zeměmi. Na českém trhu je v současné době zhruba 45 přípravků hormonální antikoncepce, od tradiční pilulky až po nejmodernější přípravek v podobě vaginálního kroužku, který byl u nás představen před dvěma lety. Plných 85 procent hormonální antikoncepce využívá kombinace hormonů estrogenu a gestagenu, 15 procent přípravků je čistě gestagenních. Znáte výhody a nevýhody všech dostupných druhů antikoncepce?

Antikoncepční kroužek

Antikoncepční kroužek si žena sama zavádí do pochvy na tři týdny, během čtvrtého týdne bez kroužku se dostaví menstruace. Výhodou je jednoduchá aplikace a nízká frekvence užívání – jen jednou měsíčně. Jedná se o diskrétní metodu antikoncepce. Obsahuje estrogen a gestagen, návrat plodnosti obvykle v následujícím měsíci po vysazení.

Kombinovaná pilulka

Nejrozšířenější metoda antikoncepce, při níž žena polyká každý den jednu pilulku (většinou tři týdny, po kterých následuje týden bez pilulek). Nevýhodou je možnost zapomenutí, pro připomenutí pilulky slouží nejrůznější pomůcky, například Pípátko. Obsahuje estrogen a gestagen, návrat plodnosti obvykle v následujícím měsíci po vysazení.

Pilulka bez estrogenu

Pilulka bez estrogenu se polyká každý den, ale na rozdíl od kombinované pilulky se používá kontinuálně, to znamená jedno platíčko (28 pilulek) za druhým bez přestávky. Tato metoda je vhodná i pro kojící ženy. Obsahuje pouze gestagen, návrat plodnosti obvykle v následujícím měsíci po vysazení.

Antikoncepční tyčinka

Tyčinka velikosti zápalky se na tři roky zavádí do vnitřní strany paže. Tyčinku bezbolestně zavádí i odstraňuje gynekolog, je vhodná i pro kojící ženy. Díky tyčince nemusí žena na svou antikoncepci každodenně myslet. Obsahuje pouze gestagen, návrat plodnosti obvykle v následujícím měsíci po vyjmutí.

Antikoncepční náplast

Náplast velikosti 4 krát 4 centimetry si lepí žena sama jednou týdně na ruku, bříško či hýždě. Po třech týdnech s náplastí následuje čtvrtý týden bez náplasti, během něhož se dostaví menstruace. Nevýhodou může být nediskrétnost této metody. Obsahuje estrogen a gestagen, návrat plodnosti obvykle v následujícím měsíci po vysazení.

Antikoncepční nitroděložní systém

anti

Takzvané tělísko ve tvaru písmene T se zavádí s pomocí zavaděče do dělohy jednou za pět let (je možné i na kratší dobu). Tělísko zavádí i odstraňuje gynekolog. Tělísko je vhodné i pro kojící ženy, méně vhodné je pro ženy, které ještě nerodily. Obsahuje pouze gestagen, návrat plodnosti obvykle v následujícím měsíci po vyjmutí.

Antikoncepční injekce

Injekce se vpichuje do hýžďového svalu jednou za tři měsíce. Injekci aplikuje pouze gynekolog a je vhodná i pro kojící ženy. Při dlouhodobém užívání hrozí riziko úbytku kostní hmoty. Obsahuje pouze gestagen, střední doba otěhotnění je 10 měsíců po podání poslední injekce, s rozmezím od 4 do 31 měsíců.

CHOICE - Pomůže ženám v edukaci o kombinované hormonální antikoncepci

Navzdory současné nabídce hormonálních metod si mnoho žen ani neuvědomuje, že jejich současná metoda antikoncepce nemusí nejlépe vyhovovat jejich aktuálním požadavkům, které by odrážely jejich životní styl a osobní potřeby.

 

Projekt CHOICE (Contraceptive Health research Of Informed Choice Experience) podporovaný společností ESC (European Society of Contraception and Reproductive Health) a organizovaný firmou Schering-Plough umožní ženám v Evropě komplexní a vyváženou edukaci a edukační pohovor s lékařem na téma volby antikoncepce, na jehož základě bude zvolena ta metoda antikoncepce, která plně vyhovuje individuálním potřebám a životnímu stylu dané ženy.

Proč?

Projekt CHOICE je první svého druhu – jde o rozsáhlý multicentrický průzkum, který vyhodnotí, jak edukace a edukační pohovor s lékařem ovlivní lepší volbu kombinované antikoncepce. Projekt bude zároveň sledovat, jaké jsou současné představy a nároky žen na hormonální antikoncepci.

Kde?

V jedenácti zemích: Belgie, Česká republika, Izrael, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovenská republika, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina.

V České a Slovenské republice se zapojí do projektu CHOICE 185 gynekologů a 1 850 žen.

Jak?

Projekt bude probíhat za běžných podmínek v gynekologické ambulanci – je určen pro ženy, které přišly ke svému gynekologovi, protože chtějí používat antikoncepci a uvažují o používání  kombinované hormonální antikoncepce.

Projekt přinese vyhodnocení volby kombinované antikoncepce:

  • Vyhodnotí, jaká metoda byla zvolena poté, co byla žena informována o všech 3 dostupných metodách kombinované hormonální antikoncepce (pilulka, náplast, kroužek)
  • Porovná konečnou volbu s původním záměrem ženy
  • Zhodnotí kritéria žen pro volbu antikoncepční metody
  • Zhodnotí sociální a demografické vlivy na volbu antikoncepce

Výsledky celého projektu umožní porovnání výsledků edukačního procesu mezi jednotlivými participujícími zeměmi a porovnat vnímání hormonální antikoncepce v jednotlivých zemích.

Kdy?

Projekt CHOICE bude v České a Slovenské republice zahájen v průběhu září 2009 a lokální výsledky z obou zemí se předpokládají na začátku roku 2010. Výsledky všech 11 zemí se očekávají pak v průběhu roku 2010.

Reklama