5bfd2e75c4898obrazek.jpg
1) Požár jedlých tuků

Uhasit hořící sádlo, olej a další jedlé tuky je složitější, než je tomu u jiných hořlavých kapalin. Své kapalné skupenství si totiž zachovávají i při velmi vysokých teplotách, a to až do 3 800 °C. Je proto problém je zchladit tak, aby znovu nevzplanuly.

První pomocí (hned po vypnutí sporáku), kterou máte v kuchyni po ruce, je překrytí hořící pánvičky pokličkou, talířem, hrncem – zkrátka čímkoli nehořlavým, co zakryje celou nádobu. Jde o to, abyste co nejdříve zamezili přístupu vzduchu k ohni. Pomoci k jeho zadušení může také mokrá utěrka. Nechte ji na svém místě co nejdéle, aby se tuk znovu nerozhořel.

Nikdy se naopak nesnažte hasit hořící tuky vodou! Pouhá jedna její kapka v oleji ihned exploduje (zvětší svůj objem 1 700x), takže žhavý tuk vystříkne po okolí. To vás může popálit a rozšířit oheň po celé kuchyni.

Stejně postupujte například i při hašení hořícího alkoholu po nevydařeném flambování.

  • Požáry jedlých olejů a tuků patří do požární třídy F a existují na ně i speciální pěnové hasicí přístroje.
Pokud si požáru všimnete včas, začněte ho co nejdříve hasit. Nikdy ale neriskujte! Jestliže se oheň už rozšířil, a vy si s ním nevíte rady, volejte profesionální hasiče na lince 150.

2) Hořící elektrické zařízení

Jakmile dojde ke vzplanutí elektrického zařízení, které je pod proudem, nikdy se ho nesnažte uhasit vodou! Ani hasicím přístrojem, ve kterém je obsažena (vodní, pěnový). Myslete na to, že je velmi dobrým vodičem, takže byste si vykoledovali zásah elektrickým proudem.

Nejdřív ze všeho vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, nebo vypněte hlavní jistič. To často samo o sobě pomůže. Pokud ne, vezměte si na pomoc hasicí přístroj vhodný pro elektrická zařízení - například práškový, sněhový nebo halotronový.

Samotný oheň není vždy tím, co zabíjí. Statistiky uvádí, že tři čtvrtiny obětí požáru zemře po nadýchání se jedovatých zplodin z kouře! Pokud už se v zakouřeném prostoru nacházíte, pohybujte se vždy při zemi a dýchací cesty si zakryjte, například kapesníkem, tričkem a podobně, ideálně navlhčeným.

3) Chytly saze v komíně

Pokud doma topíte pevnými palivy, zvláště uhlím, ale komín pravidelně nečistíte a nenecháváte kontrolovat odborníkem, hrozí, že uvnitř něho začnou hořet saze. Uhasit je, to není nic snadného. Raději se do toho sami nepouštějte a už vůbec ne vodou! Jak by se v hořícím komíně rozpínala, úplně by ho roztrhala - došlo by k výbuchu. Raději okamžitě přivolejte hasiče, kteří komín zasypou pískem a zakryjí. Zavřená by měla zůstat i dvířka kotle, abyste zamezili přístupu vzduchu.

Čtěte také: