Stěhujete se do nového? Rekonstrujete? Nové byty musejí být ode dneška vybaveny hlásiči požárů.

Byty a rodinné domy, které ode dneška schválí stavební úřad, musejí být povinně vybaveny požárními hlásiči a přenosnými hasicími přístroji.

V platnost totiž vstupuje nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Podle Rudolfa Kaisera z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HSZ) by vyhláška měla zvýšit úroveň ochrany lidí před požáry. Zároveň také reaguje na již platné předpisy EU.

Povinné vybavení kouřovými detektory a hasicími přístroji se také týká objektů, které projdou po 1. červenci rozsáhlejší stavební úpravou. Stejná povinnost začne platit i pro ubytovny a stavby sociální péče, kterým vyhláška výslovně nepředepisuje zajištění elektrickou požární signalizací. Požární hlásiče se budou muset rovněž instalovat do ubytovacích zařízení na staveništích.

Vybavení bytových i rodinných domů hasicími přístroji už současná vyhláška upravuje. Nové předpisy ale upřesňují, který přístroj je do daného objektu vhodný. Nová vyhláška řeší podrobně i pravidla požární ochrany v již postavených objektech.


Vyznáte se v zákonech? Znáte dobře všechny vyhlášky, které se vás nějakým způsobem dotýkají? Zajímáte se o novely a úpravy, které si na nás zákonodárci „vymýšlejí“?

Reklama