Zde hraje svou vlastní psychologickou roli ono „musí“, tzn. ne že si mohou vzít laptop a 1-2 (3,4,…) dny dělat z domova v rámci jakési příjemné změny kancelářského stereotypu, ale v tom smyslu, že něco nesmí – v tomto případě jít tam, kam jsou zvyklí po většinu pracovních dní chodit. To je sama o sobě velká změna a narušení určité jistoty.

shutterstock-1375982309.jpg

Jakých je 5 nejzákladnějších principů práce z domova?

Vyberte si jedno „hlavní“ místo, ze kterého budete pracovat a to si v rámci možností uspořádejte tak, abyste se na něm cítili dobře a mohli se na vykonávanou činnost soustředit. Tip: pohled na zeleň, rostlinu či květiny zvyšuje produktivitu a snižuje pocit únavy. Dohodněte se s partnerem resp. spolubydlícími na vzájemném respektování těchto svých míst!

Stanovte si váš denní pracovní časový režim včetně přestávek. Vytvořte si plán úkolů, které chcete udělat nejenom na konkrétní den (ovšem samozřejmě za podmínky že dodržíte svůj denní pracovní harmonogram) ale klidně i na týden. Tento bod je velmi důležitý, protože „home office“ se snadno změní v něco, co připomíná každodenní 14 hodinové popíjení koktejlu s názvem „nic moc práce, nic moc odpočinek“. Pamatujte, že určitá režimová opatření snižují míru nejistoty a ukotvují v době, která sama o sobě nejistotou přímo přetéká. V případě partnerů či spolubydlících jim pak domácí pracovní „home office“ rozvrhy umožňují koordinovat další rodinné nebo společné aktivity s námi, což je zásadní pro udržení si dobré atmosféry na vašem pracovišti, pardon, vlastně u vás doma.

Na konci vašeho domácího pracovního dne si alespoň trochu pracovní místo uspořádejte, ukliďte. Pomůže vám to nejenom k navození pocitu jistoty a řádu ale vyšlete tím i pozitivní signál pro ty, kteří s vámi společný prostor sdílí. Bude to váš projev respektu vůči potřebám těch, se kterými žijete pod jednou střechou.

Využijte možnosti jít pravidelně, alespoň jednou denně, ven na procházku, do přírody (samozřejmě při respektování pravidel vyhlášených v rámci prevence šíření koronaviru). Příroda zvláště v tomto ročním období nabízí vidět a zažít „změnu“, kterou řada z nás zažívá v odvráceném, zúzkostňujícím smyslu toho slova, jinak – jako příležitost pro růst a tvoření něčeho nového.

Respektujte svou vlastní individualitu ale i potřeby ostatních, se kterými sdílíte prostor! To že s někým sdílíte byt (nebo dokonce manželské lože) neznamená, že máte oba stejný pracovní rytmus, stejnou schopnost se soustředit, stejnou odolnost vůči rozptylujícím vzruchům z okolí. Využívejte možnost pracovat se sluchátky, máte-li např. rádi poslech vaší oblíbené hudby. Samostatnou kapitolou je zde potom nutnost vedení telefonických pracovních rozhovorů či telekonferencí. Poslouchat hodinu konferenční hovor s regionálním vedením cizí firmy, navíc v cizím jazyce, když se sám/-a potřebuji soustředit na kontrolu účetní uzávěrky, se může stát opravdovým prubířským kamenem i toho nejharmoničtějšího soužití dvou lidí.

shutterstock-1375982309-1-.jpg

Je mezi námi nepochybně řada těch, snad dokonce i většina, kteří se na tyto změny adaptovali již od počátku, intuitivně přirozeným způsobem a kteří žádné výše uvedené tipy vůbec nepotřebují. Naštěstí. Pokud mezi ně nepatříte, doufám, že Vám výše uvedené tipy alespoň trochu pomohou, projít si námi všemi právě prožívanou „ZMĚNOU“ se ctí. Změna je zároveň totiž vždy i příležitostí.

Pro www.zena-in.cz zpracoval psychoterapeut MUDr. Martin Cikhart http://martincikhart.cz/ .

Reklama