6267a760a91a3obrazek.jpgFoto: Velux

Většině Čechů home office zlepšuje kvalitu života

Podle globální studie, jež provedla společnost VELUX společně s výzkumnou agenturou Ipsos, která zjišťovala, jak lidé prožívají práci z domova, jakým problémům či výzvám při ní čelí a jaké mají požadavky na vybavení domácího pracovního prostoru, se téměř 50 % respondentů domnívá, že jejich aktuální rozložení mezi prací z kanceláře a domovem je buď v rovnováze, nebo by rádi z domova pracovali dokonce častěji (26 %). Mezi hlavní výhody, které home office Čechům přináší, patří úspora času na dojíždění do zaměstnání (59 %), úspora za jídlo, oblečení a dopravu (47 %) či flexibilita (42 %). Pro nezanedbatelnou část lidí (45 %) hraje roli i to, že mohou doma nosit pohodlné neformální oblečení. Výhody home office se však promítají i do kvality osobního života. Celých 80 % lidí pracujících z domova se shoduje, že jim tato možnost dává větší svobodu a podobná část (78 %) oceňuje více volného času. Přes dvě třetiny respondentů (66 %) se shodují, že jim práce z domova obecně zlepšuje kvalitu života.

Denní světlo je pro práci z domu prioritou, s jeho dostatkem je však spokojena necelá polovina lidí

Vzhledem k tomu, že trend hybridních či „totálních“ home office přetrvává, je mezi lidmi zjevná také tendence k vylepšování a přetváření domovů. Pracovní prostor se v drtivé většině případů nachází uvnitř, a tak je jednou z největších priorit dostatek denního světla: 6 z 10 (59 %) respondentů tvrdí, že denní světlo je pro ně velmi nebo extrémně důležité, hned v závěsu za ním zmiňují kvalitu a svěžest vzduchu (58 %) či příjemnou pokojovou teplotu (57 %). Přesto je s dostatkem denního světla ve své domácí kanceláři spokojeno pouhých 48 % lidí.

obrazek.jpgFoto: Velux

Prostor pro práci vylepšujeme nejčastěji novým nábytkem, vymalováním a výměnou oken

Prostor vyhrazený pro práci, který člověka motivuje a dodává mu potřebný klid k soustředění, je ideálně místo izolované od ostatních částí domova, s dostatkem čerstvého vzduchu a denního světla. Může jím být například podkroví, které nabízí specifickou, útulnou atmosféru a pomyslně odděluje osobní a pracovní prostor. Navíc zde lze využít benefitů střešních oken, tedy dostatku čerstvého vzduchu i denního světla. Přesun do podkroví je jeden z nejjednodušších a stále využívanějších způsobů, jak výrazně vylepšit pracovní prostředí. Například 14 % osob, které již provedly úpravy svých domovů z pracovních důvodů, se zaměřilo právě na podkroví. Ze všech úprav, jež lidé s ohledem na práci z domova provádějí, je po malování a pořizování nového nábytku největší pozornost věnována právě instalaci či výměně oken.

Nejde o okamžik, ale začátek nové éry

Práce z domova je největším trendem posledních několika let a jak ukazují data, ještě nějakou dobu k nim patřit bude. Trend „work from home“ tak souvisí nejen s fyzickým přizpůsobováním domovů, ale také s nalezením rovnováhy mezi prací a osobním životem – a současně s potřebou zůstat produktivní.

Zdroj infromací: tisková zpráva, www.velux.cz