lesbičky

Je to už dvacet let, kdy bylo vůbec poprvé na světě legalizováno homosexuální partnerství. První zemí, která oficiálně povolila partnerské svazky osob stejného pohlaví, se stalo Dánsko. Zákon o registrovaném partnerství tam začal platit 1. října 1989.

Zákony legalizující sňatky osob stejného pohlaví se zavádějí dnes už běžně. K homosexuální orientaci se také otevřeně hlásí známé osobnosti. Liberální společnost si zvykla vnímat gay a lesbickou komunitu jako svébytnou menšinu, jejíž práva je třeba hájit.

Ale nebylo tomu tak vždy.

Od 13. století byla homosexualita označována jako „sodomie“

Homosexualita se ve společnosti vyskytovala od jejích počátků. Její existence a projevy byly v průběhu dějin v různé míře zamlčovány, přijímány nebo naopak potírány. Mimořádně tolerantním obdobím byla antika, také za raného středověku byl styk mezi stejným pohlavím vnímán jako sice hříšný, ale v podstatě přípustný.

Konec společenské benevolence přišel ve druhé polovině 13. století, kdy byla homosexualita kriminalizována a označena za „sodomii“. Většinou se trestala upálením.

V současnosti je v osmi zemích světa povolen sňatek osob stejného pohlaví, řada států má registrované partnerství, v dalších zemích mají pak homosexuálové zákonem přiznána některá obdobná práva jako heterosexuální páry (ve věci adopce či majetkového vypořádání).

Přesto se i ve 21. století najdou státy, kde jsou příslušníci této menšiny perzekvováni – v Súdánu, Saúdské Arábii či Íránu mohou dostat i trest smrti. Tradičně proti homosexuálním svazkům vystupuje církev.

Dánové to rozetli

gay

Průkopníky v liberálním vztahu ke čtyřprocentní menšině se stali Dánové, kteří v roce 1989 jako první země na světě povolili civilní sňatky gayů a lesbiček pod označením „partnerská smlouva“. Luteránská církev tento zákon uznala v roce 1997, ale s výhradou, že svatební ceremoniály se nebudou konat v kostelech. Dánští zákonodárci zlegalizovali homosexualitu již v roce 1930, o 18 let později zde byla založena Národní asociace pro gaye a lesbičky.

V České republice začal zákon o registrovaném partnerství platit v roce 2006.

Co si myslíte vy? Schvalujete registované partnerství, nebo patříte spíše ke konzervativcům? Myslíte, že mají homosexuální páry právo na výchovu, potažmo adopci dětí?

Reklama