Znojmo, to jsou dvě města v jednom. Zdejší rozsáhlé podzemí patří k unikátním historickým památkám v rámci střední Evropy. Nejen o tom, proč se Znojmu říkalo „město duchů“, jestli nějakého skutečně viděla a kolik návštěvníků v podzemí už ztratila, jsem si povídala s průvodkyní Evou Štítarskou.

Kdy a proč vlastně Znojemské podzemí vzniklo?
Jeho počátky se kladou tak do 13. až 14. století. V roce 1226 bylo Znojmo povýšeno na královské město. Jak dostalo punc lepšího města, ze všech stran se sem začali sjíždět obchodníci. Protože kolem Znojma byla vždy úrodná půda, obchodovali tu hlavně se zeleninou, ovocem a především s vínem. A vzhledem k tomu, že všechny tyto potraviny podléhají zkáze, a obchodníci jezdili nepravidelně, byli Znojmáci nuceni začít pod svými baráčky hloubit sklepy. Když tu archeologové dělali průzkumy, zjistili, že do žádné ze sklepních kójí jednotlivých majitelů nebyly zapuštěny mříže. Je vidět, že ve Středověku si chlapi důvěřovali a zásoby si nekradli. Nebo že by to bylo tím, že za krádež hrozilo utětí ruky?

stitarska

Byly sklepy něčím výjimečné?
Měly spoustu vymožeností. Kromě důmyslného odvětrávání měly i primitivní výtahy. To aby majitelé nemuseli soudky s vínem vláčet po příkrých schodištích. Kolmé šachty končily v průjezdech domů, kam si pro zboží jezdili obchodníci. Tato idylka panovala ve městě přibližně dvě stě let. Pak přišlo patnácté století a celá Evropa byla zmítána náboženskými válkami. Znojemští ale nikdy nebyli militantní. Měli dost starostí s vinicemi a polnostmi, a tak razili heslo, že ve všech válkách vítězí hlavně ten, kdo se schová. Na základě tohoto rafinovaného hesla začali hloubit druhá, třetí a čtvrtá patra sklepů. Jak tak různě kutali, naráželi na vodní pramínky. Z nich postupně vytvořili v podzemí síť 47 studní. A následné potíže s průsaky vod je přiměly jít ještě dál. Začali budovat další síť chodeb – takzvaný Jezuitský vodovod. Jmenuje se tak, protože začíná u Jezuitského kostela.

K čemu tato voda sloužila?
Veškerou průsakovou vodu sváděli do korýtek a v době míru ji nechávali volně odtékat. Zadržovali ji jen při obléhání. Aby byla kvalitní a pitelná, přehnali ji přes sedm přepadových studní. Vyčistila se do tak vysoké kvality, že za částečný zdroj pitné vody uprostřed města sloužil vodovod až do roku 1970.

podzemidvre

A kdy využili Znojemští podzemí při obléhání?
Když viděli blížící se husitské vojsko. Jenže i když tu měli dostatek vody a zásoby, větrání i nádherné ubytovací prostory, stálá teplota nižších pater je po celý rok třináct stupňů a vlhkost vzduchu dosahuje vlivem spodní vody dokonce 100 procent. Po dvou týdnech obléhání tak byli naprosto prokřehlí a začali vymýšlet, jak by prostory ohřáli. A tak do skalisek začali prorážet šikmé šachty, které navázali na komíny domů. Díky kouřovodům mohli v podzemí topit a vařit. Doslova si vybudovali podzemní město, a proto se dodnes říká, Znojmo, vidím tě dvojmo.

komin

A vyplatila se jim někdy taková investice?
Ano, se sedmnáctým stoletím totiž přišla třicetiletá válka. Švédové se ke Znojmu dostali celkem třikrát. A k jejich příjezdu se váže hezká legenda. Znojmáci se před vojáky schovali do podzemí, kde začali okamžitě topit, takže Švédové sice vjeli do kouřícího města, ale nikde nenašli ani živáčka. Legenda navíc praví, že Znojemští část Švédů nalákali do podzemí, kde je utopili ve studnách. V noci pak mrtvoly vyvlekli na náměstí, kde je ráno objevili jejich spolubojovníci. Mrtvé, ale bez jakýchkoli známek násilí. Tehdy se zděsili, nazvali Znojmo městem duchů a odtáhli. Ve skutečnosti to ale bylo jinak. Znojemští Švédům tehdy zaplatili 30 tisíc zlatých za to, že město cestou na Vídeň minou.

chodby

Ale stejně muselo dát práci podzemí vybudovat. Jak dlouho to trvalo?
První patra sklepů hloubili místní svépomocí dvě stě let. Ale jen přes zimu, kdy Znojmo zapadlo sněhem a oni nemohli obchodovat ani pracovat na polnostech. Na druhá a třetí patra už si ale brali placené odborníky. Jezdili sem havíři z Jihlavy a časem také ti Kutnohorští, kterým začalo docházet v dolech stříbro, takže neměli tolik práce. Kutalo se ale jen tehdy, když mělo město peníze.

Jak je vlastně podzemí rozsáhlé?
V současné době se aktivně přímo pod Znojmem využívá podzemí v délce 27 kilometrů. Ovšem další podzemí je pod Znojemským hradem a další pod Louckým klášterem, to je dokonce pětipodlažní. Všechna tři dohromady, včetně chodeb, které vedly nejen za hranice města, ale dokonce i za hranice státu, kdysi měřily až 90 kilometrů. Maximální hloubka podzemí je dvanáct metrů.

kostra

Návštěvníci se ale asi nepodívají do všech chodeb.
Klasická turistická trasa měří kilometr, projdete ji asi za hodinku. Další tři trasy už jsou více či méně adrenalinové trase. Tu první projdete poměrně snadno, ale v té třetí se po celou dobu nenarovnáte.

V podzemí se zabaví děti i dospělí, že?
To ano. Navíc bývá oblíbené hlavně v parných dnech, kdy se tu krásně ochladíte. Lidé občas chtějí celodenní vstupenku. Stalo se nám třeba i to, že se pět pánů na ochutnávce vína, kterou v podzemí také máme, „zapomnělo“ na celé dvě hodiny. Odcházeli až s další výpravou. Když ale vyšli ven, poprvé v životě jsem viděla pět facek o chodník najednou. Nebylo se čemu divit, ve čtyřiceti stupních. No a druhá facka je zřejmě čekala od jejich drahých poloviček, které je celou tu dobu venku naštvaně čekaly. Ale jinak je tu ochutnávka vína příjemné zpestření.

podzemivino

A vy provázíte ve všech? A jak dlouho?
Ne, jen v té klasické, už osm let. Ale děckám, když se tu bojí, říkám: Prosím vás, co se bojíte? To je všechno jen jako. Já tady po těch chodbách chodím tři sta let, a ještě jsem si žádného strašidla nevšimla.

Skutečně jste žádné nezahlédla?
Já ne, ale kolegyně tu měla celkem strašidelný zážitek. Byla tu malá holčička s rodiči, ale po celou dobu prohlídky se držela sama za skupinou. Když pak vycházela ven, říkala, že se musí ještě rozloučit s Anežkou. Prý s ní celou tu dobu chodila podzemím. Popsala ji jako malou holčičku s copánky a v dlouhých šatečkách. Z těch dětských představ jsme tedy byli celkem vykulení, a tak se kolega pustil do prohledávání archivu. Našel, že v podzemí na konci 18. století zabili malou holčičku, která se skutečně jmenovala Anežka. Tak nevím…

alchymista

A povedlo se vám v podzemí zapomenout nějakého návštěvníka?
Mně ještě ne, ale kolega takovou zkušenost má. To bylo ještě v době, kdy bylo podzemí v provozu jen přes sezonu, tedy od dubna do října. Tehdy sem na mimořádnou prohlídku v únoru zavítala skupina novinářů, kteří se mezi sebou vzájemně neznali. Jedna z nich pořád fotografovala, zabíhala a ztrácela se, aniž by dávala vědět průvodci, že na ni mají počkat, jak jí nabádal. A tak se stalo, že skupina odešla ven bez ní. Kolega zhasl a zamkl, to bylo tak kolem poledne. Večer ale kolega doma zjistil, že mu chybí mobil. Vrátil se zpět do kanceláře a před podzemím postával hlouček lidí zklamaný tím, že podzemí je otevřeno jen sezónně. Kolega je naštěstí měkkosrdcatý. A když už se stejně vrátil pro telefon, tak si řekl, že udělá dobrý skutek a do podzemí je přece jen vezme. Jen díky tomu tu milou novinářku našli a vysvobodili.  

To už asi do podzemí nikdy nevydala...
A víte, že ano? Jednou jsem prováděla turisty a měla tam i paní, která za mnou celou dobu chodila tak natěsno, až mi to bylo protivné. Držela se ode mne tak na půl metru. Když pak někdo naťukl téma, jestli se tu dá ztratit, tento příběh jsem ji vyprávěla. A paní za mnou se přihlásila, že to byla ona, a proto se mě tak drží.

trasy

Další informace o Znojemském podzemí naleznete na ZnojemskaBeseda.cz a kamkam.eu.

Čtěte také:

Reklama