Od září se můžete těšit na písemné hodnocení vašeho dítěte v mateřské škole. Co když náhodou zaostává nebo je naopak výjimečně nadané? To se má právě pečlivým sledováním a zaznamenáváním zjistit. Co bude předmětem zkoumání?
Zda dělají děti pokroky v řeči, jak jsou pohybově nadané či nemotorné, jestli se umí výtvarně projevit. Na základě těchto výsledků se bude s dětmi intenzivněji pracovat, aby se třeba v dané oblasti zlepšily.
Dosud měli učitelé v mateřinkách sledovat jen to, zda schopnosti dítěte odpovídají věku.

Co tomu říkáte, milé ženy-in?
Vítáte takovou reformu v mateřském školství?
Nebo vám to připadá přitažené za vlasy.
Hlasujte v naší anketě, kterou najdete na hlavní straně.
Reklama