V Čechách se konečně rodí víc dětí, než je úmrtí. Ale umístit dítě do mateřské školky je obtížné ve většině českých regionů. Provozování zařízení pro předškoláky je totiž velmi nákladné a mnohá města tato zařízení ruší.

Hledá se řešení
Ministerstvo se pustilo do výzkumu a chce zmapovat dostupnost jeslí, mateřských škol a školních družin v jednotlivých regionech i jejich finanční dostupnost pro jednotlivé sociální skupiny. Zpráva z výzkumu má navrhnout řešení nedostatku těchto zařízení. Jen aby to ale netrvalo léta!

Nejen sousedské hlídání
Zatímco ministerstvo bude podporovat sousedské hlídání za úplatu a představa je taková, že by vychovatelky ve školkách pečovaly o různě staré děti - nehovoří se už ale o tom jaké by musely mít vzdělání a praxi, výrobní podniky jdou schůdnější cestou. Některé jednoduše přispívají zaměstnancům na dítě v jeslích.

Jak je to u vás - máte problém s umístěním svého dítěte do školky? Byla byste pro tak zvané sousedské hlídání?  


 

Reklama