Strašákem obcházejícím prakticky všechny hospodářsky vyspělé země je nadváha jejich obyvatel. To zda správně jíte nebo dostatečně sportujete, můžete mít nyní neustále pod kontrolou. Nové služby IZIP|Elektronické zdravotní knížky vás upozorní na to, zda máte správnou tělesnou hmotnost nebo množství tuku, z čehož můžete vyvodit patřičné kroky, abyste předešli zdravotním komplikacím.

IZIP|Elektronická zdravotní knížka (EZK) vás od ledna 2010 upozorní na potencionální zdravotní rizika ještě dříve, než dojde ke skutečným zdravotním komplikacím. EZK vás nově totiž informuje o indexu vaší tělesné hmotnosti (BMI), tvaru postavy, množství tělesného tuku nebo o průběhu měření krevního tlaku. V přehledných kalendářích budete moci plánovat události, na které vás systém sám upozorní. Patří mezi ně i „Preventivní prohlídky" a „Očkovací kalendář" obsahující podrobného průvodce, který usnadní plánování nadcházejících očkování. Upozornění, že se v uvedený den máte dostavit na dané očkování, vám přijde přímo na váš mobilní telefon nebo do emailové schránky, takže se vám nestane, že byste na návštěvu lékaře zapomněli.

Hlídají se i členové Maxim Turbulenc

maxim

„Prakticky všichni v Maxim Turbulenc si štíhlou linii 'úspěšně' hlídáme, náš cíl je, aby se naše trojice dostala pod magických 350 kg. Pak ovšem budeme muset změnit název skupiny, třeba na Somálští bojovníci. Vážíme se skoro každý den, a pokud má někdo z nás o kilo více než včera, tak musí ráno oběhnout minimálně 20x vlastní barák. Sledování váhy v IZIP|Elektronické zdravotní knížce je super, protože Vás motivuje k dodržování určitého životního stylu,“ prozradil zpěvák Dan Vali z oblíbené skupiny Maxim Turbulenc.

Máte tedy podváhu nebo nadváhu? - to vám nově prozradí v EZK index tělesné hmotnosti (BMI - Body mass index), který se používá jako měřítko obezity. Počítá se jako podíl hmotnosti (v kilogramech) a druhé mocniny výšky (v metrech). Normální váhu poznáte, pokud se vašeho hodnota BMI bude nacházet v intervalu mezi 18,5 a 25. Nižší hodnoty než 18,5 znamenají podváhu, naopak vyšší než 25 se již považují za nadváhu. Údaje o aktuální hmotnosti si můžete zadávat do knížky samostatně, index BMI byste měli nechat posoudit vašeho obvodního lékaře.


Společnost IZIP se specializuje na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších dostupných technologií prostřednictvím systému IZIP (Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta). Ten představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě Elektronické zdravotní knížky (EZK). EZK slouží k zapisování a předávání zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě, stává se nositelem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením. V nouzových případech může EZK pomoci zachránit život díky tzv. Emergentnímu datasetu - základním informacím o pacientovi jako krevní skupina, alergie apod.

Systém IZIP výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

maximO zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka, na označených registračních místech, na webových stránkách www.izip.cz a na vybraných pobočkách České pošty (v současné době pouze pro pojištěnce VZP).

Reklama