pc

Ucházíte se o práci? Hledáte nějakou kvalifikovanější pozici? Rozesíláte životopisy a čekáte, jestli to někde konečně vyjde? Pak buďte připraveni, že vám ještě personalista předtím, než si vás pozve na pohovor, zašle na e-mail on-line dotazník, který mu pomůže určit, zda se na danou pozici hodíte, či nikoliv.

V současnosti je pracovní trh bohužel přesycen, pro personalisty je náročnější více než kdy jindy vybrat z ohromného množství životopisů nejvhodnějšího uchazeče na určitou pozici. Proto každý z vás, kdo se uchází o kvalifikovanější pozici, může ve své e-mailové schránce najít on-line dotazník.

Co od testování čekat?

Testování probíhá on-line, nemusíte tedy nikam jezdit. Nejde jen o pohodlí testovaného nebo personalisty. Použité dotazníky jsou takzvaně adaptivní: během testování komunikují s centrální databází informací a v poslední třetině přizpůsobí dotazování podle toho, jak odpovídáte. To oceňuje i psycholog Zdeněk Altman. „Zaměřit se na pracovní kompetence místo na složitě uchopitelné povahové vlastnosti je dobrý nápad.“ Výsledný profil je ale třeba podle něj ještě důsledně interpretovat ve vztahu k dané pracovní náplni.

„Vyplnění psychometrického dotazníku zabere v průměru jen patnáct minut, a přesto jsou výsledky přesvědčivé,“shrnuje dobrý poměr čas/výkon a zároveň největší přednost on-line psychometrie Jana Skalová, specialistka portálu Práce.cz, který tuto službu pro zaměstnavatele připravuje.

On-line dotazník je rozdělen na dvě části - jedna zkoumá vaše kompetence, druhá vaši motivaci. V první části se tedy setkáte s položkami, které budou interpretovat, jaké zaujímáte postoje např. k řízení lidí, k oboru, ve kterém se ucházíte o danou pozici, zda je vám blízké plánování, zda máte v sobě týmového ducha nebo jste výkonnější, když můžete s ostatními soupeřit a podobně.

Motivační dotazník zjišťuje, jaké faktory jsou pro vás v práci největší pobídkou, co vás nejvíce žene k lepšímu výkonu. Je to uznání a pochvala, finanční odměna nebo identifikace s cíli? Jak důležité jsou pro vás vztahy na pracovišti a pracovní prostředí, ale i pružnost firemního rozhodování, nebo do jaké míry se ve firmě cení osobní iniciativa?

Mohu se na dotazník nějak připravit?

Na dotazník se nelze připravit. I když někdy odhadnete, jaký postoj se zrovna testuje, netušíte, jaké je vyhodnocení. Protože dotazník vyplňujete z pohodlí domova, nabízí se, že by vám s ním mohl pomoci někdo z vašich blízkých, o kom si myslíte, že je „chytrý“. Ale pozor! O místo se ucházíte vy a personalista může na pohovoru vytušit, že neoplýváte vlastnostmi, které vyplynuly z testování. Tím, že dotazník vyplníte podle svého, jak to skutečně cítíte, neošidíte především sebe.

Odměna? Přinejmenším zpětná vazba

Ať už dopadne vaše testování jakkoliv, přinejmenším získáte zpětnou vazbu. Možná se o sobě dozvíte něco, o čem jste dosud neměli tušení. Každopádně si třeba uvědomíte, že se hodíte na jinou pracovní pozici, než o kterou jste se ucházeli, a tím se bude během dalšího hledání zaměstnání řídit. Vaše aktivita bude brzy odměněna.

Hledáte-li práci, můžete zkusit štěstí na některých pracovních portálech, například www.prace.cz, www.jobs.cz, www.hotjobs.cz, nebo www.portal.mpsv.cz.

Reklama