Před časem jsme udělali anketu na téma řazení diskusních příspěvků a stránkování. Protože si nejsme jisti, zda jsme oba způsoby popsali dobře, anketu opakujeme za přispění naší čtenářky Aninas.

V současné době je stránkování diskusí nastaveno tak, že příspěvek, který napíšete a odešlete, je na stránce 1. Postupem doby, jak příspěvky přibývají, se posunuje na stránku 2, 3, 4…

Stálé čtenářky by rády, aby se tento systém změnil. Tedy aby příspěvek, který napíšete, byl stále na stejné stránce. Tento systém neumím dostatečně obhájit, a proto dávám slovo čtenářce Aninas, která popsala výhody systému, který by ráda zavedla:


Ahoj Radku!

No, jak už jsem psala prvně, logické je vzestupné číslování. Přece cokoli kdykoli se napíše (kniha, sešit, diskuse…), tak co je napsáno na první stránce (2,3,4,5…), tak má zůstat na té stránce. Pak jsou snadněji dohledatelné věci. Někdy napíšeš obsáhlejší příspěvek s nějakou radou, receptem či odkazem, a za několik měsíců se tě někdo zeptá na to samé. Tak by stačilo napsat - hele, Maruško, rada k tomu, na co se ptáš, je v té a té diskuzi na str. 5 (100, 235...), a ta odpověď bude dohledatelná KDYKOLI.

V případě, že by zastánci „staré“ varianty nebyli ve své kůži, tak by mělo být nějaké tlačítko - „zpět na poslední stránku“, což by znamenalo, že pokud se někdo hrabe vzadu v příspěvcích a neví, která stránka je ta poslední-nejnovější, kde se zrovna diskutuje, tak jenom klikne na to tlačítko a dostane se na nejnovější – poslední stránku. Myslím, že tohle by neměl být problém, jde jenom o zvyk, a když to budou mít ženy polopatě, kde mají kliknout, aby se dostaly hned na aktuální stránku, tak by to mohly přijmout.

Jde o to, že pokud se někde v jakékoli diskusi napíše nějaká rada, odkaz, tak je to pak NEDOHLEDATELNÉ, protože se to, s dalšími příspěvky, pořád posouvá.

To je ten nejhlavnější důvod a jinak přece logicky má být číslování VZESTUPNÉ.

Nějak je potřeba zastánkyně „první stránky“ přesvědčit a důkladně jim popsat nový systém – polopaticky – jinak se budou bránit, když tomu nebudou rozumět.

Nebo číslo poslední napsané stránky by mohlo být nějak barevně odlišené – nebo jenom víc výrazné, aby bylo jasné, že je to ta poslední stránka. Ale to už je spíše technická věc, jenom je to potřeba tak přednést, že se ženy nemusí obávat toho, že by najednou nevěděly, kde jsou, pokud si pročítají nějaké věci nazpátek. Ale to tlačítečko „ZPĚT na aktuální stránku“ by bylo výborné a žádná by nemohla remcat.

Tak nevím, jestli jsem uvedla pádný důvod.

Ahoj, aninas


Díky, Aninas, za tvou snahu. Tato varianta je možná také. Jen k tomu připojuji, že pokud bude příspěvek na pevné stránce – pak se bude stávat, že na první stránce nebude plný počet 30 příspěvků, ale na začátku jen jeden, pak dva, a když se stránka naplní, začne se znova od začátku. Tedy aktuální stránka bude mít proměnlivý počet příspěvků.

Řešením by bylo ukázat předchozích stránku + tvořící se novou. Nyní nám jde o to, pro kterou koncepci diskusí se rozhodneme a kterou budeme vylepšovat.

Vyhlašuji tedy anketu.

Výsledek ankety budeme akceptovat, a pokud se rozhodnete pro změnu, počítáme, že do měsíce se řazení diskusí změní.

Reklama