Na práci z domova si mnoho lidí zvyklo, ale účetní Hana k nim rozhodně nepatří. Přestože se zpočátku těšila, jak bude moci vstávat o hodinu později, a zůstane ušetřena cestování. Teď by dala cokoli za to, aby se mohla vrátit zpět do kanceláře. Jenže na homeoffice zůstane i nadále, po rozvolnění protikoronavirových opatření. Její šéf totiž opustil původní pronájem a firmu přesunul do mnohem menších prostor, kde se mají zaměstnanci scházet jen kvůli předání nezbytných podkladů.
5ed4e981cb735obrazek.png
Foto: Shutterstock

„Ono by mi to vyhovovalo, ne že ne. Problém je někde úplně jinde – v mých sousedech! Jsou neskutečně hluční. Nade mnou žije rodina se třemi dětmi, které teď nechodí do školy ani školky. Jsou tak neuvěřitelně divoké a rozjívené, celý den v bytě vřískají. Absolutně se v tom kraválu nedokážu soustředit na práci, a tak ji často dělám pozdě večer. Jenže to mi jakožto skřivanovi nevyhovuje,“ svěřuje se Hana a hned dodává, že nejde o jediné problematické sousedy.

„Vedle mě žije chlap, který zase celý den telefonuje. Jenže tak nahlas, že mu rozumím slovo od slova. To je naprosto k nesnesení. Už mi to leze na mozek. Jak mám v tomhle pracovat? Na to, abych si někde pronajala kancelář, vážně nemám peníze,“ kroutí hlavou s tím, že oba sousedy už zkoušela poprosit o nápravu. „Rodinka na mě koukala jako na blázna. Prý jsou hlučné všechny děti, čemuž já ještě rozumět nemůžu. A druhý soused mě odbyl s tím, že potichu prostě mluvit neumí, a já jsem až moc velká citlivka a hysterka,“ dodává Hana, která už začíná zvažovat stěhování.

Zákon hlasový projev nelimituje

Ochranou před hlukem se zabývá hlavně zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Za hluk považuje zvuk, který může být škodlivý pro zdraví. Jeho imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis, a to, zda nebyl překročen, může, přeměřit krajská hygienická stanice. Jenže tu je hned několik výjimek, u nichž žádná horní hranice decibelů stanovena není.

Od konce roku 2015 už není zákonem považován za hluk zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově.

Podobně je to i s hlasovým projevem zvířete, zvukem z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvukem z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvukem působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvukem působeným v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce.

Jiná situace by nastala až v případě, že by sousedi zůstali hlučnými i po 22. hodině. Rušení nočního klidu, který trvá až do 6. hodiny ranní, by pak řešila přivolaná policie. Kdyby nepomohla domluva, mohl by hlučný člověk dostat na místě pokutu 5 tisíc korun a ve správním řízení až 10 tisíc korun.

Čtěte také:

Reklama