Píše se rok 1869. V Americe Thomas Adams objevuje využití chicle (stromové pryskyřice) jako žvýkací gumy. Na druhé straně zeměkoule zakládá příslušník maďarské šlechty Szalatnay ve Velimi továrnu na výrobu cikorky. Protože ve Velimi nebyl tehdy ještě žádný průmysl a Velim ležela v oblasti s vhodnými podmínkami z hlediska surovinových zdrojů a levnou pracovní silou, dochází k rychlému rozvoji závodu. V krátké době byla Velimská Cikorka známa v celém tehdejším Rakousko-Uhersku. Růst závodu neušel pozornosti českého průmyslníka a majitele továrny na cikorii Adolpha Glasera z Prahy. Ten také v roce 1892 zakoupil továrnu ve Velimi a ihned započal s rozšiřováním závodu s následným rozšířením sortimentu cukrovinek.

V roce 1906 poslal pan Glaser svého důvěrníka do Ameriky, kde již byla v plném proudu výroba žvýkací gumy. Tento pán přímo špionážním způsobem vyzvěděl způsob výroby. Dal se najmout do největší továrny na žvýkací gumu nejdříve jako nosič beden na dvoře, později se dostal i do výroby a když se mu podařilo vše okoukat zase zmizel. Přivezl celý způsob výroby a pan Glaser již v roce 1910 začal tuto novinku vyrábět, a to pod názvem RICI s příchutěmi NEKTAR a ROSE. Obalovaná v cukrové moučce se zprvu skládala do plechových krabiček nebalená. Bylo to opravdu něco nového a zpočátku byl odbyt velký, guma se dodávala do celého tehdejšího Rakouska-Uherska. Jakost žvýkací gumy byla od americké k nerozeznání. Později výroba vázla a byla zastavena v roce 1912. Nejvíce prý vadilo, že se to nemohlo celé sníst, že se to pouze žvýká a potom vyplivne, což je škoda. Nově se začala žvýkačka vyrábět v roce 1925 s ručním balením do obalů. Za krátkou dobu, již v roce 1926 byla výroba žvýkaček ve Velimi zastavena.

V letech po 2.světové válce bylo u nás zakázáno žvýkačku vyrábět - údajně z hygienických důvodů. Nakonec však v roce 1956 ministerstvo zdravotnictví výrobu povolilo, aby tak bylo zabráněno nelegálnímu obchodu s tímto výrobkem. Její výroba byla ještě v r.1956 zahájena v závodě POŽIVATINA v Liberci (Lipo) a o něco později i v závodě Stollwerck (Figaro) v Bratislavě. Koncem roku 1956 je výroba z Lipa převedena do Velimi a v roce 1957 i ze závodu Figaro. S převedením výroby byly předány i balící stroje i veškerý obalový materiál. Úprava strojního zařízení nebyla velká a proběhla úspěšně, takže v roce 1957 byla zahájena výroba peprmintové žvýkačky ve tvaru obdélníčku, děleného na 2 polštářky a o pár let později i ovocné žvýkačky téhož tvaru.
V Čokoládovnách došlo v letech 1958 - 1960 k první vlně takzvané specializace závodů - do závodu VELIM byla v rámci specializace převedena veškerá výroba želé, gumovitých cukrovinek a současně i žvýkaček ze všech závodů. (Poživatina, Figaro). Vzhledem k rychlému růstu spotřeby žvýkačky v Československu k nám byly dováženy také žvýkačky z Holandska a z NDR. Pro horší jakost žvýkačky z NDR a omezení dovozu za tvrdé" valuty byla uzavřena v roce 1966 dohoda o technologické spolupráci s firmou Maple Leaf Amsterodam. Na základě této dohody bylo v roce 1968 započato s výrobou plátkové peppermintové žvýkačky, bublinkové žvýkačky PEDRO a o něco později i plátkové ovocné žvýkačky. Všechny tyto základní druhy se vyráběly až do roku 1993.

V malém množství se zkušebně vyrobila i plátková žvýkačka s příchutí spearmintu, ale od její výroby bylo upuštěno, právě tak jako od výroby žvýkačky Pedro s lékořicovou příchutí. V závodě Velim se začala vyrábět též žvýkačka známá pod obchodním názvem SEVAK. Jednalo se o tzv.zdravotní žvýkačku s biologickou složkou - lyzátem. Výroba byla prováděna ve spolupráci s Ústavem sér a očkovacích látek v Praze. Závod Velim vyráběl žvýkačkovou hmotu, lyzátovou složku vyrobili a osobně dávkovali pracovníci ÚSOL.

V roce 1992 byly Čokoládovny zprivatizovány švýcarskou firmou Nestlé. Při reorganizaci v roce 1994 byl závod ve Velimi zrušen a výroba převedena do Liberce. V roce 1995 se objevily na pultech obchodů první žvýkačky Pedro" zde vyrobené. A tak se téměř po 40 letech vrátila výroba žvýkaček do Liberce. V letech 1992 - 1994 se dále vyráběla žvýkačka plátková s přídavkem JUWIMU v množství cca 20 t ročně. Při privatizaci Čokoládoven firmou NESTLE a Danone bylo rozhodnuto, že výrobou žvýkaček se firma NESTLE nezabývá, takže byla výroba žvýkaček v závodě LIPO zastavena.


Zdroj: www.labuznik.cz. Autorem článku je Jiří Kuba, který již více než 30 let sbírá vše, co se týká výroby a distribuce žvýkací gumy na celém světě.


Žvýkačky Sevak jsem měla moc ráda. Až tady jsem se ale dočetla, že skutečně obsahovaly nějakou léčivou složku...
Reklama