30.5.2012, PrahaO víkendu 2. a 3. června slaví obce kolem Berounky příchod císaře Karla IV. a jeho průvodu. Historické slavnosti v místech, kudy projde Královský průvod, jsou lákavé pro děti a dospělé, nabídnou dobové trhy, středověké souboje, hudbu, tanec, divadlo a např. i středověkou kuchyni, školu rytířů či volbu Miss princezna. Program slibuje nejen zábavu a příležitost k příjemnému výletu, ale i skvělou možnost přenést se přímo do středověku.  

www.kralovskypruvod.eu

Královský průvod se každoročně vydává na cestu, aby převezl korunovační klenoty českých králů zpět do karlštejnské klenotnice. V jeho čele nejede nikdo jiný než císař Karel IV. se svou chotí, v jejich kostýmech vystupují herci Vladimír Čech a Debora Štolbová. Následuje je průvod, v němž vystupuje 170 postav v dobových kostýmech. Průvod ze Srbska vychází vstříc císaři a setká se s ním pod Karlštejnem. Slávu průvodu posílí i delegace z Berouna, Povltaví, Křivoklátu a Kuksu. Na skutečnou historickou tradici, kterou císař Karel IV. každoročně podnikal, navazuje zábavný a originální program, v němž za císařem putují urozené dámy a páni, dvořané, rytíři i šašek a lidé po jeho trase slaví návštěvu svého císaře.

1

Jednotlivé obce, jimiž průvod projde, připravují pro svůj lid zábavu historickou i zcela současnou. V Praze 5 a v Malé Chuchli vystoupí skupiny rytířů a představí ukázky soubojů, v Radotíně zahrají kapely U-prag a Eddie Stoilow. Dobřichovice připravují odpolední jarmark, kouzelnické či šermířské show a na sklonku dne koncert country kapely Kamelot. Sobotní pouť uzavírá každoročně divadelní představení Noc na Karlštejně na nádvoří dobřichovického zámku. V neděli program pokračuje např. košíkářskými trhy v Řevnicích, kde také vystoupí dětské hudební soubory. Na louce pod Karlštejnem začíná program už v 10 hodin a nabídne historické tržiště, středověkou kuchyni, ukázky ručních palných zbraní a řadu divadelních či muzikantských čísel. Návštěvníci louky se mohou zapojit do soutěže v jedení koláčů, vsadit si na myší dostihy, zkusit střelbu z luku, přihlásit se do školy rytířů anebo vidět Karlštejn z výšky koše horkovzdušného balonu. Letenku si můžete koupit a termín letu si domluvit s profesionály z klubu Balon Karlštejn během jejich prezentačního, večerního vzletu. Císař dorazí i se svým dlouhým průvodem na louku pozdě odpoledne a ocení vítěze vědomostní soutěže „Po stopách Karla IV.“ i nejkrásnější princeznu. Všeobecné pobavení pak způsobí nevídaný závod mužských spřežení s názvem „Ženy na voze“. Zatímco lid se bude bavit až do pozdního večera, klenoty se na rok opět uschovají v královské klenotnici v kapli svatého Kříže na hradě Karlštejn.

K průvodu se může také kdokoli přidat, ať v kostýmech nebo bez nich. Vstupné na program průvodu je zdarma.

Královský průvod navazuje na skutečnou historickou tradici, jejíž kořeny sahají do 15. století. Karel IV., význačný panovník středověku, uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na svém venkovském sídle - na hradě Karlštejně a každoročně po Velikonocích je vystavoval v Praze v katedrále sv. Víta. Právě návrat klenotů z hlavního města na Karlštejn je námětem průvodu, při němž lidé slaví návštěvu svého císaře v obcích.

KRATOCHVILNÝ ZÁVOD ŽENY NA VOZE

Toto veselé soutěžení s podtitulem „závod mužských spřežení“ je skvělou zábavou od dob středověku až dodnes. Utkají se v něm družstva z několika obcí. V co nejkratším čase musí muži ze soutěžících obcí přetlačit od startu do cíle vůz naložený nejméně pěti ženami. Vyhrává vůz, který nejen že dosáhne cíle co nejrychleji, ale oslní originální výzdobou i krásou žen. Závod Ženy na voze proběhne během nedělního odpoledne na louce v Karlštejně.

 1

SOUTĚŽ PO STOPÁCH KARLA IV.

Dobrodružná hra pro všechny, kdo se zajímají o dobu našeho nejslavnějšího panovníka. Studenti utvoří pětičlenné týmy – družiny. První kolo soutěže má podobu internetového historického testu. Test je vědomostní. Prvních šest týmů, které test absolvují s nejlepším výsledkem, bude mít možnost účastnit se kola druhého, finálového. Finále soutěže se uskuteční v rámci Královského průvodu. Studenti se zúčastní v sobotu 2. 6. 2012 ráno na Pražském hradě zahajovacího ceremoniálu, kde budou představeni císaři. Následující den, v neděli 3. 6. 2012, se družiny sejdou na louce pod hradem Karlštejn. Zde pro ně bude připraveno „rytířské klání“. Po absolvování několika rytířských disciplín, v nichž studenti prokáží svou fyzickou i vědomostní zdatnost a obratnost, se dvě nejlepší družiny před zraky císaře Karla utkají o konečné vítězství. Tito studenti pak budou císařem pasováni na rytíře a odměněni. Všichni studenti dostanou příležitost doprovázet císaře na hrad Karlštejn k uložení korunovačních klenotů.

Přihlaste se už teď na www.kralovskypruvod.eu/soutez

PŘIPOJTE SE K PRŮVODU

Přidejte se k císaři! Kdo nemá kostým vlastní, může si jej zapůjčit u organizátorů za 300 Kč na celý víkend! Lze vyzvednout mezi 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.30 v pátek 1. června na obecním úřadě obce Karlštejn, vrátit v neděli večer tamtéž nebo v sobotu v Dobřichovicích.

Požadavky o výpůjčku kostýmů zasílejte nejpozději do 29. května na adresu  katerina.slavikova@divadlock.cz. Pro všechny, kdo si přinesou kostým vlastní, nebo si jej zapůjčí, nabízí organizátoři možnost převezení civilního oblečení i možnost stanování v Dobřichovicích.

Více informací:

 www.kralovskypruvod.eu

Lucie Šplíchalová, e-mail: lucie.splichalova@mvp.cz, gsm:  604 150 078

Fotografie v tiskové kvalitě najdete pod odkazem: http://leteckaposta.cz/524245414

 

 

 

Trasa průvodu:

SOBOTA 2. ČERVNA

09.30   PRAŽSKÝ HRAD

            III. nádvoří

11.00   PRAHA 5

            Smíchov, u kostela sv. Václava

12.30 MALÁ CHUCHLE

            louka „u viaduktu“

14.30  RADOTÍN

u školy

16.00  ČERNOŠICE

            park Berounka v Radotínské ulici

17.00 MOKROPSY

18.30      DOBŘICHOVICE

zámek

NEDĚLE 3. ČERVNA

10.00   DOBŘICHOVICE

            zámek

10.45   LETY

            náměstí

11.45   ŘEVNICE

            náměstí

14.15   HLÁSNÁ TŘEBAŇ

u kapličky

15.30   KARLŠTEJN

louka u mostu

18.00   HRAD KARLŠTEJN

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Program probíhá v místech zastávek průvodu i před příchodem císaře a často trvá dlouho po jeho odchodu.

Hudební koncerty, historická podíváná, tanec, divadlo a pravé středověké i současné občerstvení. Kromě uvedených akcí vstupné všude ZDARMA!

PÁTEK 1. ČERVNA 2012
20.30 DOBŘICHOVICE – ZÁMEK
Noc na Karlštejně - nezapomenutelný muzikál s písněmi, které znáte! 
(vstupné 200 Kč / 100 Kč)
vstupenky možné zakoupit na MÚ Dobřichovice nebo přes e-mail: kultura@dobrichovice.cz
Hrají a zpívají:
- Vladimír Čech / Petr Bendl v roli císaře Karla IV.
- Jan Rosák v roli vévody bavorského Štěpána
- Pavel Vítek v roli Peška Hlavně 
- Jan Matěj Rak v roli vypravěče
- navíc vystoupení kaskadérů na koních ze skupiny Caballos
SOBOTA 2. ČERVNA 2012
09.30—10.15 PRAŽSKÝ HRAD – III. NÁDVOŘÍ
slavnostní zahájení
požehnání průvodu
10.45 PRAHA 5, SMÍCHOV, U KOSTELA SV. VÁCLAVA
slovo císaře k lidu 
vystoupení rytířů
12.00—13.00 MALÁ CHUCHLE, LOUKA „U VIADUKTU“
ukázky rytířského klání s možností vyzkoušet si zbraně a zbroj
pro císaře zahraje spolek chuchelských ochotníků
vystoupení Aerobic teamu Chuchle pod vedením Veroniky Buriš
14.00—23.00 RADOTÍN, U ŠKOLY
14.00 - 20.00
Rotyka - vystoupení rytířů
Antiquarius - dobová hudba
koncerty Bear Band, Paradogs, Bílá nemoc
20.00 Eddie Stoilow- kapela roku 2011, se kterou si zabubnoval i Petr Čech 
21.30 U-prag, elektorinstrumentální hudba k tanci i poslechu
22.30 laser show

14.00—20.00

14.00

DOBŘICHOVICE , U ZÁMKU
historický stanový tábor rytířů
dobový jarmark a soutěže pro děti z produkce PRÁZDNINOVÉ TÁBORY.CZ
14.00 středověká muzika - Jagabab 
14.30 kouzelník Merild 
15.00 Cirkus Žebřík - číslo na chůdách 
15.15 středověká muzika - Jagabab 
15.45 Cirkus Žebřík - Svatováclavská legenda – pohádka 
16.30 středověká muzika - Jagabab
17.00 vystoupení šermířů 
17.20 trocha středověkého rocku - Jagabab
17.50 kouzelník Merild
18.30 uvítání císaře 

19.00 vzlet balonu
19.15 Kamelot - folk a country

ČERNOŠICE - PARK BEROUNKA V RADOTÍNSKÉ ULICI VEDLE BETONÁRKY

- historické ležení, výstava zbraní a zbroje, přednáška o zbraních

- středověká hudba - skupina Miritis

- pěvecký soubor - E.I.T. Voices

- společnost historických aktivit Nevers

- rytířské souboje a lukostřelba - ŠHC Art Stenie

- soutěže pro děti - Junák a Sokol Černošice

- vystoupení císařské gardy před císařem v podání ŠHC Alotrium

- další doprovodný program

- stánkový prodej

- občerstvení

20.30 DOBŘICHOVICE, ZÁMEK
Noc na Karlštejně - nezapomenutelný muzikál s písněmi, které znáte! 
(vstupné 200 Kč / 100 Kč)
vstupenky možné zakoupit na MÚ Dobřichovice nebo přes e-mail: kultura@dobrichovice.cz
Hrají a zpívají:
- Vladimír Čech / Petr Bendl v roli císaře Karla IV.
- Jan Rosák v roli vévody bavorského Štěpána
- Pavel Vítek v roli Peška Hlavně 
- Jan Matěj Rak v roli vypravěče
- navíc vystoupení kaskadérů na koních ze skupiny Caballos
NEDĚLE 3. ČERVNA 2012
10.00 DOBŘICHOVICE, U ZÁMKU
zahájení druhého dne průvodu
císařův proslov k lidu obecnému
10.00—14.00 ŘEVNICE
košíkářské trhy: nejlepší atmosféra z proutí
hudební a taneční vystoupení 
dětské soubory Notičky, Klíček, Proměny, žáci ZUŠ
10.00—18.00

KARLŠTEJN, LOUKA U MOSTU
HISTORICKÉ TRŽIŠTĚ 
- prezentace královských obcí
- středověká kuchyně
- dobová živá hudba
- ukázky ručních palných zbraní
- cikánské tance
- šermířské přestavení
- kejklíři 
- středověká taneční škola
- divadlo Inkvizitor a čarodějnice

10.00 – 14.00 PO STOPÁCH KARLA IV.
- vědomostní a zážitková soutěž

10.30 - 15.30 a 17.30 - 18.00 DOBOVÉ ATRAKCE
- střelba z luku
- boj cvičnými zbraněmi
- sedmilyže
- středověký mechanický kulečník
- soutěž v jedení koláčů
- myší dostihy

10.00 - 15.00 ŠKOLA RYTÍŘŮ
- výuka šermu
- ukázky zbraní a zbroje

10.00 - 15.00 MISS PRINCEZNA
- soutěž krásy
- navíc výuka dobových tanců

15.30 PŘÍJEZD CÍSAŘE S PRŮVODEM

16.00 – 17.30 
UVÍTÁNÍ CÍSAŘE na podiu a připravený program obcí 
ŽENY NA VOZE aneb závod mužských spřežení 
BITVA O PRAPOR finále soutěže Po stopách Karla IV.
MISS PRINCEZNA vyhlášení výsledků

19.00

vzlet balonu -  Balon Karlštejn

10.30 LETY
přivítání císaře
11.00—13.00 KARLŠTEJN, U LÍPY
kejklíř Petr Theimer 
Sedláci - country skupina Hatě 
Třehusk - staropražské písně od Berounky
14.15 HLÁSNÁ TŘEBAŇ
přivítání panovníka
18.00 HRAD KARLŠTEJN
slavnostní uložení korunovačních klenotů
rozloučení císaře s lidem

 

Reklama