Reklama určená pro veřejnost v ČR.

Hexavakcína je kombinovaná vakcína, která se skládá z antigenů proti 6 základním nakažlivým nemocem: záškrtu, tetanu, černému kašli, Haemophilus influenzae typu b, žloutence typu B a dětské obrně. Včasné očkování pomáhá chránit proti výskytu těchto onemocnění, jejich komplikacím a možným následkům, které mohou zahrnovat až i úmrtí.

hexavakcina

Proč mohou být tyto nemoci tak nebezpečné?

Zmíněné nemoci mohou způsobit Vašemu miminku řadu obtíži. Podívejme se společně, jak se tyto nemoci projevují a co mohou zapříčinit.

 

Tetanus: projevuje se bolestivými křečemi různých svalových skupin, které mohou vést až k selhání dýchání.

Černý kašel: typické jsou pro něj záchvaty křečovitého kašle, lapání po dechu a zvracení.

Dětská obrna: nejzávažnější formy postihují míchu a mozek a vedou k trvalým ochrnutím, nejčastěji končetin.

Záškrt: připomíná těžkou angínu s bělavým až žlutošedým povlakem vznikajícím na sliznicích.

Žloutenka typu B: může způsobit zánět jater, který je u novorozenců nebezpečný především možným přechodem do chronické formy v podobě cirhózy a karcinomu jater.

Haemophilus influenzae typu b: bakterie způsobující záněty mozkových blan, sepse a nebezpečné záněty příklopky hrtanové, které mohou vést k udušení.

 

Pomoc při ochraně miminka

Rodiče se často ptají, zda není takové očkování pro tak malé dítě příliš velkou zátěží. V současnosti se sice očkuje proti více nemocem najednou, ale mnohem šetrnějšími vakcínami než v minulosti. Očkování navíc tvoří jen velmi malý zlomek toho, co imunitní systém malého miminka denně zpracovává. Díky očkování si imunitní systém vytvoří nástroje – protilátky proti nemocem, které mu pomohou v boji proti zmíněným infekcím. Složení hexavakcíny navíc podléhá přísnému testování a je plně v souladu s pravidly a limity pro schválení Evropskou lékovou agenturou a také Státním ústavem pro kontrolu léčiv v ČR, které je pro každou vakcínu povinné.

Průběh očkování

První dávka se podává od devátého týdne, druhá a třetí následují vždy přibližně po měsíci a okolo dvanáctého měsíce se podává čtvrtá, posilovací dávka. Moderní technologie umožňují pomocí jedné vakcíny ochranu proti více nemocem. Vakcína je obvykle dětmi dobře snášena, zároveň je díky menšímu počtu vpichů pro dítě šetrnější. V den očkování je vhodné zvolit pro dítě odpočinkovější režim a vynechat aktivity, jako je např. kojenecké plavání nebo cvičení. O konkrétním postupu v případě vašeho miminka se však vždy poraďte s očkujícím lékařem.

CHCI VĚDĚT VÍC

Vakcína nemusí chránit 100 % očkovaných dětí.

Článek obsahuje reklamní sdělení společnosti  GlaxoSmithKline,  s.r.o., Hvězdova 1734/2c,  140 00 Praha 4, Česká republika, tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail.: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz

Schváleno 06/2016

CZ/INFH/0015/16b

Infanrix hexaTM (hexavakcína) je vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence B, onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b. Vakcinační akce č. j.: MZDR 77496/2015-5/OVZ. Podání vakcíny Infanrix hexaTM odpovídá požadavkům vyhlášky č. 537/2006 Sb., v platném znění. Infanrix hexaTM je léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis a je hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte.  Před použitím každé vakcíny si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com.

Reklama